მრუდე სარკეში
მრუდე სარკეში
"ვეკითხები სამველ კარაპეტიანს, - როდის წარმოადგენდა თბილისი სომხეთის კარიბჭეს?!"

ახლახან ხელში ჩამივარდა სომეხი ისტორიკოსის, სამველ კარაპეტიანის 2003 წელს ერევანში გამოცემული წიგნი  Мэры Тифлиса (Тбилиси). ყურადღება მიიქცია წიგნის სახელწოდებამ. საინტერესოა, ახლა ვინ წერს რუსული ენის გავლენით გადაკეთებულ თბილისის სახელწოდებას - ტიფლისს. ეს იგივეა, ერევნის ისტორია დავწერო და ერევანი ირივონ, ერივონად მოვიხსენიო, როგორც  XIX  საუკუნესა და XX  საუკუნის დასაწყისში წერდნენ ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე გამოცემული ჟურნალ-გაზეთები.


პირველივე გვერდზე ავტორი აცხადებს, - 
XIX  საუკუნის ბოლოს თბილისს კავკასიის პარიზს ეძახდნენო და იქვე დასძენს: "Тифлис является "прихожей", "притвором" Армении". ეს ამონარიდია, მაგრამ წყაროს არ უთითებს. აშკარაა, რომ უყოყმანოდ იზიარებს. ამიტომ, ვეკითხები, როდის წარმოადგენდა თბილისი სომხეთის კარიბჭეს?!
ალბათ, იგი გულისხმობს დიდი ხნის წინ ილიას "ქვათა ღაღადში" საფუძვლიანად მოთხრილ და უარყოფილ
ხუდაბაშოვის, ეზოვის, პატკანოვისა და სხვათა ავადმყოფურ აკვიატებას, იდეფიქსს - თითქოს თბილისი იყო სომეხთა სასაზღვრო ციხესიმაგრე, შემდეგ ქართველთა დედაქალაქად იქცაო. ამასთან დაკავშირებით მახსენდება ერთი დიდი სახელმწიფო მოღვაწის ნათქვამი, - სომხებს ავადმყოფური ისტორიზმი სჭირთო. მას თავის დროზე ვუწოდე "მურადიანიზმი მეცნიერებაში". ამ საკითხით თუ ვინმე დაინტერესდება, ვურჩევ ივანე ჯავახიშვილის შრომები წაიკითხოს. განსაკუთრებით 1919 წელს გამოცემული "საქართველოს საზღვრები". ეს წიგნი კარაპეტიანების, მურადიანების, აივაზიანებისა და მათ მსგავსთა გონზე მოსაყვანად არის დაწერილი. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ დიდი მეცნიერი ამაოდ დაშვრა...

ამას მოსდევს  XIX  საუკუნის თბილისის არაეროვნული ბურჟუაზიის ქება-დიდება, რომელმაც თურმე "თბილისი წაართვა არა ქართველებს, არამედ სპარსელებს, თურქებსა და გერმანელებს. ეს გააკეთეს არა ყაჩაღურად, ბნელ ღამით, არამედ "Честным трудом" და "Честными деньгами" - დღისით, მზისით, ფხიზელი გონებით". ხედავთ, რა სიკეთე გაუკეთებიათ მანთაშოვებსა და არამიანცებს უბედური ქართველებისთვის?

სომხური ბურჟუაზია თუ როგორი "Честным трудом" და "Честными деньгами" შეეცილა მკვიდრ ქართველებს, ამას მოწმობს  XIX  საუკუნის პერიოდიკაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები. მოვიტანთ მრავალთაგან ერთ-ერთს. აკაკი წერეთელი წერდა: "...სალდათებს აუღიათ თავი და ყაჩაღურად შეიარაღებულნი დაიარებიან თფილისში, ვაი, იმ მუშა ქართლელის და იმერელის ბრალი, რომელიც მათ შეხვდებათ. იჭერენ, მიათრევენ სადღაც ღვიმეში, რომელსაც კანტორას ეძახიან და სანამ თვითო მანეთს არ წაგლეჯენ, არ უშვებენ. თუ ფული არ აქვს, ჩოხას ხდიან და სამუშაო იარაღს ართმევენ... ერთი სიტყვით, იმერლებისა და ქართლელებისთვის თფილისში აღა-მაჰმად ხანი მობრუნდა. აღა-მაჰმადხანური ქცევა ჩვენ არ გვაკვირვებს ქალაქის გამგეობის მხრით, რომელიც საკუთარი სომხურისგან არის შემდგარი. ჩვენ ამაებს ჩვეული ვართ მათგან; მაგრამ ის კი ვერ გაგვიგია, თუ რა მიზეზია, სომხის ახალგაზრდობა ამაზე ხმას არ იღებს და არ ჰკიცხავს თავის მამების და უფროსი მოძმეების ბოროტებას... დალოცვილი სომხები, როცა მათთვის მოსახდენია ყოველთვის ძმობა-ერთობაზე ჰყვირიან და როცა აღარ ეჭივრებათ, მაშინ ბატონობაზედ ხელს არ იღებენ" ("დროება", 1875).

აკაკი სომეხ ახალგაზრდობაში გრიგორ არწრუნსა და მის მიმდევრებს გულისხმობდა, მაგრამ ისინი სომხურ ბურჟუაზიას უკმევდნენ გუნდრუკს და ხალხის ინტერესები ნაკლებად აღელვებდათ. მით უმეტეს, ქართველი გლეხის ყოფა სულ არ ენაღვლებოდათ. თუ ქართველ გლეხს თბილისში შემოსვლა ეზღუდებოდა და გადასახადი უნდა გადაეხადა, სომხეთის პროვინციებიდან უწყვეტ ნაკადად მოედინებოდა უპოვარი სომეხი გლეხი, ყოველგვარი ბეგარის გარეშე. მეტიც, ისინი არათუ შემოჰყავდათ, ამკვიდრებდნენ და თან გაჰყვიროდნენ, თბილისი სომხების დედაქალაქიაო.

სომხური ბურჟუაზია თბილისში სწორედ არა "Честным трудом" და არა "Честными деньгами" იყო გამდიდრებული, არამედ ქართველი გლეხის ძარცვა-ყვლეფით.

სამველ კარაპეტიანი დახელოვნებულია დემოგრაფიული ცხრილების მოხმობაში, მაგრამ მონაცემებს მეცნიერული ანალიზი სჭირდება. მაგალითად, თბილისში სომხების რაოდენობა 1864 წლის მოსახლეობის აღწერით 47%-ს შეადგენდა. შემდეგ მოჰყავს 1821 წლის მონაცემები, როდესაც თბილისში 87,6% იყო სომეხი ეროვნების მცხოვრები. მონაცემი კი მოაქვს, მაგრამ კომენტარს არ აკეთებს - რატომ იყო სომეხი მოსახლეობა 87,6 % 1821 წელს.
ეს მომეტებული რაოდენობა სომხებისა, თბილისში 1821 წელს გამოწვეული იყო იმ დიდი ტრაგედიით, რომელიც აქაურ მოსახლეობას დაატყდა თავს სულ რაღაც ორიოდე ათეული წლის წინ, აღა-მაჰმად ხანის მიერ თბილისის აოხრების გამო (1795 წელს). ვინც ქალაქიდან გასვლა ვერ მოასწრო, დახოცეს, ვინც ცოცხალი გადარჩა, სპარსეთის შორეულ გზას გაუყენეს სპარსმა ურდოებმა. თბილისელ სომხებს შედარებით ნაკლებად შეეხო მტრის მახვილი. უმთავრესად ქართველთა თავზე დატრიალდა სისხლიანი კალო. ისიც უნდა ითქვას, რომ ვინც დროზე გაიქცა ქალაქიდან, უკან ვეღარ დაბრუნდა, თავშესაფარი აღარ ჰქონდათ. ამ დროისთვის ქართული ეკლესიის რიცხვიც შემცირდა, ხოლო სომხებისა გაიზარდა. თბილისში 1805 წელს 39 სომხური ეკლესია იყო, ქართული კი - 17. საქართველოს სომხურმა ეპარქიამ ამ ტრაგედიით ისარგებლა და მიისაკუთრა თელეთის, შავნაბადას, წავკისის ქართული ეკლესიები. მაგრამ უბედურება ამით არ მთავრდებოდა: როცა სომეხი სასულიერო პირი ეშმაკური ხერხებით ქართულ ეკლესიას სომხურად აქცევდა, მერე იწყებდა მისაკუთრებული ქართული ეკლესიის ქართველი მრევლის ათასნაირი ხრიკით გასომხებას.

