"ი­სე­თი კარ­გი იყო, ქა­ლე­ბი მოს­ვე­ნე­ბას არ აძ­ლევ­დ­ნენ" - 120 რო­ლის შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი მსა­ხი­ო­ბის "შეც­დო­მა"
28-04-2018
"ი­სე­თი კარ­გი იყო, ქა­ლე­ბი მოს­ვე­ნე­ბას არ აძ­ლევ­დ­ნენ" - 120 რო­ლის შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი მსა­ხი­ო­ბის "შეც­დო­მა"
"გა­და­ღე­ბი­დან შინ ლო­ყა­ა­წით­ლე­ბუ­ლი დაბ­რუნ­და. - რა გჭირს, გრი­მი გის­ვია-მეთ­ქი? - გა­ო­ცე­ბულ­მა ვკითხე. - გრი­მი კი არა, ბე­ლას თი­თე­ბი მატყ­ვიაო, - გაბ­რა­ზე­ბულ­მა მი­პა­სუ­ხა. თურ­მე, ბე­ლა მი­რი­ა­ნაშ­ვილს მე­ტის­მე­ტად გა­მე­ტე­ბით გა­ურ­ტყამს სი­ლა"

რამ­დე­ნი­მე წლის წინ, შინ რომ ვეწ­ვიე, და­ნა­ნე­ბით მითხ­რა: "ჩემს ყვე­ლა­ზე დიდ შეც­დო­მად თე­ატ­რი­დან წა­მოს­ვ­ლა მი­მაჩ­ნია. აკა­კი ხო­რა­ვამ ხალ­ხიც კი გა­მო­მიგ­ზავ­ნა, - გა­ი­გეთ, გი­ვის რა­მე ხომ არ უჭირს, რა­ტომ არ მო­დის თე­ატ­რ­შიო? - მაგ­რამ მე მა­ინც კი­ნო ვამ­ჯო­ბი­ნე..."

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტი, გი­ვი
თო­ხა­ძე 6 წლის წინ, 87 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა და ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დი­დად არც ჩნდე­ბო­და, შე­სა­ბა­მი­სად, XXI სა­უ­კუ­ნის თა­ო­ბა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ხე­ი­რი­ა­ნად არც იც­ნობს მას. თუმ­ცა, სწო­რედ "იმ შეც­დო­მამ" - კი­ნომ შე­მოგ­ვი­ნა­ხა ამ სა­ოც­რად ნი­ჭი­ე­რი მსა­ხი­ო­ბის ხსოვ­ნა, მი­სი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი გა­რეგ­ნო­ბა და ხმის ტემ­ბ­რი, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი კი­ნოს
ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის გულ­შე­მატ­კი­ვარ-მოყ­ვა­რუ­ლებ­მა იცი­ან.

16-17 წლის ყო­ფი­ლა, დი­დი სა­მა­მუ­ლო ომი რომ და­იწყო. მი­სი ძმა ლე­ნინ­გ­რად­ში (დღე­ვან­დელ სანქტ-პე­ტერ­ბურ­გ­ში) და­ღუ­პუ­ლა, მა­მა, თურ­მე, კავ­კა­სი­ის მთებს იცავ­და, ექი­მი დე­და კი ჰოს­პი­ტალ­ში დაჭ­რი­ლებს მკურ­ნა­ლობ­და. თა­ვად ბა­ტო­ნი გი­ვის მო­ნათხ­რო­ბით ვი­ცი:
"ყვე­ლა ჩე­მი ახ­ლო­ბე­ლი რომ წა­იყ­ვა­ნეს ომ­ში, მე კი არ მი­ძა­ხებ­დ­ნენ, კო­მი­სა­რი­ატ­ში მი­ვე­დი და ვი­კითხე, 1922 წელს ვარ და­ბა­დე­ბუ­ლი და რა­ტომ არ მიგ­ყა­ვართ-მეთ­ქი? ამის შემ­დეგ წა­მიყ­ვა­ნეს, ოღონდ ჯერ, რა­ტომ­ღაც, ბა­ქოს სამ­ხედ­რო სას­წავ­ლე­ბელ­ში. მხო­ლოდ 3 თვის შემ­დეგ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი ფრონ­ტის ხაზ­ზე. დე­დამ წე­რი­ლი მომ­წე­რა: რომ იცო­დე, რა და­მიჯ­და ჯა­რი­დან შე­ნი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბაო! - თურ­მე, მი­სი ძა­ლის­ხ­მე­ვით გა­მიშ­ვეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში, მაგ­რამ მა­ინც მოვ­ხ­ვ­დი ფრონ­ტ­ზე".

