უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს სიძ­ვე­ლეთ­სა­ცავ­ში
19-12-2017
უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს სიძ­ვე­ლეთ­სა­ცავ­ში
სა­ქარ­თვე­ლოს თე­ატ­რის, მუ­სი­კის, კი­ნო­სა და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მწი­ფო მუ­ზე­უ­მი 1-დან 20 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით წარ­მო­ად­გენს იმ ძვირ­ფას ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს, რომ­ლე­ბი­თაც ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­ზე­უ­მის კო­ლექ­ცი­ე­ბი შე­ივ­სო.

მუ­ზე­უ­მის დირექტორის, გიორგი კალანდიას თქმით, ახა­ლი ნივ­თე­ბი სიძ­ვე­ლეთ­სა­ცავ­მა კერ­ძო პირ­თა შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბით, სპონ­სორ­თა დახ­მა­რე­ბი­თა და სა­მი­ნის­ტროს თა­ნად­გო­მით მი­ი­ღო.

წარ­მოდ­გე­ნილ ნი­მუშ­თა შო­რის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გა­მო­ირ­ჩე­ვა XV-XVI სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ლა­თი­ნუ­რი ხელ­ნა­წე­რი ნო­ტე­ბი, რო­მელ­თაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ანა­ლო­გი არ მო­ე­პო­ვე­ბა. ორ­გა­ნის­თვის შექ­მნილ სა­გა­ლო­ბელ­თა ნო­ტე­ბი პერ­გა­მენ­ტზეა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, გა­ფორ­მე­ბუ­ლია სა­ზე­
დაო ასო­ე­ბი­თა და ნევ­მე­ბით. ხელ­ნა­წე­რი მსოფ­ლი­ო­ში მუ­სი­კი­სა და სა­ნო­ტო ხე­ლოვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ას ასა­ხავს.

არა­ნაკ­ლებ სა­ყუ­რადღ­ე­ბოა 1845 წელს ტყა­ვის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ინ­დო­ნე­ზი­უ­რი ე.წ. ვა­ი­ან­გის ანუ შუქ­ჩრდი­ლე­ბის სა­თა­მა­შო.
ვა­ი­ან­გი მა­რი­ო­ნე­ტე­ბის თე­ატ­რის მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე ძვე­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი ფორ­მა­ა. შუქ­ჩრდი­ლე­ბის წარ­მოდ­გე­ნით XIX სა­უ­კუ­ნის სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ყო­ფი­ლან გა­ტა­ცე­ბულ­ი.

მსგავ­სი ექ­სპო­ნა­ტი მუ­ზე­უ­მის და­მა­არ­სე­ბელ და­ვით არ­სე­ნიშ­ვი­ლის კო­ლექ­ცი­ა­შიც ინა­ხე­ბო­და, თუმ­ცა საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში
იგი გა­ურ­კვე­ველ ვი­თა­რე­ბა­ში და­ი­კარ­გა. იდენ­ტუ­რი ექ­სპო­ნა­ტი სა­მი­ნის­ტროს თა­ნად­გო­მი­თა და გერ­მა­ნი­ა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ემიგ­რან­ტის, მა­კა ბა­უ­ე­რის დახ­მა­რე­ბით მუ­ზე­უმ­მა წლე­ულს საფ­რან­გეთ­ში შე­ი­ძი­ნა.

მუ­ზე­უ­მი პირ­ვე­ლად გა­მო­ფენს ბაგ­რა­ტი­ო­ნე­ბი­სა და ორ­ბე­ლი­ა­ნე­ბის საგ­ვა­რე­უ­ლო ძვირ­ფას მე­მო­რი­ა­ლურ ალ­ბო­მებს. ხე­ლოვ­ნე­ბის ეს ნი­მუ­შე­ბი გა­ფორ­მე­ბუ­ლია ვერ­ცხლი­სა და ოქ­როს ორ­ნა­მენ­ტე­ბით და დამ­შვე­ნე­ბუ­ლია ქარ­თუ­ლი სა­მე­ფო ატ­რი­ბუ­ტი­კით.

პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე დამ­თვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს იხი­ლოს თე­ატრ "ნა­ბა­დის" ის­ტო­რი­ის ამ­სახ­ვე­ლი უნი­კა­ლუ­რი წიგ­ნი, რო­მე­ლიც ნაბ­დი­სა და ძვირ­ფა­სი ქსო­ვი­ლე­ბის­გან არის დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. იგი მუ­ზე­უმს წიგ­ნის ავ­ტორ­მა უსას­ყიდ­ლოდ გა­დას­ცა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი მსა­ხი­ო­ბის, ნა­ტო ვაჩ­ნა­ძის ზარ­დახ­შა, რო­მე­ლიც XVIII სა­უ­კუ­ნის ხე­ლოვ­ნე­ბის ძვირ­ფას ნი­მუშს წარ­მო­ად­გენს. იგი ვე­ნე­ცი­უ­რი მი­ნის­გან საფ­რან­გეთ­შია დამ­ზა­დე­ბუ­ლი.

გა­მო­ფე­ნი­ლია XVIII სა­უ­კუ­ნის II ნა­ხევ­რის იტა­ლი­უ­რი მხატ­ვრო­ბის სტილ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ტი­ლო, სა­ხელ­წო­დე­ბით "მძი­ნა­რე ბავ­შვე­ბი და მლოც­ვე­ლი". ნა­ხა­ტი ჩას­მუ­ლია ოქ­რო­თი და­ფე­რილ ძვირ­ფას ჩარ­ჩო­ში. გად­მო­ცე­მის მი­ხედ­ვით, ნა­მუ­შე­ვა­რი გრაფ კონ­სტან­ტი­ნე ოლ­დენ­ბურ­გი­სა და აგ­რა­ფი­ნა ჯა­ფა­რი­ძის კო­ლექ­ცი­ა­ში ინა­ხე­ბო­და. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მათ სა­სახ­ლე­ში თე­ატ­რის, მუ­სი­კის, კი­ნო­სა და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მწი­ფო მუ­ზე­უ­მი გან­თავ­სდა.

ნი­ნო ჯა­ფა­რი­ძე
ჟურნალი "ისტორიანი",#7
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!