გამოკითხვა
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას  დღეს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას დღეს საქართველოში?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
11.03.2019
გამოკითხვის დასრულება:
17.03.2019
გამოკითხვის დაწყება:
04.03.2019
გამოკითხვის დასრულება:
10.03.2019
გამოკითხვის დაწყება:
18.02.2019
გამოკითხვის დასრულება:
24.02.2019
გამოკითხვის დაწყება:
11.02.2019
გამოკითხვის დასრულება:
17.02.2019