"თავი ფულის გამო არ მომიკლავს, ავადმყოფობის გამო მოვიკალი..."
"თავი ფულის გამო არ მომიკლავს, ავადმყოფობის გამო მოვიკალი..."
"მე თავი ფუ­ლის გამო არ მო­მიკ­ლავს, თავი ავად­მყო­ფო­ბის გამო მო­ვი­კა­ლი..." - ასე­თია 35 წლამ­დე ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცის უკა­ნას­კნე­ლი სი­ტყვე­ბი. ის აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის მსხვერ­პლია...
"საფ­ლა­ვი უბ­რა­ლო გა­მი­კე­თეთ. ლოც­ვებ­ში მა­ინც ვერ მო­მიხ­სე­ნი­ებთ, ამი­ტომ და­ი­ვი­წყეთ და ისე იცხოვ­რეთ, ვი­თომ არც ვყო­ფილ­ვარ. თა­თია, მიყ­ვარ­ხარ. მე თავი ფუ­ლის გამო არ მო­მიკ­ლავს, თავი ავად­მყო­ფო­ბის გამო მო­ვი­კა­ლი. რამ­დე­ნი წე­ლია, ასე ვი­ტან­ჯე­ბი და თავს ვერ ვა­ნე­ბებ. ასე თუ და­ვა­ნე­ბებ, ალ­ბათ. სხვა გზა არც ვიცი, ყვე­ლა­ფე­რი ვცა­დე," - და­წე­რა ახალ­გაზ­რდამ
ცოლ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან გა­მო­სამ­შვი­დო­ბე­ბელ წე­რილ­ში, რო­მე­ლიც თბი­ლი­სის ზღვის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, თავის ავ­ტო­მო­ბილ­ში და­ტო­ვა, თვითონ კი თავი ჩა­მო­იხ­რჩო.

ფაქ­ტის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-ს დეკანოზმა შალ­ვა კე­კე­ლი­ამ უამ­ბო. გარ­დაც­ვლი­ლი მა­მა­კა­ცი მისი მრევ­ლის წევ­რის მე­უღ­ლე იყო, რომ­ლის ვი­ნა­ო­ბა­საც სა­სუ­ლი­ე­რო პირი არ ამხელს. რო­გორც დეკანოზი შალ­ვა იხ­სე­ნებს, ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის­გან
თა­ვის დახ­სნას და­ახ­ლო­ე­ბით 5-6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცდი­ლობ­და, თუმ­ცა უშე­დე­გოდ.
"მისი ოჯა­ხი მო­ვი­და, რომ დავ­ხმა­რე­ბო­დი. ცოლს ძა­ლი­ან უყ­ვარ­და და ეხ­მა­რე­ბო­და, ფსი­ქო­ლოგ­თან მის­ვლაც შეს­თა­ვა­ზა, თუმ­ცა უარი უთხრა.
ეს ბიჭი ცდი­ლობ­და, რომ თა­მა­შის­თვის თავი და­ე­ნე­ბე­ბი­ნა, მო­ნას­ტერ­შიც იყო წა­სუ­ლი, თუმ­ცა ვერ შეძ­ლო, აჰყვა აზარ­ტულ თა­მა­შებს. თა­ვი­დან სა­თა­მა­შო აპა­რა­ტე­ბით და­ი­წ­ყო თა­მა­ში და მერე ჩა­ით­რია ამ ყვე­ლა­ფერ­მა.
აზარ­ტულ თა­მა­შებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი რეკ­ლა­მე­ბი ყველ­გან ხვდე­ბო­და, ტე­ლე­ფონ­შიც კი ყველ­გან ამას ხე­დავ­და და მისი მეშ­ვე­ო­ბი­თაც შე­ეძ­ლო, ეთა­მა­შა. იმ­დე­ნად იყო ჩათ­რე­უ­ლი, რომ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებ­ზე უარს ვე­ღარ ამ­ბობ­და.
