ბრი­ტა­ნე­ლი ლორ­დი­სა და ქარ­თ­ვე­ლი თა­ვა­დის სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი და კავ­ში­რი სტა­ლინ­თან
01-10-2016
ბრი­ტა­ნე­ლი ლორ­დი­სა და ქარ­თ­ვე­ლი თა­ვა­დის სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი და კავ­ში­რი სტა­ლინ­თან
სტი­ვენ ლორდ ლო­ი­დი

ბრი­ტა­ნულ-ქარ­თუ­ლი ფეს­ვე­ბის მქო­ნე მრა­ვალ­პ­რო­ფი­ლი­ა­ნი ინ­გ­ლი­სე­ლი მოღ­ვა­წე - ენათ­მეც­ნი­ე­რი, ფი­ლო­ლო­გი, რამ­დე­ნი­მე წიგ­ნი­სა და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი, ჟურ­ნა­ლის­ტი, პო­ე­ტი, მთარ­გ­მ­ნე­ლი, პო­ლიგ­ლო­ტი, იურის­ტი, ქარ­თ­ვე­ლო­ლო­გი და ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი უმ­ც­რო­სი სტი­ვენ ლორდ ლო­ი­დი და­ი­ბა­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მი­სი მა­მის, უფ­რო­სი სტი­ვე­ნის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში.

სტი­ვენს მა­მის, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი­სა და ჩრდი­ლო­ეთ ირ­ლან­დი­ის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს დიდ­გ­ვა­რო­ვა­ნი ინ­გ­ლი­სე­ლი ლორ­დის, დოქ­ტორ სტი­ვენ ჰენ­რი ლო­ი­დის სა­ხე­ლი ჰქვია, რის გა­მოც ბრი­ტა­ნეთ­ში, რო­დე­საც მა­მა-შვილ­ზე სა­უბ­რო­ბენ, მა­მას უფ­რო­სი ანუ "სი­ნი­ორ" სტი­ვე­ნით
მი­მარ­თა­ვენ, ხო­ლო ვაჟს კი უმ­ც­რო­სი ანუ "ჯუ­ნი­ორ" სტი­ვე­ნით.

მა­მის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ პა­ტა­რა ინ­გ­ლი­სე­ლი ბი­ჭი ქარ­თ­ველ­მა მა­მა­კაც­მა, ოთარ სვა­ნი­ძემ იშ­ვი­ლა, მა­მო­ბა გა­უ­წია და ქარ­თუ­ლი სა­ხე­ლი - კა­ხა­ბე­რი შე­არ­ქ­ვა. მა­მო­ბილს სას­წ­რა­ფოდ უნ­და გა­და­ერ­ჩი­ნა პა­ტა­რა და-ძმა, აეცი­ლე­ბი­ნა მათ­თ­ვის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გან­საც­დე­ლი და უბე­დუ­რე­ბა და სი­ცოცხ­ლეც შე­უ­ნარ­ჩუ­ნა, რად­გან საბ­ჭო­თა კო­მუ­ნის­ტუ­რი
წყო­ბი­ლე­ბის მკაცრ პი­რო­ბებ­ში მა­შინ­დე­ლი ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი "კა­გე­ბეს" აგენ­ტე­ბი პა­ტა­რა და-ძმას სას­ტი­კად ექ­ცე­ოდ­ნენ, დევ­ნიდ­ნენ, ავიწ­რო­ებ­დ­ნენ, სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­შიც კი არ უშ­ვებ­დ­ნენ და ემუქ­რე­ბოდ­ნენ იმის გა­მო, რომ ისი­ნი მა­მით, ეროვ­ნე­ბი­თა და გვარ-სა­ხე­ლე­ბით ინ­გ­ლი­სე­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ, ხო­ლო დე­დით კი დიდ­გ­ვა­რო­ვა­ნი სა­მე­ფო გვა­რის წარ­მო­მად­გენ­ლის - ქე­თი ბაგ­რა­ტი­ო­ნის შვი­ლე­ბი. რო­გორც ჩანს, პა­ტა­რა სტი­ვე­ნი­სა და ქე­ი­თის მშობ­ლე­ბის დიდ­გ­ვა­რო­ვა­ნი წარ­მო­მავ­ლო­ბა მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო მა­შინ­დე­ლი სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის და ალ­ბათ, თა­ვის მხრივ გარ­კ­ვე­ულ სა­შიშ­რო­ე­ბას წარ­მო­ად­გენ­და საბ­ჭო­თა კო­მუ­ნის­ტუ­რი მმარ­თ­ვე­ლო­ბი­სა და წყო­ბი­ლე­ბი­სათ­ვის. ყო­ვე­ლი­ვე ეს უკ­ვე საკ­მა­რი­სი მი­ზე­ზი იყო საბ­ჭო­თა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სათ­ვის, რომ შუ­რი ეძი­ათ მათ­ზე. სპეც­დაკ­ვე­თით, პა­ტა­რა ბავ­შ­ვე­ბის ბი­ო­ლო­გი­უ­რი მა­მა - დიდ­გ­ვა­რო­ვა­ნი ინ­გ­ლი­სე­ლი ლორ­დი, დოქ­ტორ სტი­ვენ ჰენ­რი ლო­ი­დი ხე­ლოვ­ნუ­რად შექ­მ­ნილ ავ­ტო­კა­ტას­ტ­რო­ფა­ში მოკ­ლეს.

