ლიკანის ორანჟერეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია
ლიკანის ორანჟერეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია
ლი­კა­ნის ორან­ჟე­რე­ას კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის უძ­რა­ვი ძეგ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა.

შე­ნო­ბა XIX-XX სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მიჯ­ნა­ზეა აგე­ბუ­ლი და ლი­კა­ნის ტყე-პარ­კის მხატ­ვ­რულ-არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი სა­ხის ერთ-ერ­თი გან­მ­საზღ­ვ­რე­ლი ნა­გე­ბო­ბაა. სა­ინ­ჟინ­რო სტრუქ­ტუ­რა კარ­გად არის მორ­გე­ბუ­ლი მტკვრის­პი­რა ბა­ქან­ზე, გა­მო­ირ­ჩე­ვა ეპო­ქის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი ეს­თე­ტი­კი­თა და სამ­შე­ნებ­ლო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით.

ორან­ჟე­რეა ერ­თ­სარ­თუ­ლი­ა­ნია. და­სავ­ლე­თის­კენ და აღ­მო­სავ­ლე­თის­კენ ორი წაგ­რ­ძე­ლე­ბუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თის­გან შემ­დ­გა­რი შე­ნო­ბის შუ­ა­ში, რვა­წახ­ნა­გა ფორ­მის შე­მი­ნუ­ლი ფან­ჩა­ტუ­რია ჩას­მუ­ლი. ორან­ჟე­რე­ის წაგ­რ­ძე­ლე­ბუ­ლი ფლან­გე­ბის გა­და­ხურ­ვა ორ­ქა­ნო­ბი­ა­ნია, ხო­ლო შუა დარ­ბა­ზის შე­მი­ნულ გა­და­ხურ­ვას რამ­დე­ნი­მე ქა­ნო­ბი აქვს. ლი­თო­ნის­კა­რი­ა­ნი შე­სას­ვ­ლე­ლე­ბი მოწყო­ბი­ლია ფლან­გე­ბის მოკ­ლე
გვერ­დებ­ში, აგ­რეთ­ვე შუა დარ­ბა­ზის ორი­ვე მხა­რეს.
საყ­რ­დე­ნი კედ­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლა ე.წ. რუ­სუ­ლი აგუ­რია. მას­ზე თა­როს ფორ­მით დაწყო­ბი­ლია ბა­ზალ­ტის თლი­ლი ქვე­ბის ერ­თი რი­გი. დუ­ღა­ბად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია ქვი­შა­ცე­მენ­ტის ხსნა­რი. ქვის არის შუა დარ­ბა­ზის ტე­რა­სის კი­ბის სა­ფე­ხუ­რე­ბი, შე­მი­ნუ­ლი კარ­კა­სი კი ლი­თო­ნი­საა. ასე­ვე ლი­თო­ნის არის შე­მი­ნუ­ლი კა­რე­ბიც.
შუა დარ­ბა­ზის ტე­რა­სა-აივანს
ქვის რვა­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი კი­ბე აქვს. ქვის ორი სამ­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი კი­ბეა მოწყო­ბი­ლი ასე­ვე შუა დარ­ბა­ზის უკა­ნა შე­სას­ვ­ლელ­ში.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ორან­ჟე­რე­ას ამ­ჟა­მა­დაც იგი­ვე ფუნ­ქ­ცია აქვს, რაც სა­უ­კუ­ნის წინ.

ჟურნალი "ის­ტო­რი­ა­ნი",#90

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები