გამოკითხვა
ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
06.05.2019
გამოკითხვის დასრულება:
12.05.2019
გამოკითხვის დაწყება:
29.04.2019
გამოკითხვის დასრულება:
06.05.2019