სტი­ვენს უცხო ენე­ბი ბავ­შ­ვო­ბი­დან­ვე იტა­ცებ­და. იგი 8 უცხო ენას ფლობს, მათ შო­რის - ოსურს, რო­მე­ლიც პა­ტა­რა სტი­ვენს დიდ­მა ბე­ბი­ამ, თა­მარ ხე­თა­გუ­რო­ვამ ას­წავ­ლა. ჯერ კი­დევ პა­ტა­რა სტი­ვენ­მა ქარ­თულ-ოსუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სა და მე­გობ­რო­ბის შე­სა­ხებ ოსურ ენა­ზე პო­ე­მაც კი და­წე­რა.

სტი­ვე­ნის ბრი­ტა­ნულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დამ­სა­ხუ­რე­ბა ოქ­ს­ფორ­დის პრო­ფე­სორს, დოქ­ტორ მა­იკლ ბერ­მანს მი­უძღ­ვის. მას დამ­თავ­რე­ბუ­ლი აქვს ლონ­დო­ნი­სა და ოქ­ს­ფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი: ფი­ლო­ლო­გი­უ­რი, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კი­სა და იური­დი­უ­ლი ფა­კულ­ტე­ტე­ბი. იგი თა­ვი­სი ინ­გ­ლი­სე­ლი მა­მი­სა და ქარ­თ­ვე­ლი დე­დის პა­ტივ­სა­ცე­მად ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­შიც სწავ­ლობ­და და რამ­დე­ნი­მე წი­თე­ლი დიპ­ლო­მიც და­იმ­სა­ხუ­რა. თა­ვი­სი ავ­ტო­რო­ბით გა­მო­ცე­მუ­ლი აქვს ნაშ­რო­მე­ბი და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი: "ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის გრა­მა­ტი­კა", სა­თავ­გა­და­სავ­ლო ნაშ­რო­მი "უ­იღ­ბ­ლო მშვილ­დო­სა­ნი" და მო­გო­ნე­ბე­ბის კრე­ბუ­ლი "სიტყ­ვან­ნი ჩვენ­ნი", ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი წიგ­ნი "მა­ტი­ა­ნე - ბრი­ტა­ნულ-ქარ­თუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი", ინ­გ­ლი­სუ­რად თარ­გ­მ­ნა ანა კა­ლან­და­ძის რჩე­უ­ლი პო­ე­ზია. იგი არის მსოფ­ლი­ო­ში პირ­ვე­ლი ქარ­თულ-იაპო­ნუ­რი და იაპო­ნურ-ქარ­თუ­ლი ლექ­სი­კო­ნე­ბის ავ­ტო­რი და შემ­დ­გე­ნე­ლი.

სტი­ვენს თა­ვი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის გა­მო მი­სი ბრი­ტა­ნე­ლი მე­გობ­რე­ბი "დოქ­ტორ ჯონ­სონს" ეძა­ხი­ან და ასეთ შე­ფა­სე­ბას აძ­ლე­ვენ: "მი­სი თხოვ­ნა ბრძა­ნე­ბაა, ხო­ლო მი­სი აზ­რი უდა­ვო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა".

2007 წელს თბი­ლი­სის მოს­წავ­ლე­თა სა­სახ­ლე­ში გა­ი­მარ­თა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი "გზა მშვი­დო­ბი­სა­კენ - ჩე­მი ხედ­ვა", სა­დაც ოსურ პო­ე­ზი­ა­ში პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა, სპე­ცი­ა­ლუ­რი დიპ­ლო­მი და­იმ­სა­ხუ­რა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პრი­ზიც მი­ი­ღო. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრი­ზი ლონ­დონ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, რა­ზეც სტი­ვენ­მა უარი გა­ნაცხა­და, რად­გან ლონ­დო­ნი მი­სი მშობ­ლი­უ­რი ქა­ლა­ქია და იქი­დან ჩა­მო­სუ­ლი ინ­გ­ლი­სე­ლი პრო­ფე­სო­რის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ისევ უკან ლონ­დო­ნის და­სათ­ვა­ლი­ე­რებ­ლად ინ­გ­ლის­ში გაგ­ზავ­ნა არ ისურ­ვა.

2008 წელს თა­მა­რა­შენ­ში გა­ი­მარ­თა "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" მა­რა­თო­ნი, სა­დაც ახალ­გაზ­რ­და პრო­ფე­სო­რი სტი­ვენ ლორდ ლო­ი­დიც მი­იწ­ვი­ეს და მან შო­თა რუს­თა­ვე­ლის "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი" ოსურ ენა­ზე წა­ი­კითხა, ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა სა­ჩუქ­რე­ბით და­ა­ჯილ­დო­ვა და სკო­ლის ბავ­შ­ვებს ორ-ორი პა­კე­ტი და­უ­რი­გა. ერ­თი პა­კე­ტი შე­ი­ცავ­და ტკბი­ლე­ულ­სა და გა­მაგ­რი­ლე­ბელ სას­მე­ლებს, ხო­ლო მე­ო­რე პა­კე­ტი - სკო­ლის­თ­ვის სა­ჭი­რო სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თებს. კითხვის გაგრძელებაgoga
10 ოქტომბერი 2016 20:34
და სტალინი რა შუაშია ვერ გავიგე
07 ოქტომბერი 2016 11:39
ასეთ პიროვნებებზე მეტი იფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას, კერძოდ, თუ სად შეიძლება მათი ნაშრომებისა და გამოქვეყნებული წიგნების გაცნობა-შეძენა და ა.შ.
მსგავსი პიროვნებები გადაარჩენენ არა მარტო ქართულ-ოსურ ეროვნულ-ეთნიკურ და სხვა ყოველგვარ ურთიერთობებს, არამედ საერთოდ ადამიანურ ცივილიზაციას ამ ქვეყნად!

რედაქტორის რჩევით
როგორ აფასებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას „რუსთავი 2“-ის საქმეზე?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას „რუსთავი 2“-ის საქმეზე?