გამოკითხვა
თქვენი აზრით, ბოლო ორი-სამი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა კრიმინალის დონე საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, ბოლო ორი-სამი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა კრიმინალის დონე საქართველოში?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
20.05.2019
გამოკითხვის დასრულება:
26.05.2019
გამოკითხვის დაწყება:
06.05.2019
გამოკითხვის დასრულება:
12.05.2019
გამოკითხვის დაწყება:
29.04.2019
გამოკითხვის დასრულება:
06.05.2019