ისტორია
"24 წლის ქეთევანმა ბრძოლის მეთაურობა იკისრა და ლეკები დაამარცხა. რძლის გამარჯვება დიდი სიხარულით აღნიშნა მეფემ"
14-10-2020