"სასამართლოში დიდი სკანდალია მოსალოდნელი"
26-10-2015
"სასამართლოში დიდი სკანდალია მოსალოდნელი"
რა უჩენს ეჭვებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს

28 სექტემბ­ერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა­ უმრავლესობამ საერთო სასამ­ა­რ­თლოებში არსებ­ულ 68 ვაკანტურ­ ადგილზე მოსამართლეების კონკ­ურსით დანიშვნის შესახებ უზენ­აესი სასამართლოს თავმჯდომარის, ნინო გვენეტაძის ინიციატივა­ არ გაიზიარა და თბილისის საა­პე­ლაციო სასამართლოში 7 მოსამართლის უკონკურსო დანიშვნას­ დაუჭირა მხარი. ერთი კვირით ადრე კი დაახლ­ოებით 30 მოსამა­რთლეს (მათ შორის, სააპ­ელაციო სასამა­რთლოს 8 მოსა­მა­რთლეს) უფლებამოსილების ვადა არ გაუგ­რძელა. საინტერესოა, თუ 21 სექტე­მბრისთვის მოსამართლეთათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების­ აუცილებლობა­ არ იყო, რატომ
გახდა საჭირო ერთი კვირის შემ­დეგ სასწრაფოდ (საგამონაკლისო წესით) სააპელაციო სასამართლოში 7 მოსამართლის დანიშვნა? პრობლემურია "საერთო სასამართლოების შესახებ" კანონის 37-ე მუხლიც, რომლის საფუძველზეც საბჭომ კონკურსის გარეშე­ მოსამართლეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაწინაუ­რ­ების გადაწყვეტილება მიიღო. იურისტების მტკიცე­ბით, კანონში მოსამართლეთა­ შერჩევის პროცე­დურა გაწერილი არ არის და საბ­ჭოს დასახელებულ 7
ვაკანსიაზე­ მათი ობიექ­ტურად შერჩევის სამა­რთლებრივი­ ინსტრუმენტები­ არ გააჩნია.

პოლიტიკური ინტერესები?!

"ახალგაზრდა იურის­ტთა ასო­ციაციის" თავმჯდომარე ანა ნაც­ვ­ლიშვილი:
- მსგავსი­ პროცედ­ურა საშუა­ლებას­ იძლევა, საა­პელ­აციო სასამართლოს მოსამა­რთლე­­ები რომელიმე კერძო ჯგუ­ფის­ ინტერესებით დაინიშნონ და გავლენის­ ქვეშ მოექცნენ.
წლების განმავლობაში სწორედ 37-ე მუხლის გა­მოყენებით დაუსაბუთებ­ლად გადაჰყავდათ მოსამარ­თლეები ერთი სასამართლოდან მეორეში. რაც მთავარია,­ არ არსებობს­ რეგულაც­ია, სადაც­ მითითებულია, რა პრინციპ­ით აწინაურებენ მათ; ანუ საბჭოს აბსოლუტური დისკრეცია აქვს, საკუთარი სურვილით გად­აწყვიტოს, რომელი მოსამართლე იყოს ამა თუ იმ სასამართლოში... მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე რეფორმებში ხაზგასმულია, რომ იუსტიციის საბჭომ მოსამართლეთა შეფასების სისტემა უნდა შექმნას, ამ საკითხზე მუშა­ობა­ ჯერაც არ დაუწყიათ. საბოლოოდ, თამაშის წესები არ არსებობს, ან ბუნდოვანია და საბ­ჭოს წევრებსაც საკუთარი ინტ­ერპრეტაციით მოქმედების შესაძლებლობას აძლევს. რაც მთავარია, ეს ორგანო საზოგ­ადოების წინაშე ანგარიშვალდებ­ულიც არ არის - განუსაზღვ­რელი უფლებების წყალობით კი ჩნდება საფრთხე, რომ ამას სუბიექტური მიზნით გამოიყენებენ. არ გამოვრიცხავ, 7 მოსამართლის სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურება პოლიტიკურ ინტერესებსაც უკავშირდებოდეს.

