გამოკითხვა
როგორ შეაფასებთ ბიზნესგარემოს დღეს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ ბიზნესგარემოს დღეს საქართველოში?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
09.09.2019
გამოკითხვის დასრულება:
15.09.2019
გამოკითხვის დაწყება:
19.08.2019
გამოკითხვის დასრულება:
25.08.2019