გამოკითხვა
თქვენი აზრით, რა თამაშობს ყველაზე დიდ როლს არასრულწლოვანთა დანაშაულში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რა თამაშობს ყველაზე დიდ როლს არასრულწლოვანთა დანაშაულში?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
27.11.2017
გამოკითხვის დასრულება:
03.12.2017
გამოკითხვის დაწყება:
13.11.2017
გამოკითხვის დასრულება:
19.11.2017
გამოკითხვის დაწყება:
06.11.2017
გამოკითხვის დასრულება:
12.11.2017
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა