ნასვამმა მძღოლმა თბილისში ორი ქვეითი იმსხვერპლა, მათ შორის 3 წლის ბავშვი
12-09-2018
ნასვამმა მძღოლმა თბილისში ორი ქვეითი იმსხვერპლა, მათ შორის 3 წლის ბავშვი
ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა­ში დამ­ნა­შა­ვე ლ. ა. და­ა­კა­ვეს, რო­მე­ლიც 1992 წელს არის და­ბა­დე­ბუ­ლი.

შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­კა­ვე­ბულს ბრა­ლი ედე­ბა სი­ცო­ცხლი­სათ­ვის სა­შიშ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყო­ფის გან­საც­დელ­ში მი­ტო­ვე­ბის და ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის ან ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ის წე­სის დარ­ღვე­ვის ფაქ­ტზე, რა­მაც გა­მო­იწ­ვია ორი ან მეტი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა. ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი 8-დან 13 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბამ და­ად­გი­ნა, რომ ლ.ა. მიმ­დი­ნა­რე წლის 11 სექ­ტემ­ბერს ალ­კოჰო­ლის ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ მყო­ფი მარ­თავ­და სა­კუ­თარ ავ­ტო­მან­ქა­ნას,
რა დრო­საც ქვე­ი­თად მო­სი­ა­რუ­ლე­ებს - 1991 წელს და­ბა­დე­ბულ ნ. მ.-ს და 2015 წელს და­ბა­დე­ბულ ნ. ჯ.-ს შე­ე­ჯა­ხა, რომ­ლე­ბიც, მი­ღე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის შე­დე­გად, ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვალ­ნენ.

მომ­ხდარ ფაქ­ტზე და­ნიშ­ნუ­ლია შე­სა­ბა­მი­სი ექ­სპერ­ტი­ზე­ბი.

გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 128-ე მუხ­ლით და 276-ე მუხ­ლის მე-8 ნა­წი­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც სი­ცო­ცხლი­სათ­ვის სა­შიშ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში
მყო­ფის გან­საც­დელ­ში მი­ტო­ვე­ბას და მთვრალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის ან ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ის წე­სის დარ­ღვე­ვას გუ­ლის­ხმობს, რა­მაც ორი ან მეტი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა გა­მო­იწ­ვია.

ლალი
12 სექტემბერი 2018 17:16
მაშ არაა დასახვრეტი მთვრალი მძღოლი? შემოიღეთ დახვრეტა,რომ ცოტა შიში ქონდეთ ,თორემ დაჯლიგინობენ ქალაქში ისე,როგორც ტყეში

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?