ბე­დი­ის ბარ­ძი­მის და­კარ­გუ­ლი ნა­წი­ლი
12-10-2017
ბე­დი­ის ბარ­ძი­მის და­კარ­გუ­ლი ნა­წი­ლი
ქარ­თუ­ლი ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბი­სა და ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი კულ­ტუ­რის ერ­თ-ერ­თმა გა­მორ­ჩე­ულ­მა ნი­მუშ­მა - ბე­დი­ის ოქ­როს ბარ­ძიმ­მა (999 წ.) ჩვე­ნამ­დე არას­რუ­ლი სა­ხით მო­აღ­წი­ა.
დღეს სა­ხე­ზეა მი­სი მხო­ლოდ ზე­და ნა­წი­ლი.
ბარ­ძი­მი იმ სა­გან­ძუ­რის ნა­წი­ლი­ა, რო­მე­ლიც გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ველ მე­ფეს, ბაგ­რატ მე­სა­მეს ბე­დი­ის ვლა­ქერ­ნის წმინ­და ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის მო­ნასტ­რის­თვის შე­უ­წი­რავს. ბე­დი­ის ტა­ძა­რი აფ­ხა­ზეთ­ში სწო­რედ მი­სი ბრძა­ნე­ბით აშენ­და. ის­ტო­რი­უ­ლი ცნო­ბე­ბის თა­ნახ­მად, ბე­დი­ის კომ­პლექ­სი X სა­უ­კუ­ნის მი­წუ­რულს, და­ახ­ლო­ე­ბით 999 წელს ბაგ­რატ მე­სა­მეს მო­უ­ხატ­ვი­ნე­ბია, შე­უ­წი­რავს ხა­ტე­ბი, ჯვრე­ბი. ბე­დი­ის ბარ­ძი­მის შემ­წირ­ვე­ლი კი,
მე­ფეს­თან ერ­თად დე­და­მი­სი, დე­დო­ფა­ლი გუ­რან­დუხ­ტიც ყო­ფილა.

ბე­დი­ის ბარ­ძი­მი პირ­ვე­ლად 1865 წელს ნა­ხა დი­მიტ­რი ბაქ­რა­ძემ ილო­რის ტა­ძარ­ში და გა­მო­აქ­ვეყ­ნა მას­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლი გვი­ან­დე­ლი ხა­ნის წარ­წე­რა. თუმ­ცა მეც­ნი­ერს არ გა­მო­უქ­ვეყ­ნე­ბია ბარ­ძი­მის ფე­ხის აღ­წე­რი­ლო­ბა. არ არ­სე­ბობს მი­სი ფო­ტო­გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა ან რა­იმე სა­ხის და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ა. ბარ­ძი­მის ფე­ხი ად­რე­ვე გა­მოცხ­ად­და და­კარ­გუ­ლად.

სა­ყუ­რადღ­ე­ბო­ა,
რომ დღემ­დე არ არ­სე­ბობ­და ცნო­ბა ტაძ­რის სამ­კა­უ­ლის, ოქ­როს ბარ­ძი­მის სრუ­ლი აღ­წე­რი­ლო­ბის შე­სა­ხებ.
თუმ­ცა, რო­გორც ირ­კვე­ვა, ბარ­ძი­მის ფე­ხი კი­დევ კარ­გა ხანს ინა­ხე­ბო­და აფ­ხა­ზეთ­ში. გარ­და ამი­სა, ევ­რო­პა­ში "პირ­ველ მოგ­ზა­ურ ქა­ლად" ცნო­ბილ­მა კარ­ლა სე­რე­ნამ, აფ­ხა­ზეთ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის შემ­დეგ ბე­დი­ის ბარ­ძი­მის და­კარ­გუ­ლი ფე­ხის შე­სა­ხებ, ფო­ტოს სა­ხით ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია დაგ­ვი­ტო­ვა.

რო­გორც ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­მა, ის­ტო­რი­კოს­მა ბუ­ბა კუ­და­ვამ აღ­ნიშ­ნა, კარ­ლა სე­რე­ნას ფო­ტო­ებ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლია სუ­რა­თი, რო­მელ­ზეც აღ­ბეჭ­დი­ლია სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თა­ლი­კოს­-პატ­რი­არ­ქის, უწ­მინ­დე­სი­სა და უნე­ტა­რე­სის ამ­ბრო­სი ხე­ლა­ი­ას მა­მა, მღვდე­ლი ზო­სი­მე ხე­ლაია ბე­დი­ის ბარ­ძიმ­თან ერ­თად. ეს გა­რე­მო­ე­ბა ბე­დი­ის ბარ­ძი­მის თავ­და­პირ­ვე­ლი სა­ხით რე­კონ­სტრუქ­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა.
ბე­დი­ის ბარ­ძი­მი, რო­მე­ლიც 999 წლით თა­რიღ­დე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­შია და­ცუ­ლი.

ნი­ნო ჯა­ფა­რი­ძე
ჟურნალი "ისტორიანი",#6

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?