გაზეთი "კვირის პალიტრა" - ტაძარი, სულიერი დარიგებები

მართლმადიდებელ მამათა სწავლების მიხედვით, კითხვებს პასუხობს ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, დეკანოზი ლევან მათეშვილი

მსმენია, რომ გონივრულ ფარგლებში ქრისტიანს მოეთხოვება მომჭირნეობა. რა გამოიხატება ამ ცნებაში?
მომჭირნეობა არის ის, რომ უანგარიშოდ და უზომოდ არ გასწიო უსარგებლო ხარჯი, ხოლო აუცილებელ საგნებზე არ იძუნწო.
სხვა კითხვები