"იუსტიციის საბჭო დღემდე სააკაშვილსა და ადეიშვილს ეთაყვანება"

სოსო ცისკარიშვილი, ექსპერტი:
- "იუსტი­ციის უმაღლესი საბჭო დღესაც ზურაბ ადეი­შ­ვილის­ დავალებების შემსრულებელია.
იუ­სტი­ციის საბ­ჭოს მდი­ვანი, ლევან მურ­უსიძე, რომელმაც საზოგადოებას გირგვლიანის საქმესა და ბანკ "ქართუზე" გამოტანილი ნონსენსური განაჩენებით დაამახსოვრა თავი, ეჭვი არ მე­­პა­რე­ბა­, რომ "ნაცმოძრაობის" ერთ-ერთი­ მთავარი პოლიტი­კური კოზირია.

იუსტიციის საბჭოში დღემდე ადეიშვილისა და სააკაშვილის დაკვეთის პირდაპირი შემსრ­ულებლები არიან. ყველასთვის ცნობილია, რომ სასამართლო­ დაკომპლექტებული იყო ზონდერმოსამართლეებით, რომელთა "წყალობით" ქვეყანაში ყოველი მეათე მოქალაქე ნასამართლევად ითვლება - ჩვენ ნასამართლევი­ ერი ვართ. რაც შეეხება სააპელ­ა­ციო სასამართლოში 7 მოსამა­რთლის დანიშვნას, დარწმუნებული ვარ, ეს მოახ­ლოებულ საპარლამენტო არჩევ­ნებს უკავშირდება. მოგე­ხ­სენებათ, საარჩევნო სარჩელ­ე­ბი­ საქალაქო სასამართლოში განხი­ლვის შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში­ საჩივრდება, საა­პ­ელაც­იოდან კი უზენაეს სასამა­რთლოში მხოლოდ გამონ­აკლის შემთხვევებში იგზავნება. შესაბამისად, თუ სააპელაციოში "ნაციონალებს" მათ მიერ მართული მოსამართლეები­ ეყოლებათ, სასურველი განაჩენების მიღებაც არ გაუჭირდებათ. 2016 წლის არჩევნების ნორმალურად ჩატარება საფრთხეშია! ხმებს ცესკო კი არ დაითვლის, არამედ სააპელაციო სასამართლო. არ გამოვრიცხავ, რომ არჩევნების ჩაშლისთვის პლაცდარმს ქმნიან. ასე რომ, საზოგადოებამ განგაშის ზარი უნდა შემოჰკრას!

მოკლედ, სასამართლოში დიდი სკანდალია მოსალოდნელი. საბჭო, რომელიც დღემდე სააკაშვილსა და ადეიშვილს ეთაყვანება, განუსაზღვრელი უფლებებით არ უნდა სარგებლობდეს!

"ეს მოსამართლეები დანაშაულებრივ დაკვეთებს ასრულებდნენ"

ლია მუხა­შავრია, იუ­რ­ისტი:­ - ჩნდება ეჭვი, რომ სააპელაციო სასამართლოში მოსამა­რთლეებს წა­რსული "დამსახურებისთვის" აწინაურებენ. არ გამოვრიცხავ, მათი გამოყენება მომავალში ხელისუფლებამაც სცადოს.­ ეს ადამიანები წინა ხელისუფლების დროს დანაშაულებრივ დაკვეთებს ასრულებდნენ და დღესაც­ კარგად იციან, შეთითხნილ საქმე­ებზე რა პრინციპით უნდა იმუშ­აონ.
შესაძლოა, ეს პროცესი საარ­ჩევნო დავებსაც უკა­ვშირდებოდეს. პოლიტიკურ გარიგებასთან კავშირი აშკარაა - საარჩევნო დავები, ძირითადად­, სწორედ სააპელაციო სასამართლოში წყდება...

