ვის გაუიაფდება სესხი პირველი სექტემბრიდან? - რას გუ­ლის­ხმობს ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცია?
ვის გაუიაფდება სესხი პირველი სექტემბრიდან? - რას გუ­ლის­ხმობს ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცია?
პირ­ვე­ლი სექ­ტემ­ბრი­დან სეს­ხის გამ­ცე­მი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­თვის წე­სე­ბი იც­ვლე­ბა და სეს­ხის წლი­უ­რი ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი 100%-დან 50%-მდე მცირ­დე­ბა.

იც­ვლე­ბა ვა­და­გა­და­ცი­ლე­ბულ სეს­ხებ­ზე ჯა­რი­მე­ბი­სა და სა­უ­რა­ვე­ბის ოდე­ნო­ბაც. სეს­ხის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი პი­რო­ბის დარ­ღვე­ვის გამო, მსეს­ხებ­ლის­თვის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით და­კის­რე­ბუ­ლი პირ­გა­სამ­ტეხ­ლოს და ნე­ბის­მი­ე­რი ფორ­მის ფი­ნან­სუ­რი სან­ქცი­ის ოდე­ნო­ბა, დღე­ზე სეს­ხის ნარ­ჩე­ნი ძი­რი­თა­დი თან­ხის 0.27%-ს არ უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს.

რას გუ­ლის­ხმობს ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცია და რა იც­ვლე­ბა ფი­ნან­სუ­რი სექ­ტო­რის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის სექ­ტემ­ბრი­დან - AMBEBI.GE ამ თე­მა­ზე სპე­ცი­ა­ლის­ტებს ესა­უბ­რა.

"სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და ბან­კე­ბის" სა­ბან­კო პრო­დუქ­ტე­ბის
ექ­სპერ­ტი - ანი ალი­ბე­გაშ­ვი­ლი:
სეს­ხის აღე­ბი­სას ფი­ნან­სუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ ხდე­ბა წლი­უ­რი და ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბის და­ან­გა­რი­შე­ბა. ეს ორი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ერ­თმა­ნე­თის­გან გან­სხვავ­დე­ბა.

წლი­უ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი არის ის საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი, რო­მე­ლიც მი­თი­თე­ბუ­ლია სა­სეს­ხო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში და ასა­ხავს სეს­ხის თან­ხა­ზე და­რი­ცხულ პრო­ცენტს, მაგ­რამ არ ასა­ხავს სეს­ხის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სხვა
ფი­ნან­სურ ხარ­ჯებს (რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად: სეს­ხის დამ­ტკი­ცე­ბი­სა და და­ზღვე­ვის სა­კო­მი­სიო, ასე­ვე, სეს­ხის გა­ტა­ნის სა­კო­მი­სიო და ა.შ.), ხოლო ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი არის ის საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი, რო­მე­ლიც ასა­ხავს სეს­ხის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა ფი­ნან­სურ ხარჯს. ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯი კი აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ი­ცავს, რო­გორც ნო­მი­ნა­ლურ საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვეთს, ასე­ვე სეს­ხის დამ­ტკი­ცე­ბი­სა და და­ზღვე­ვის, სეს­ხის გა­ტა­ნის სა­კო­მი­სი­ოს, სი­ცო­ცხლის და­ზღვე­ვის სა­კო­მი­სი­ოს, და ა.შ.

ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით სწო­რედ ეს ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი ანუ მომ­ხმა­რებ­ლის მიერ სეს­ხის აღე­ბი­სას გა­წე­უ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ხარ­ჯი არ უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს 50%-ს. კო­მერ­ცი­უ­ლი ბან­კე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი მხო­ლოდ სა­ლომ­ბარ­დე სეს­ხე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში იყო 50%-ზე მა­ღა­ლი და 97-98% იყო. შე­სა­ბა­მი­სად, სექ­ტემ­ბრი­დან ბან­კებს ამ გა­ნაკ­ვე­თის შემ­ცი­რე­ბა მო­უ­წევთ.

სა­მომ­ხმა­რებ­ლო, იპო­თე­კუ­რი და სხვა სა­ხის სეს­ხე­ბის ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თის შემ­ცი­რე­ბა კი მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის ნა­წილ­სა და ონ­ლა­ინ-გამ­სეს­ხებ­ლებს დას­ჭირ­დე­ბათ. რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნე, ბან­კე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ამ ტი­პის სეს­ხე­ბის ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი 50%-ს ისე­დაც არ აღ­წევ­და. ეს ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხე­ბა მხო­ლოდ იმ მომ­ხმა­რებ­ლებს, რომ­ლე­ბიც სექ­ტემ­ბრი­დან გა­ა­ფორ­მე­ბენ რო­მე­ლი­მე სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას­თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას. უკვე არ­სე­ბულ გრძელ­ვა­დი­ან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე, რა თქმა უნდა, არა­ნა­ი­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბის შემ­ცი­რე­ბა არ მოხ­დე­ბა" - გან­მარ­ტავს "სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და ბან­კე­ბის" სა­ბან­კო პრო­დუქ­ტე­ბის ექ­სპერ­ტი ანი ალი­ბე­გაშ­ვი­ლი. გაგრძელება

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს?