გამოკითხვა
თქვენი აზრით,  მოაგვარებს თუ არა პრობლემას აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, მოაგვარებს თუ არა პრობლემას აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
28.10.2019
გამოკითხვის დასრულება:
03.11.2019
გამოკითხვის დაწყება:
21.10.2019
გამოკითხვის დასრულება:
27.10.2019
გამოკითხვის დაწყება:
14.10.2019
გამოკითხვის დასრულება:
20.10.2019
გამოკითხვის დაწყება:
07.10.2019
გამოკითხვის დასრულება:
13.10.2019