ქართული მიწისა და ქართველი გლეხის ძარცვა-ყვლეფით გამდიდრებული სომხები, რომელნიც შიშველ-ტიტველნი ჩამოვიდნენ ზანგეზურის, არარატის, სისაკანისა და სხვა სომხური პროვინციებიდან, კარაპეტიანისვე სიტყვებით, მხოლოდ "Честным трудом" და "Честными деньгами" გამდიდრდნენ".

ისტორიის ირონიაა - მათი ხელიდან "გამოგლეჯილ" თბილისს თავიანთ დედაქალაქად აცხადებდნენ. დედაქალაქზე გამახსენდა, სომხურ სკოლებში მოსწავლეებს ასწავლიან - სომხეთს 22 დედაქალაქი ჰქონდაო: თბილისი, ბაქო, როსტოვი, არმავირი და სხვ. აქ კი აკაკი მოგაგონდება, - სადაც კი სომეხს არშინი შეუტანია, ყველა "ჰაისტანი" ჰგონიაო, - წერდა ირონიით.

როცა 1907 წლის 29 ოქტომბერს სრულიად სომეხთა კათალიკოსი ხრიმიანი აღესრულა, ამ დღეს დანიშნული ქალაქის დუმის სხდომა კათოლიკოსის პატივსაცემად გადადო თბილისის თავმა ვასილ ჩერქეზიშვილმა...
დიმიტრი ყიფიანი ქალაქისთავად არჩეული იყო 1875-1879 წლებში. საკრებულოს ერთ-ერთმა ახალარჩეულმა წევრმა ფიცის დადება სომხურ ენაზე დაიწყო. დიმიტრი ყიფიანმა მისცა შენიშვნა, - ყველასთვის გასაგებ - რუსულ ან ქართულ ენაზე ბრძანეთო. სამწუხაროდ, საკრებულოს სომეხი ეროვნების წევრებმა ამ სამართლიანი მოთხოვნის შესრულებაზე უარი განაცხადეს. დიმიტრი ყიფიანი პროტესტის ნიშნად გადადგა!

