რას უშვრებოდნენ რომაელები ნარჩენებს
24-11-2017
რას უშვრებოდნენ რომაელები ნარჩენებს
თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რო­გორ ეპყ­რო­ბოდ­ნენ პომ­პე­ე­ლე­ბი სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ნარ­ჩე­ნებს, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ ისი­ნი უფ­რო უფ­რ­თხილ­დე­ბოდ­ნენ გა­რე­მოს, ვიდ­რე ჩვენ.

რო­ცა ვე­ზუ­ვის ამოფ­რ­ქ­ვე­ვი­სას და­მარ­ხუ­ლი ან­ტი­კუ­რი ქა­ლა­ქე­ბის გათხ­რე­ბი და­იწყო, მდიდ­რულ­მა ვი­ლებ­მა, ულა­მა­ზეს­მა ფრეს­კებ­მა და ოქ­როს სამ­კა­უ­ლებ­მა სხვა ყვე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია გა­და­ფა­რა. ახ­ლა კი, ათე­უ­ლო­ბით წლის შემ­დეგ, მეც­ნი­ე­რებ­მა სხვა დე­ტა­ლე­ბის კვლე­ვაც და­იწყეს, მათ შო­რის, სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ნარ­ჩე­ნე­ბი­სა.

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ნაგ­ვის ნარ­ჩე­ნებს პომ­პე­ი­სა და მის მე­ზო­ბელ ქა­ლა­ქებ­ში წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სწავ­ლობ­დ­ნენ, რა­თა გა­ერ­კ­ვი­ათ, რო­გორ ექ­ცე­ოდ­ნენ ამ ქა­ლა­ქე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­კუ­თარ ნივ­თებს. აღ­მოჩ­ნ­და,
რომ პომ­პე­ის ქუ­ჩებ­ში გან­თავ­სე­ბუ­ლი იყო ნაგ­ვის ურ­ნე­ბი და კა­ლა­თე­ბი. თუმ­ცა პომ­პე­ის­თან ახ­ლოს, ერთ-ერთ სო­ფელ­ში, სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ქუ­რა ისე­თი მტვრით იყო და­ფა­რუ­ლი, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა რჩე­ბო­და, რომ ის არა­სო­დეს გა­უ­სუფ­თა­ვე­ბი­ათ.

თე­ო­დორ პე­ნია, კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, კვლე­ვის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი: "ქუ­რის პირ­ვე­ლა­დი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას რჩე­ბო­და გან­ც­და, რომ მი­სი მფლო­ბე­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ ბი­ჭე­ბი სა­ერ­თო საცხოვ­რებ­ლი­დან.
სამ­ზა­რე­უ­ლოს­თან ახ­ლოს მყო­ფი სა­თავ­სოც არ ტო­ვებ­და კარგ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას. უწეს­რი­გოდ იყო მიგ­­დე­ბუ­ლი ბრინ­ჯა­ოს სათ­ლი, რომ­ლი­თაც ჭი­დან წყა­ლი მოჰ­ქონ­დათ. ქოთ­ნებს ნა­პი­რე­ბი ჰქონ­დათ ჩა­მომ­ს­ხ­ვ­რე­უ­ლი და ქვა­ბე­ბი შე­კე­თე­ბუ­ლი იყო, მაგრამ შე­საძ­ლოა მე­ტად ად­ვი­ლად დაშ­ლი­ლიყ­ვ­ნენ. თუმ­ცა, ამ ნივ­თე­ბით მა­ინც სარ­გებ­ლობ­დ­ნენ და მათ გა­დაყ­რას აშ­კა­რად არ ჩქა­რობ­დ­ნენ".
რომაული საპირფარეშო ოსტიაში
ასე­ვე პომ­პე­ის­თან ახ­ლოს მდე­ბა­რე სა­მე­ურ­ნეო კომ­პ­ლექ­ს­ში, სა­დაც ღვი­ნოს აყე­ნებ­დ­ნენ, ათას­ზე მე­ტი ამ­ფო­რაა, რომ­ლი­თაც ღვი­ნო გა­დაჰ­ქონ­დათ. შე­კე­თე­ბის კვა­ლი ბევრ ამ­ფო­რას ეტყო­ბა. თუმ­ცა შე­კე­თე­ბუ­ლებ­საც ისე­ვე იყე­ნებ­დ­ნენ ღვი­ნის გა­და­სა­ტა­ნად, რო­გორც ახ­ლებს.
რო­ცა მეც­ნი­ე­რებ­მა ქუ­ჩა­ში გა­მო­ტა­ნი­ლი ნარ­ჩე­ნე­ბის შეს­წავ­ლა და­იწყეს, ელოდ­ნენ, რომ მრავ­ლად იპო­ვიდ­ნენ მი­ნის ნივ­თებს, მა­გა­ლი­თად სუ­ნა­მოს ბოთ­ლებს, მაგ­რამ ვა­რა­უ­დი არ გა­მარ­თ­ლ­და. აღ­მოჩ­ნ­და, რომ მათ აგ­რო­ვებ­დ­ნენ, ად­ნობ­დ­ნენ და სხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით იყე­ნებ­დ­ნენ.

რა თქმა უნ­და, გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი შე­ფა­სე­ბა იქ­ნე­ბა, რომ პომ­პე­ის მცხოვ­რებ­ლე­ბი ნარ­ჩე­ნე­ბის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის თავ­გა­მო­დე­ბუ­ლი მომ­ხ­რე­ე­ბი იყ­ვ­ნენ, მაგ­რამ იმის თქმა და­ნამ­დ­ვი­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა, რომ სა­კუთ­რე­ბას უფ­რ­თხილ­დე­ბოდ­ნენ, კე­რა­მი­კის თუ სხვა ჭურ­ჭელს დიდ­ხანს იყე­ნებ­დ­ნენ, ხო­ლო და­ზი­ა­ნე­ბულს შე­ა­კე­თებ­დ­ნენ ან სხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბას უძებ­ნიდ­ნენ.

მომ­ზა­დე­ბუ­ლია  Usatoday.com-ის მი­ხედ­ვით
ჟურნალი "ისტორიანი", #75
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას  დღეს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას დღეს საქართველოში?
თვის კითხვადი სტატიები