სურ­ვი­ლი ჰქონ­და, მაგ­რამ ხვდე­ბო­და, რომ თავს ვე­ღარ აღ­წევ­და და ბო­ლოს წე­რილ­შიც და­წე­რა, ყვე­ლა­ზე ცუდი ადა­მი­ა­ნი ვარ, რომ ამას თავს ვერ ვა­ნე­ბე­ბო. ამი­ტომ ერ­თა­დერთ გა­მო­სა­ვალს ხე­დავ­და. მას ეშ­მა­კი ეუბ­ნე­ბო­და: ხომ ხე­დავ, რო­გო­რი სა­ში­ნე­ლე­ბა ხარ, მა­ინც არ სწორ­დე­ბი, მა­ინც არ იც­ვლე­ბა შენი ცხოვ­რე­ბა და უმ­ჯო­ბე­სია, ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი გზა აირ­ჩიო - თავი მო­ი­კა­ლი..." - უამ­ბო დეკანოზმა შალ­ვა კე­კე­ლი­ამ AMBEBI.GE-ს.
რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე ახალ­გაზ­რდას თვით­მკვლე­ლო­ბა უცდია, თუმ­ცა მა­შინ მე­უღ­ლემ მი­უს­წრო და გა­და­არ­ჩი­ნა. წინა შემ­თხვე­ვა­შიც მან ოჯახ­თან გა­მომ­შვი­დო­ბე­ბა წე­რი­ლით სცა­და, რო­მელ­შიც საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს ბო­დიშს უხ­დი­და.
"ყვე­ლა­ფერს ვხვდე­ბი, ალ­ბათ, არ ვარ სი­ცო­ცხლის ღირ­სი. ყვე­ლას გიმ­წა­რებთ ცხოვ­რე­ბას, მაგ­რამ მე მიყ­ვარ­ხართ და ამას შეგ­ნე­ბუ­ლად არ ვა­კე­თებ. მე ავად ვარ. მად­ლო­ბა, აქამ­დე თქვე­ნი წყა­ლო­ბით მო­ვე­დი და მე ნა­გა­ვი ვარ. მა­პა­ტი­ეთ," - წერ­და ის, თუმ­ცა მა­შინ სუ­ი­ცი­დის მცდე­ლო­ბა ჩა­ე­შა­ლა და ლუ­დო­მა­ნი­ის­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად მო­ნას­ტერ­ში წას­ვლა მო­ი­სურ­ვა.
"უმე­ტე­სო­ბა ვა­ლე­ბის გამო იკ­ლავს თავს. ამ ადა­მი­ანს ვა­ლე­ბი არ ჰქო­ნია, მო­იკ­ლა იმი­ტომ, რომ ვნე­ბას ვერ გა­უმკლავ­და. ოჯა­ხი მას რვა დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­და. დედ-მამა ძა­ლი­ან გა­ნიც­დი­ს ამ ყვე­ლა­ფერს. ამ­ხე­ლა ტკი­ვი­ლი აქვს ოჯახს... რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ძა­ლი­ან ხა­ლი­სი­ა­ნი, თბი­ლი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი ბიჭი იყო. მე­გობ­რე­ბიც ასე ახა­სი­ა­თე­ბენ... ჩემ­თან იყ­ვნენ ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და ძა­ლი­ან დიდ­ხანს ვი­სა­უბ­რეთ. უმ­ძი­მე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბაა," - აღ­ნიშ­ნა დეკანოზმა.
სა­სუ­ლი­ე­რო პირი აღ­ნიშ­ნავს, რომ ეს ერ­თა­დერ­თი შემ­თხვე­ვა არ არის, როცა ადა­მი­ა­ნი ლუ­დო­მა­ნი­ის­გან ვერ თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა. ამ უმ­ძი­მე­სი პრობ­ლე­მით მას­თან უამ­რა­ვი მი­დის, ბევ­რმა კი წნეხს ვე­ღარ გა­უძ­ლო და ცხოვ­რე­ბა თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა.
"ჩემი სამ­ღვდე­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბით, ადა­მი­ა­ნე­ბის აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­დან გა­მოყ­ვა­ნა უფრო რთუ­ლია, ვიდ­რე ნარ­კო­ტი­კის­თვის თა­ვის და­ნე­ბე­ბა. როცა წა­გე­ბუ­ლი აქვთ, ფიქ­რო­ბენ, რომ შემ­დეგ მო­ი­გე­ბენ და თა­მაშს აგ­რძე­ლე­ბენ. თუ მო­ი­გებ, უფრო მეტი ცდუ­ნე­ბაა. გგო­ნია, რომ ძა­ლი­ან იოლად შე­გიძ­ლია, დიდი ფული იშოვ­ო. ძა­ლი­ან ბევ­რი ამ საც­დუ­რს ვერ უმკლავდება და ვერ ანე­ბებს თავს, ამი­ტომ აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­კეთ­დეს," - აღ­ნიშ­ნა დეკამოზმა.