კარაპეტიანი, დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობის ჟანდარმერიის გავრცელებულ ყალბ ვერსიას იმეორებს და წერს: - ყიფიანი გაძარცვის მიზნით მოკლეს სტავროპოლში. მას არ აინტერესებს მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი - ყიფიანმა უშიშრად დაიცვა ქართველი ხალხის ღირსება და ამიტომ მოუსწრაფეს სიცოცხლე ცარიზმის აგენტებმა.
ვფიქრობ, სულაც არ არის გასაკვირი,  ალექსანდრე ხატისოვის ქალაქისთავად არჩევის (1910) წინააღმდეგ რომ წავიდა ქართველი საზოგადოება. ამის შესახებ თვითონ ხატისოვი წერს: "ბ-ნმა ხატისოვმა თუნდაც მზის სინათლით გაანათოს ღამე ქალაქი, მარმარილოთი მოაპირკეთოს თბილისის ქუჩები, სულერთია, მისი ქალაქისთავად არჩევის წინააღმდეგი ვიქნებით, რადგან იგი სომეხია". გამოხდა ხანი და აღმოჩნდა, რომ ქართული გაზეთები არ შემცდარან, ხატისოვმა სომხეთის დაშნაკურ მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. სწორედ ის იყო ორგანიზატორი და შემდგენელი დაშნაკთა მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისადმი წამოყენებული ტერიტორიული პრეტენზიებისა. ხატისოვი და მისი მთავრობა მოითხოვდნენ თითქმის მთელ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიას სურამის მთაგრეხილამდე, დედაქალაქის ქუთაისში გადატანას და სხვ. ამ უნამუსო მოთხოვნაზე, რა თქმა უნდა, უარი მიიღეს, მაგრამ გული არ გაიტეხეს და ის, რაც მოლაპარაკებით ვერ მიიღეს, ომით სცადეს მოეპოვებინათ - მუხანათურად დაესხა დაშნაკთა ჯარი საქართველოს. ინგლისი რომ არ ჩარეულიყო, ქართული ჯარი ერევანს აიღებდა... ზოგიერთ სომეხ ისტორიკოსს დღეს ჰყოფნის თავხედობა და ამ ომში დაშნაკებს გამარჯვებულად აცხადებს! თუმცა რა არის გასაკვირი. გასული საუკუნის 90-იან წლებში, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, აფხაზეთში მცხოვრებმა სომხებმა შექმნეს ე.წ. ბაგრამიანის სომხური ბატალიონი. მათ შეიძლება ითქვას, საქართველოს ზურგში დანა ჩასცეს. თუმცა ბაგრამიანის ბატალიონის ბოევიკები უფრო "მამაცურად" მშვიდობიან ქართველ მოსახლეობას "ებრძოდნენ", ვიდრე ქართულ ჯარს. სახლ-კარს უწვავდნენ და სადისტურად აწამებდნენ ქართველებს.

ვიმეორებ - ისტორიული სომხეთი თბილისამდე არასდროს ვრცელდებოდა. ეს დაშნაკების მონაჭორია... სამველ კარაპეტიანი წერს, - საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში თბილისის ქართველმა მერებმა -  XIX  საუკუნის სომეხი ეროვნების მერების საფლავები მიზანმიმართულად გაანადგურესო. ამას წერს მეცნიერი-ისტორიკოსი, ყოველ შემთხვევაში, ამის პრეტენზია აქვს. ამიტომ უნდა სცოდნოდა, რომ ბოლშევიკთა აგრესიულ ათეისტურ პროპაგანდას შეეწირა ქართული და სომხური ეკლესიები და სასაფლაოები. სწორედ ამ კამპანიის დროს აიღეს არა მხოლოდ სომეხთა, ქართველების საფლავებიც. ბოლშევიკებმა მრეწველისა და ქველმოქმედის დავით სარაჯიშვილის საფლავიც არ დაინდეს.

