რუსეთი ოკუპანტია !
1800 წლის წინანდელი სათამაშო ბაგინეთიდან
28-04-2018
1800 წლის წინანდელი სათამაშო ბაგინეთიდან
II-III საუკუნის კერამიკა, სარძევე და მინის ჭურჭელი, ხელადები, სანელსაცხებლეები და 1800 წლის წინანდელი სათამაშო ნიღბიანი კაცის გამოსახულებით - ყველა ეს არტეფაქტი არმაზციხე-ბაგინეთის განახლებულმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ გამოავლინა.

იქ, სა­დაც ძვე­ლი მცხე­თის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი ნა­წი­ლი და სა­მე­ფო რე­ზი­დენ­ცია მდე­ბა­რე­ობ­და, 250 კვმ ფარ­თობ­ზე მეც­ნი­ე­რებ­მა ერ­თ­მა­ნეთ­თან ღი­ო­ბე­ბით და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყა­ზარ­მუ­ლი ტი­პის ათი ნა­გე­ბო­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. ასე­ვე გა­მოვ­ლინ­და ორი ტი­პის ბრტყე­ლი და ღა­რი­ა­ნი ე.წ. მცხე­თუ­რი კრა­მი­ტი.
ექ­ს­პე­დი­ცი­ის წევ­რებს აღ­მო­ჩე­ნი­ლი მა­სა­ლე­ბით და­სახ­ლე­ბის ზუს­ტი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის ცხოვ­რე­ბის წე­სის
გან­საზღ­ვ­რა ჯერ უჭირთ.
ვახ­ტანგ ნი­კო­ლა­იშ­ვი­ლი (სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის არ­მაზ­ცი­ხე-ბა­გი­ნე­თის არ­ქე­ო­ლო­გი­უ­რი ექ­ს­პე­დი­ცი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი): - აღ­მო­ჩე­ნი­ლი მა­სა­ლა, ძვე­ლად გა­მოვ­ლე­ნილ ნა­გე­ბო­ბებ­თან ერ­თად, ახალ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გვაწ­ვ­დის მშე­ნებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ. თი­თო-ორო­ლა არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი დე­ტა­ლიც გა­მოჩ­ნ­და. ეს აღ­მო­ჩე­ნა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წყა­როა დე­და­ცი­ხის გეგ­მის გა­მო­საკ­ვე­თად.

არ­მაზ­ცი­ხე-ბა­გი­ნე­თი ერთ-ერ­თი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი არ­ქე­ო­ლო­გი­უ­რი ძეგ­ლია. ბა­გი­ნე­თის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი კვლე­ვა მე­ო­რე წე­ლი­წა­დია,
კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს და­ფი­ნან­სე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სა­მუ­შა­ო­ებს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მი წარ­მარ­თავს.

ქარ­თ­ლის უძ­ვე­ლე­სი დე­და­ქა­ლა­ქის, მცხე­თის სა­მე­ფო რე­ზი­დენ­ცია პირ­ვე­ლად 120 წლის წინ ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძი­სა და ექ­ვ­თი­მე თა­ყა­იშ­ვი­ლის თა­ოს­ნო­ბით გა­მო­იკ­ვ­ლი­ეს. მა­შინ აღ­მოჩ­ნ­და ბა­გი­ნეთ­ში I სა­უ­კუ­ნის პო­ლიქ­რო­მუ­ლი ფერ­წე­რის ნაშ­თი - ფრეს­კის ნა­ტე­ხი ქა­ლი-ღვთა­ე­ბის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბით, რაც ამ ეპო­ქის­თ­ვის იშ­ვი­ა­თია. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, 1943-1948 წლებ­ში აკა­დე­მი­კო­სე­ბის, სი­მონ ჯა­ნა­ში­ა­სა და ან­დ­რია აფა­ქი­ძის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით გა­მოვ­ლინ­და სა­მე­ფო სა­სახ­ლე - ე.წ. "სვე­ტე­ბი­ა­ნი დარ­ბა­ზი", რო­მა­უ­ლი ტი­პის აბა­ნო, ზღუ­დე-გა­ლავ­ნი­სა და ოთხ­კუთხა კოშ­კე­ბის ნა­წი­ლე­ბი, ქვათ­ლი­ლე­ბით ნა­გე­ბი სა­მე­ფო აკ­ლ­და­მის ნაშ­თი და ერ­თი­ა­ნი ქვის­გან გა­მოთ­ლი­ლი ორ­ფერ­და სა­ხუ­რა­ვი­ა­ნი სარ­კო­ფა­გი, რო­მე­ლიც შე­ი­ცავ­და ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბის (II-III სს.) უმ­დიდ­რეს ნი­მუ­შებს.

1993-1998 წლებ­ში მი­აკ­ვ­ლი­ეს ახ.წ. პირ­ვე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ტა­ძარს მარ­ნით, რო­მა­უ­ლი ტი­პის ორ აბა­ნოს, აუზ­სა და ბერ­ძ­ნულ ენა­ზე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ეპიგ­რა­ფი­კულ ძეგ­ლებს, რომ­ლე­ბიც ქარ­თ­ლის (ი­ბე­რი­ის) სა­მე­ფო კარ­ზე მიმ­დი­ნა­რე სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე მოგ­ვითხ­რობს. ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის ექ­ს­პე­დი­ცი­ამ წლე­ულს მუ­შა­ო­ბა არ­მა­ზის ცი­ხე­ზეც გა­ნა­ახ­ლა.

ტაძ­რის და­სავ­ლე­თით აღ­მოჩ­ნ­და ქვათ­ლი­ლე­ბით ნა­გე­ბი და რო­გორც ჩანს, კრა­მი­ტით და­ბუ­რუ­ლი შე­ნო­ბე­ბი, სა­დაც და­დას­ტურ­და: მო­ზა­ი­კუ­რი ფი­ლე­ბი, კირ­ხ­ს­ნა­რის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი პრო­ფი­ლი­რე­ბუ­ლი არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი, სა­ვარ­ძ­ლის ბრინ­ჯა­ოს მორ­თუ­ლო­ბა, ბრინ­ჯა­ოს სარ­კე, მო­ჭი­ქუ­ლი და მო­უ­ჭი­ქა­ვი თი­ხის ჭურ­ჭ­ლის ნა­წი­ლე­ბი და სხვ.
უკ­ვე გა­მოვ­ლე­ნილ ნა­გე­ბო­ბებს - დე­დოფ­ლის აბა­ნოს, წარ­მარ­თულ ტა­ძარს, ორ­სე­ნა­კი­ან ნა­გე­ბო­ბას, სვე­ტე­ბი­ან დარ­ბაზს, ერ­თ­ნა­ვი­ან ეკ­ლე­სი­ას, კონ­სერ­ვა­ცია გა­უ­კეთ­და.

ჟურნალი "ისტორიანი",#37
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა რუსთაველის გამზირზე 20-21 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა რუსთაველის გამზირზე 20-21 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე?