გამოკითხვა
როგორ შეაფასებთ ტაქსების მიმდინარე რეფორმას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ ტაქსების მიმიდინარე რეფორმას?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
07.10.2019
გამოკითხვის დასრულება:
13.10.2019
გამოკითხვის დაწყება:
30.09.2019
გამოკითხვის დასრულება:
06.10.2019
გამოკითხვის დაწყება:
23.09.2019
გამოკითხვის დასრულება:
29.09.2019
გამოკითხვის დაწყება:
09.09.2019
გამოკითხვის დასრულება:
15.09.2019