სამწუხაროდ, კარაპეტიანის წიგნი, Мэры Тифлиса (Тбилиси) არის ტიპური მაგალითი ისტორიის მრუდე სარკეში დანახვისა და ნამდვილად არ წაადგება საქართველო-სომხეთის შემდგომ ურთიერთობას.
ბონდო არველაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ჟურნალი "ისტორიანი", თებერვალი
მკითხველის კომენტარი (10)
გიორგი
18 აპრილი 2014 23:16
კი ჩვენ რომ ტვინით გვემოქმედა და არა გულით გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით მაგრამ მე მსინც სიმართლის მხარეს მდგომი საქართველო მირჩევია და მიყვარს და არა ვინმეს დაკრულზე ტანგოს მოცეკვავე
ramma
27 თებერვალი 2014 16:44
თურქეთ-სომხეთის ომში ოციათასიანი სომხური ჯარი ებრძოდა 40 000 თურქს. ამ ომში საქართველო რომ ჩართულიყო დაახლოებით იმავე ძალებით რაც სომხებს გააჩნდა, გამარჯვების თუ არა პოზიციების შენარჩუნების იმედი მაინც უნდა გვქონოდა, მითუმეტეს იმ დროინდელი თურქული ჯარი ყოფილი პარტიზანული შენაერთების გაერთიანებას წარმოადგენდა და დიდი სამხედრო დისციპლინით ან შეიარაღებით არ გამოირჩეოდა. ამის მაგვივრად სომხები იძულებულნი იყვნენ ზურგში (ლორეში) დიდი შენაერთი დაეყენებიათ რადგანაც ეშინოდათ ქართველები არ დაგვესხანო. ესეც მოხდა კიდეც, გიუმრის ბრძოლის დროს ეს შენაერთი იხევს ერევნისკენ და ჩვენ შევდივართ ლორეში.
სომხეთ-საქართველოს ომმა გამოიწვია ჩვენს ერებს შორის ეს უნდობლობა, ლორე იქცა იმ ძვალად რომლის გულისთვის ძაღლებივით დავესიეთ ერთმანეთს სანამ რუსულმა და თურქულმა ნიანგებმა ორივე არ გადაგვყლაპა.
ერთმანეთს ვადრიდი კავკასიის პოლიტიკურ და რელიგიურ რუკებს, როგორც ადამიანის სურათი და რედგენის ფირი შეგედარებიოთ ერთმანეთისთვის. მუსულმანური საფრთხე არსად გამქრალა. აბსოლუტურად ყველგან სადაც მუსულმანური და ქრისტიანული სამყარო ერთმანეთს შეეხო (კარაბახის გარდა) მარცხდება ეს უკანასკნელი, სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შემთხვევაშიც შედეგი ყველგან ერთია, მითუმეტეს იქ სადაც ქრისტიანობა უმცირესობაშია, ის როგორც კარაქის ნაჭერი ტაფაზე ისე ილევა. მაგალითად ლივანმა მოახერხა ნახევარ საუკუნეში 53 პროცენტიანი ქრისტიანული უმრავლესობა 29 პროცენტამდე დაეყვანა. ამავე პერიოდში 27 პროცენტიანი ქრისტიანული სირია 9 პროცენტამდე დავიდა. ჩრ. კავკასია, ბულგარეთი, ყოფილი იუგოსლავია, ეგვიპტე, პალესტინა - ყველგან იდენტური მდგომარეობაა. არაფრით განვსხვავდებით ჩვენც, უბნის, სოფლის თუ რაიონულ დონეზეც ყოველდღიურად ვთმობთ პოზიციებს.
ქართველებისთვის ჩეჩენი და ინგუში უფრო ახლოს არის გულთან ვიდრე რუსი და ოსი, ვითომ მორჩილი აზერი ვამჯობინეთ სომხებს. მაგრამ ერთი წუთით დავფიქრდეთ რა იქნებოდა რომ გულით კი არ გვემოქმედა არამედ ტვინით, ყველაფერზე წინ ქრისტიანობა დაგვეყენებინა და ოსებთან ერთად ვმდგარიყავით ინგუშებთან კონფიკტში, სომხებთან ერთად კარაბახში, რუსებთან ერთად ჩეჩნეთში. გაბედავდა კი რუსისა და სომეხის გარეშე აჯანყებას აფხაზები, ვლადიკავკაზის და მოსკოვის იმედის გარეშე ცხინვალის ოსები.
არ ვიცი რა იქნებოდა მაგრამ ერთი რამ მინდა ძალიან, დარუბანდიდან ნიკობსიამდე საქართველოს რუკის გვერდზე რომ დაიკიდოს დღევანდელი კავკასიის კონფესიული რუკა, და იქვე მიეწეროს, ეს იყო მაშინ როდესაც ქართველი, ოსი და სომეხი ქრისტიანები ერთად იბრძოდნენ.
Альберт
20 თებერვალი 2014 01:34
Извините Грузинского шрифта нет.
Прочитал статью, конечно оч жаль когда отдельные представители многострадальных народов, имею виду Грузин и Армян не берегут друг друга. В любом случае мы два братских народа. Невежества от необразованности, комплекси от неполноценности. Нелюди из баталена Баграмяна (не имели право примазаться к Баграмяну) это сброд преступников, а преступники не имеют национальности, в той войне и грузинам доставался от грузин. по этому обобщать сброд преступников с народом думаю не правильно. Что касается оправдать резню полтора миллион армян в 15 году святотатство "мкрехелоба", вообще убийства грех, мы Христиане не можем оправдать и тем более радоваться чужому горю. Вы же писали толко что об Ага Махмад Хане. Т.ч. дорогие мои мы можем разними именами называть самый красивый город на кавказе но ее будем любить всегда, и Армяни, и Грузины, и Курды, Азербайджанцы, и Русские. все те кто хоть раз прошагали по Руставели, походили по старой Тбилиси, поднялись на Мтацминду. Братцы дружите друг с другом, ездите в гости, (не забывайте что есть проходимцы и там и там) смейтес анекдотам про армян, про грузин, посмотрите фильм "Мимино" живите и радуйтесь, Прочитали дурость улибнитес и читайте далше, (касается и Амян и Грузин) Мне армяни спрашивают кто написал Грузинский алфавит, я зная о том что они ждут ответа Месоп Маштоц, я говорю конечно армяни, они сразу становятся "гордими" а я смотрю на них улыбаюсь, думаю вот они счастливы и тут же говорю "зато Боржоми самая вкусная вода в мире" Понимая о том что я и про "Месропа маштоца" шутил и про "Боржоми" начинаем дружно смеяться. Т.ч. дорогие мои Грузини( Генацвале) и Армяни (Цавет танем) не слушайте провокаторов с пятой колоны обшайтесь, дружите. творите добро и будте счастливы.... Мы самые лучшие ... ((и каждый подумал о своем) конечно это шутка) Диди мадлоба, Шат шенораганем...
gela
16 თებერვალი 2014 17:59
v

