გამოკითხვა
გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
29.03.2021
გამოკითხვის დასრულება:
04.04.2021
გამოკითხვის დაწყება:
15.03.2021
გამოკითხვის დასრულება:
21.03.2021
გამოკითხვის დაწყება:
08.03.2021
გამოკითხვის დასრულება:
14.03.2021