გამოკითხვა
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
29.11.2019
გამოკითხვის დასრულება:
08.12.2019
გამოკითხვის დაწყება:
25.11.2019
გამოკითხვის დასრულება:
01.12.2019