გამოკითხვა
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ ვაქცინაციის პროცესს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ ვაქცინაციის პროცესს საქართველოში?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
24.05.2021
გამოკითხვის დასრულება:
30.05.2021
გამოკითხვის დაწყება:
10.05.2021
გამოკითხვის დასრულება:
16.05.2021