რო­გორც იხ­სე­ნებს, მისი ცხრაწ­ლი­ა­ნი სა­სუ­ლი­ე­რო მოღ­ვა­წე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 100 შემ­თხვე­ვა მა­ინც მომ­ხდა­რა, რო­დე­საც აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის გამო ადა­მი­ა­ნებ­მა სი­ცო­ცხლე თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლეს, რად­გან ფი­ნან­სურ და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ წნეხს ვერ გა­უმკლავ­დნენ... ბევ­რმა კი ეს დამ­ღუპ­ვე­ლი სენი დასძ­ლია და სა­კუ­თარ თავს ახ­ლაც აკონ­ტრო­ლებს.
"ჩემი მრევ­ლის იმ ნა­წილს, ვინც აზარ­ტულ თა­მა­შებს თა­მა­შობ­და, უთ­ქვამს, კა­ზი­ნო­ე­ბი ქა­ლა­ქი­დან ცოტა შორს რომ ყო­ფი­ლი­ყო, შე­იძ­ლე­ბა, აღარ წა­სუ­ლიყ­ვნენ. რო­გორც ვიცი, ამე­რი­კის ბევრ შტატ­ში კა­ზი­ნო­ე­ბი აკ­რძა­ლუ­ლია, ევ­რო­პის ქა­ლა­ქებ­შიც ვერ შე­ამ­ჩნევ, რეკ­ლა­მა ისე­თი ცოტაა. მა­გა­ლი­თად, ფი­ნეთ­ში, ჰელ­სინკში ერთი კა­ზი­ნოა, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქის ცენ­ტრში მდე­ბა­რე­ობს, რეკ­ლა­მა არ აქვს და ვერც შე­ამ­ჩნევ, რა ობი­ექ­ტია. იქ წა­გე­ბუ­ლი თან­ხე­ბი ქველ­მოქ­მე­დე­ბას ხმარ­დე­ბა.
ჩვენ­თან კი სა­პატ­რი­არ­ქოს გვერ­დ­ით ამ­ხე­ლა კა­ზი­ნოა და არა მ­ხო­ლოდ თბი­ლის­ში, არა­მედ ბა­თუმ­ში მი­მა­ვალ გზა­ზე, ყველ­გან კა­ზი­ნოს რეკ­ლა­მაა გა­მოკ­რუ­ლი. ეს ძა­ლი­ან დიდი ცდუ­ნე­ბაა, რად­გან თუ აზარ­ტუ­ლი მო­თა­მა­შე ხარ, ვე­რაფ­რით იტყვი უარს.
ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბულს, რო­მელ­საც თა­ვის და­ნე­ბე­ბა სურს, ყო­ველ­დღე წინ ნარ­კო­ტი­კი რომ და­უ­დო, მიზ­ნის მიღ­წე­ვას ხომ ვერ შეძ­ლებს?! ზუს­ტად იგი­ვეა აზარ­ტული თა­მა­შებიც. აზარ­ტუ­ლი მო­თა­მა­შე ვერ შე­ჩერ­დე­ბა, თუ მას ეს ყო­ვე­ლი­ვე სულ თვალ­წინ ექ­ნე­ბა," - ამბობს დეკანოზი შალ­ვა.
მისი რჩე­ვით, ვი­საც სურს, მის­მა ახ­ლო­ბელ­მა, მე­გო­ბარ­მა, ოჯა­ხის წევ­რმა აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე უარი თქვას, გვერ­დით უნდა და­უდ­გეს, მხა­რი და­უ­ჭი­როს, რად­გან ამ დროს ადა­მი­ა­ნის მარ­ტო და­ტო­ვე­ბა და მას­თან კონ­ფლიქ­ტი შე­იძ­ლე­ბა დამ­ღუპ­ვე­ლი აღ­მოჩ­ნდეს.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
თვის კითხვადი სტატიები