გამოკითხვა
იცავთ თუ არა ზედმიწევნით სპეციალისტების მიერ კორონავირუსის წინააღმდეგ შემუშავებულ რეკომენდაციებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
იცავთ თუ არა ზედმიწევნით სპეციალისტების მიერ კორონავირუსის წინააღმდეგ შემუშავებულ რეკომენდაციებს?
FaceBook
არქივი
გამოკითხვის დაწყება:
09.03.2020
გამოკითხვის დასრულება:
15.03.2020
გამოკითხვის დაწყება:
02.03.2020
გამოკითხვის დასრულება:
08.03.2020