"იუსტიციის საბჭო საეჭვოდ ჩქარობს"

ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე: - სასამართლოებში საქმეებით გადატვირთულობის პრობლემა განსაკუთრებით მას შემდეგ შეგვექმნა, რაც აგვისტოში მოსამართლ­ეთა დიდ ნაწილს 10-წლიანი უფ­ლ­­ებამოსილების ვადა ამოეწურა. საერთო სასამართლოში დღესაც­ 68 ვაკანტური ადგილია. კანონის­ შესაბამისად, მოსამართლეების გამწესება კონკურსის წესით ხდება, რაც გასაუბრებას მოიცავს,­ საბოლოო გადაწყვეტილებას კი იუსტიციის საბჭო 10 ხმით იღებს. ახლაც პროცესი გამჭვირვალედ­ წარიმართებოდა,­ თუმცა გაირკვა, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში­ უნდა დავაწინაუროთ 7 მოსამა­რ­თლე ყოველგვარი კონკურსის გარეშე. 37-ე მუხლის მიხედვით, ე.წ. ქვემდგომი ინსტანციიდან მოსამ­ა­რთლეთა დაწინაურების წესი გა­მ­ჭვი­რვალე პროცედურებს არ ითვ­ალისწინებს. სამწუხაროა, რომ საბჭოს 11-მა წევრმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში კონკურსის გარეშე მოსამართლის დანიშვნას დაუჭირა მხარი. არადა,
ვერც ერთმა ვერ დაასაბუთა, რატომ უნდა მივანიჭოთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უპირატესობა, როცა საქალაქო სასამართლოში, როგორც მოსამართლეთა სიმცირის, ისე დიდი რაოდენობის საქმეთა პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას.

- ექსპერტთა ნაწილი ფიქრ­ობს, რომ იუსტიციის საბჭო პო­ლი­ტიკურ თამაშშია ჩართული და ნიადაგს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამზადებს.
- როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, კონკრეტულ ვერსიებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ გასაოცარია კოლეგების მონდომება, სააპელაციო სასამართლო 7 ახალი მოსამართლით უკონკურსოდ დაკომპლექტდეს.

- თუ არის ცნობილი იმ 7 მოსამართლის ვინაობა, ან რამდენად იწვევს მათი წარსული პოლიტიკურ ძალებთან­ თანამშრომლობის ეჭვებს?

- პრობლემა ის არის,­ რომ მათი საქმიანობის შეფასების პროცედურები არ არსებობს, ჩაშლილია დისციპლინური სამართალწარმოებაც, რაც მოსამართლეთაL პროფესიული საქმიანობის შეფასების საშუალებას მოგვცემდა.

- ამ პირობებში როგორ უნდა გადაწყდეს მოსამართლის დაწინაურება, თუ მათი საქმიანობის შეფასების მექანიზმი არ არსებობს?

- ეს სერიოზული პრობლემაა და დღემდე უპასუხო კითხვ­ებია. მოგეხსენებათ, პარლამენტმა­ უამრავი მსჯავრდადებული პოლი­ტპატიმრად აღიარა. რეალურად დისციპლინური სამართალწარმო­ება არ მუშაობს. მოქალაქეთა უამ­რავი საჩივარი თაროზეა შემოდებული... არ არსებობს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ექსპე­რტების შეფასებაც, რამდენად სამართლიანია მოსამართლეთა გადაწყვეტილებები. ვეჭვობ, ის რეგუ­ლაციებიც კი, რომლებიც საბჭომ სამოქალაქო სექტორის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ­ მოსამართლეთა დაწინაურების წესად დაადგინა, ფორმალურია. მათი დაწინაურების კრიტერიუმები გაწერილია, თუმცა მის ამოქმედებას დრო და დიდი რესურსი სჭირდება. ვფიქრობ, იუსტიციის საბჭო 7 მოსამართლის დანიშვნის საკითხზე საეჭვოდ ჩქარობს და კითხვის ნიშნებს აჩენს, მათი ზოგადი არგ­უმენტაცია კი დაუსაბუთებელია. ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოს პრესტიჟსა და ავტორიტეტს ჩრდილს არ მიაყენებს. თუ სასამართლო არ იქნება საზოგადოების ნდობით აღჭურვილი, მაშინ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაზე ლაპარაკიც ზედმეტია.