ნუ გადარდებთ ის,რომ ჩვენ ვინმე დაგვაბრალებს არმენოფობიას! ჩვენმა ე.წ. ტოლერანტობამ სადამდეც მიგვიყვანა ქართველები,ამის ახსნა მე მგონი არც ერთ ეთნიკურ ქართველს არ უნდა სჭირდებოდეს!

საქართველოს არსებობის მთელი ისტორიის მანძილზე სომხებზე საშინელი და შენიღბული მტერი ქართულ ეთნოსს არ ჰყოლია,თვით შაჰ-აბასისა და აღარ-მახმად-ხანის სახითაც კი!

რუსების ჩვენდამი ასეთი გადამტერება სწორედ სომხების სისტემატური მეცადინეობით ხდებოდა და ხდება!

ბოლოს ისე გამოვყეყეჩდით,რომ პრეზიდენტი და მისი უახლესი გარემოცვა გვყავდა სომხებით დაკომლექტებული და მონურად მას ,,მიშა,მიშაას!,, ვუყვიროდით!

ვენაცვალე იმ მარჯვენაში თურქებს,რომელი მარჯვენითაც სომხებს ღალატისათვის პასუხი აგებინეს გასული საუკუნის დასაწყისში!

მძულს ყველა,ვინც თბილისი ძველ შენობებს სომეხი ვაჭრების გვარებით მოიხსენებს! ჰო,მათი ფულით,ქართულ მიწაზე გაკეთებული და მოპარული ფულით აშენდა,და მორჩა!ბასტა!

არავითარი მელიქ-კაზარიანცი,თუ მანთაშოვი! არაფერში გვჭირდებიან,წინ წყალი-უკან მეწყერი!

