გამოკითხვა
 როგორ შეაფასებთ საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
20.09.2021
გამოკითხვის დასრულება:
26.09.2021
გამოკითხვის დაწყება:
13.09.2021
გამოკითხვის დასრულება:
19.09.2021
გამოკითხვის დაწყება:
06.09.2021
გამოკითხვის დასრულება:
12.09.2021
გამოკითხვის დაწყება:
30.08.2021
გამოკითხვის დასრულება:
05.09.2021
გამოკითხვის დაწყება:
23.08.2021
გამოკითხვის დასრულება:
29.08.2021