გამოკითხვა
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, მოსახლეობის ნაწილისთვის კომუნალური გადასახადების 3 თვით დაფინანსების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, მოსახლეობის ნაწილისთვის კომუნალური გადასახადების 3 თვით დაფინანსების შესახებ?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
09.03.2020
გამოკითხვის დასრულება:
15.03.2020
გამოკითხვის დაწყება:
02.03.2020
გამოკითხვის დასრულება:
08.03.2020