გამოკითხვა
როგორ აფასებთ თბილისის მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკას ტაქსების რეგისტრაციის მიმართულებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ თბილისის მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკას ტაქსების რეგისტრაციის მიმართულებით?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
06.08.2018
გამოკითხვის დასრულება:
12.08.2018
გამოკითხვის დაწყება:
30.07.2018
გამოკითხვის დასრულება:
05.08.2018
გამოკითხვის დაწყება:
16.07.2018
გამოკითხვის დასრულება:
22.07.2018
გამოკითხვის დაწყება:
09.07.2018
გამოკითხვის დასრულება:
15.07.2018