გამოკითხვა
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ სამთავრობო ცვლილებებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ სამთავრობო ცვლილებებს?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
19.08.2019
გამოკითხვის დასრულება:
25.08.2019