მოსამართლეების საეჭვო საქმეები

"კვირის პალიტრისთვის" ცნობილი გახდა 7 მოსამართლისგან იმ 5-ის ვინაობა, ვისაც სააპელაციო სასამართლოში დასაწინაურებლად ამზადებენ.
თამარ ონიანი - 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების შეფასებისას რამდენჯერმე მოხვდა სახალხო დამცველის ანგარიშში, როგორც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მიტინგის მონაწილეთა დაპატიმრების ბრძანებების გამცემი.
გიორგი მიროტაძე - ის მოსამართლეა, რომელმაც უარი განაცხადა ზურაბ ჟვანიას სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციაში ბრალდებული პროკურორის, მამუკა გვარამიას მიმართ პატიმრობის ღონისძიების გამოყენებაზე, რითაც გახმაურებული საქმე ჩიხში შეიყვანა.
გიორგი ტყავაძე - სადის­ციპლინო კოლეგიის წევრი მოსამართლე, თუმცა, არსებული ინფორმაციით,­ მას მოქალაქეების მიერ შეტანილი არც ერთი დისციპლინური საჩივარი არ განუხილავს.
გიორგი ქაშაკაშვილი - იყო პოლიტპატიმარ ცოტნე ანანიძის საქმის მოსამართლე.
ბადრი შონია - 2012-2013 წლებში სახალხო დამცველმა ორჯერ მოითხოვა მასზე დისციპლინური დევნის აღძვრა, თუმცა უჩა ნანუაშვილის მოთხოვნა იუს­ტიციის საბჭომ რეაგირების გარეშე დატოვა.
გოგიტა თოთოსაშვილი - იურიდიულ წრეებში ამბობენ, რომ მისი გადაუდებელი დაწინაურების საკითხი სააპელაციო სასამართლოში ძალიან საეჭვოა. რამდენიმე თვის წინ ის კახეთის სასამართლოდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადმოიყვანეს, ახლა კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სააპელაციო სასამართლოში მის დაწინაურებას პირდაპირი დანიშვნის წესით აპირებს.

რუსუდან შელია
ლაშა
30 ოქტომბერი 2015 13:17
როდემდე უნდა იბატონოს ნაცხროვამ!?!?! რომელ დემოკრატიაზეა საუბარი ვედრე ნაც მოსამართლეები მსჯელობენ სამართლიანობაზე!?!? დიდი ალბათობით, სააკაშვილს მის დროს დანიშნულ მოსამართლეებზე და არამარტო მათზე უდევს ფირები ფარული ჩანაწერებით, მათი მონური მორჩილებისათვის!?!?
ნამოსამართლარი
28 ოქტომბერი 2015 19:29
როდემდე, როდემდე უნდა უხუთავდნენ სულს, როდემდე უნდა აწყვეტავდნენ ხალხს ნერვებს ეს არამზადა ნაცები? სისულელეა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაზე ლაპარაკი, სანამ სასამართლოები მონა მოსამართლეებისგან არ გაიწმინდება, მაგრამ ვინ გაწმინდოს, როცა თვითონ გამწმენდავი დაწესებულება-იუსტიციის საბჭოა გასაწმენდი? ვაი, ჩვენს ყოფას!
zaza
28 ოქტომბერი 2015 16:32
სანამ ილონა თოდუა მოსმართლედ იწოდება,მანამ როგორ უნდა ქონდეს ადამიანს სასამართლოს იმედი?ასეთი არამზადა როდემდე უნდა იყოს მოსამართლე??

რედაქტორის რჩევით