და კიდევ: მახინჯ სხეულში-მახინჯი სულიაო,არაა ეს ტყუილად ნათქვამი,და საოცრად უხდებათ ჩვენს დაუძინებელ ,,კეთილის მსურველებს,,!
zviad
13 თებერვალი 2014 20:53
ბევრი ვაპატიეთ სომხებს, ძალიან ბევრი. თვითონაც აღიარებენ, ამისთანა მეზობელი არ გვყოლიაო.


ჩვენც ვაღიარებთ, რომ ასეთი მეზობელი როგორიც სომხეთია საქართველოს მიმართ, მსოფლიოში არავის არა ყავს და არც ყოლია. სომეხთან უბრალოდ ვერავინ ვერ მივა.

თუმცა "სხვანაირი" სომხებიც მინახია, საოცრად კეთილი და დიდებული ხალხი. ასე მგონია რომ, ესენი სანამ მართლმადიდებლობას არ დაუბრუნდებიან.. ვერ დაწყნარდებიან.
zviad
13 თებერვალი 2014 20:45
ბაგრამიანის ბატალიონს რეებიც აქვს ნაკეთები ქართველებისთვის, ადგილობრივი სომხების დახმარებით.. ერთმა სომეხმა გაქცეული ქართველები სატვირთო მანქანაში ჩაისვა სამშვიდობოს გაგიყვანთო და პირდაპირ სომხებს თუ აფხაზებს მიუყვანა საწამებლად. ასეთებიც ხდებოდა.

მაგრამ "ბაგრამიანით" არ დაუწყიათ სომხებს ქართველების ხოცვა, მანამდეც არ იყვნენ უქმად. ყველა სომეხი ერთი არაა, მაგრამ ეხლა ვისზეც ვლაპარაკობთ ზუსტად, ეს არის ყოვლად უსირცხვილო და მტაცებელი ერი.

საქართველო-სომხეთის ომის დაწყების წინ, სპეციალური დაჯგუფებები შექმნეს თბილისის გარეუბნებში ქართველების დასახოცად, მიზანი - სომხებისთვის ბინების განთავისუფლება იყო.

სიმართლე
13 თებერვალი 2014 18:50
yvirila–ს
ტფილისი გასაგებია, მაგრამ ის სომეხი წერს – ტ ი ფ ლ ი ს ი.
სტატიაში ყველაფერი სწორადაა გაანალიზებული, თუმცა სომხეთ–საქართველოს ომს რაც შეეხება, მართალია ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ რადგან საქმე ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ, ლორეს ოლქის ნაწილი ფაქტობრივად დავკარგეთ
artagi
13 თებერვალი 2014 17:41
გრიგორიანი(მონოფიზიტი)სომხების ცდა ყოველთვის იყო,არის და იქნება ანტიქართული!..ისინი ყოველთვის დგანან და კვლავაც ჩადგებიან საქართველოს მტრების სამსახურში.
v
13 თებერვალი 2014 15:19
მერე ვიღაც ქართველებს დაგვაბრალებს არმენოფობიას!
სულ ასეთ თავხედურ სიცრუეს წერენ ჩვენი "მოძმე" სომხები და რა გასაკვირია ქართველებშიც რო აგრესია გაჩნდეს მათ მიმართ.
yvirila
11 თებერვალი 2014 01:45
ჩვენს დედაქალაქს დაარსებიდან 20–ე საუკუნის 30–იან წლებამდე ერქვა ტფილისი, ასეა წყაროებში, ქართულშიც და უცხოურშიც. თბილისი – ბოლშევიკების მიერ შეთხზული სახელწოდებაა. საქართველოს დედაქალაქი არის – ტფილისი, ასე წერია ჩვენს პირველ კონსტიტუციაში(3–ე მუხლი).ქალაქს თავისი სახელი უნდა დაუბრუნდეს!!!!!!!!!!!!!!! სტატიაში გამოთქმული მოსაზრება კი არასერიოზულია!!!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
თვის კითხვადი სტატიები