გამოკითხვა
რა გაღელვებთ დღეს საქართველოში ყველაზე მეტად?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
რა გაღელვებთ დღეს საქართველოში ყველაზე მეტად?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
29.01.2018
გამოკითხვის დასრულება:
04.02.2018
გამოკითხვის დაწყება:
22.01.2018
გამოკითხვის დასრულება:
28.01.2018
გამოკითხვის დაწყება:
15.01.2018
გამოკითხვის დასრულება:
21.01.2018