გი­ვი თო­ხა­ძის 13 წლით უმ­ც­რო­სი მე­უღ­ლე, პი­ა­ნის­ტი, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის მე­ო­რე ხე­ლოვ­ნე­ბის სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი, ქალ­ბა­ტო­ნი ლა­უ­რა იაშ­ვი­ლი მი­ამ­ბობ­და:
- ომი­დან დაბ­რუ­ნე­ბულს, სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­ს­ტი­ტუტ­ში უნ­და ჩა­ე­ბა­რე­ბი­ნა, მაგ­რამ ბავ­შ­ვო­ბის მე­გო­ბარ­მა, დო­დო აბა­ში­ძემ გა­და­ი­ბი­რა და სა­ბუ­თე­ბი ერ­თად შე­ი­ტა­ნეს თე­ატ­რა­ლუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის სამ­სა­ხი­ო­ბო ფა­კულ­ტეტ­ზე. აკა­კი ხო­რა­ვა მო­ხიბ­ლუ­ლა გი­ვის ხმით...

"ხო­რა­ვამ რომ შე­მათ­ვა­ლი­ე­რა და მო­მის­მი­ნა, გა­დაჭ­რით თქვა: ვოტ, ხო­ჩუ ტა­კიხ ვ კურ­სეო! ისე­დაც, ომის გა­მო, ინ­ს­ტი­ტუტ­ში მა­მა­კა­ცე­ბის სიმ­ცი­რე იგ­რ­ძ­ნო­ბო­და და ჩე­მი მო­ნა­ცე­მე­ბის ბიჭს ნამ­დ­ვი­ლად არ გა­უშ­ვებ­და ხე­ლი­დან. ისე მოვ­წონ­დი, ჩემს ყვე­ლა გა­მოც­დას სა­გან­გე­ბოდ ეს­წ­რე­ბო­და. მა­გა­რი ჯგუ­ფი გვყავ­და - "ნაფ­რონ­ტა­ლე­ბი", "ნა­ხიშ­ტ­რე­ბი" ვი­ყა­ვით: მე, გი­ვი ძნე­ლა­ძე, დო­დო აბა­ში­ძე, კარ­ლო სა­კან­დე­ლი­ძე. სა­ბო­ლო­ოდ, ყვე­ლა­ნი რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რ­ში გაგ­ვა­ნა­წი­ლეს. მა­ლე თე­ატ­რის შე­ნო­ბა და­იწ­ვა და სპექ­ტაკ­ლებს სხვა დარ­ბაზ­ში ვთა­მა­შობ­დით. მე­რე მე წა­მო­ვე­დი თე­ატ­რი­დან და 1952 წელს, უცხო ენე­ბის ინ­ს­ტი­ტუტ­ში, ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ვა­ბა­რე. ვმუ­შა­ობ­დი საზღ­ვარ­გა­რეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო სამ­სა­ხურ­ში. სულ უცხო­ე­ლებ­თან მი­წევ­და ურ­თი­ერ­თო­ბა", - იხ­სე­ნებ­და ბა­ტო­ნი გი­ვი.

ლა­უ­რა იაშ­ვი­ლი:
- ბრწყინ­ვა­ლედ ლა­პა­რა­კობ­და ინ­გ­ლი­სუ­რად. მე­რე მეც და­მი­ყო­ლია ცო­ლო­ბა­ზე და წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ნელ-ნე­ლა შე­მაყ­ვა­რა თა­ვი. 1954 წელს, უკ­ვე კონ­სერ­ვა­ტო­რი­ის მე­ო­რე კურ­სის სტუ­დენ­ტი, ცო­ლად გავ­ყე­ვი. შე­უღ­ლე­ბუ­ლე­ბი ვი­ყა­ვით, კი­ნოს­ტუ­დი­ი­დან რომ გა­მო­ი­ძა­ხეს "ბა­ში-აჩუ­კის" სინ­ჯებ­ზე.
თავ­და­პირ­ვე­ლად ბა­ში-აჩუ­კის რო­ლის­თ­ვის მო­უ­სინ­ჯავთ, მაგ­რამ შემ­დეგ ოთარ კო­ბე­რი­ძე და­ამ­ტ­კი­ცეს. თუმ­ცა, ბო­ლომ­დე ვერ შე­ე­ლივ­ნენ და შალ­ვა ერის­თა­ვის ეპი­ზო­დურ როლ­ზე აიყ­ვა­ნეს. ეს მი­სი პირ­ვე­ლი კი­ნო­რო­ლი გახ­ლ­დათ. გაგრძელება
მაია
29 აპრილი 2018 23:44
რატომ არ გაქებდით? ყოჩაღ თქვენ!
ქეთი
29 აპრილი 2018 20:34
ულამაზესი და უნიჭიერესი.ბაში აჩუკი ნამდვილად მისი როლი იქნებოდა!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს  საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თვის კითხვადი სტატიები