ონი­ა­ნის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა "ქურ­დუ­ლი შეკ­რე­ბით" აღ­ნიშ­ნეს - ვის დაუჯდება ძვირად "ტაროს" თავისუფლება?
ონი­ა­ნის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა "ქურ­დუ­ლი შეკ­რე­ბით" აღ­ნიშ­ნეს - ვის დაუჯდება ძვირად "ტაროს" თავისუფლება?
ქუ­თა­ი­სე­ლი ე.წ. კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დის, ტა­რი­ელ ონი­ა­ნის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას დიდი აჟი­ო­ტა­ჟი მოჰ­ყვა. კრი­მი­ნა­ლურ­მა ავ­ტო­რი­ტეტ­მა რუ­სეთ­ში, ორენ­ბურ­გის ოლ­ქში მდე­ბა­რე ქა­ლაქ სოლ-ილეც­კის მკაც­რი რე­ჟი­მის კო­ლო­ნი­ა­ში, რო­მელ­საც "შავ დელ­ფინს" უწო­დე­ბენ, 10-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მო­ი­ხა­და. მი­უ­ხე­დე­ვად იმი­სა, რომ მას ეს­პა­ნე­თის პო­ლი­ცია ეძებს და შე­საძ­ლოა, თა­ვი­სუფ­ლე­ბამ დიდ­ხანს არ გას­ტა­ნოს, "ტარო" აპი­რებს პა­სუ­ხი მო­კი­თხოს ყვე­ლა "კო­ლე­გას", ვინც თა­ვის დრო­ზე მის­თვის სტა­ტუ­სის ჩა­მორ­თმე­ვას მო­ა­წე­რა ხელი. ეს პრო­ცე­სი კი ბევ­რის­თვის კარ­გად სუ­ლაც არ დამ­თავ­რდე­ბა...

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თურ­ქეთ­ში უკვე იმ­ყო­ფე­ბა ტა­რი­ელ ონი­ა­ნის
გა­რე­მოც­ვის დიდი ნა­წი­ლი, რო­მელ­თაც ონი­ა­ნის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა "ქურ­დუ­ლი შეკ­რე­ბით" აღ­ნიშ­ნეს. "შეკ­რე­ბა­ზე" მათი "ოჯა­ხის" წევ­რი, კი­დევ ერთი ადა­მი­ა­ნი გახ­და.

ე.წ. ქურ­დულ ოჯახ­ში შეს­ვლის პა­ტი­ვი წი­ლად ხვდა შუა აზი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელს, 48 წლის "აკტანს". მის შე­სა­ხებ ბევ­რი არა­ფე­რია ცნო­ბი­ლი გარ­და იმი­სა, რომ ნა­ხევ­რად უზ­ბე­კია და ნა­ხევ­რად ყირ­გი­ზი და ახ­ლა­ხან
დუ­ბა­ის ცი­ხე­ში 10-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­უ­სა­ჯეს. წყა­როს ცნო­ბით, მისი კან­დი­და­ტუ­რა ე.წ. ქურ­დულ სამ­ყა­როს გავ­ლე­ნი­ან­მა უზ­ბეკ­მა, ფი­ლანტროპ­მა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფე­დე­რა­ცი­ის ხელ­მძვა­ნელ­მა - გა­ფურ რა­ხი­მოვ­მა შეს­თა­ვა­ზა. primecrime.ru-ს მო­ნა­ცე­მე­ბით, "აკტა­ნას" 10 "ნათ­ლი­მა­მა" ჰყავს და მათ შო­რის არი­ან: თე­ი­მუ­რაზ ნემ­სიწ­ვე­რი­ძე, იგი­ვე "წრი­პა", რო­მან ჯა­ფა­რი­ვი, იგი­ვე "რომა ქურ­დი", ლაშა და სხვე­ბი... "რი­ტუ­ა­ლის" წამ­ყვა­ნი პერ­სო­ნა იყო და­ვით ჩხიკ­ვიშ­ვი­ლი, იგი­ვე – "დათო სურ­გუტსკი".

ე.წ. ქურ­დულ წრე­ებ­ში "აკტა­ნას" "მო­ნათ­ვლამ" უკვე გა­მო­იწ­ვია მღელ­ვა­რე­ბა. მის "ლე­გი­ტი­მუ­რო­ბას" ეჭვქვეშ აყე­ნებს ნემ­სიწ­ვე­რი­ძის, ანუ "წრი­პას" სიძე, თე­ი­მუ­რაზ ჭუ­რა­ძე - მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ პრო­ცეს­ში მისი ნა­თე­სა­ვი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. "შეკ­რე­ბის" კი­დევ ერ­თმა მო­ნა­წი­ლემ, ასე­ვე "კა­ნო­ნი­ერ­მა ქურდმა", გოჩა ჯინ­ჭა­რა­ძემ, რო­მელ­საც კრი­მი­ნა­ლურ წრე­ებ­ში "ყურ­შას" ზედ­მეტ­სა­ხე­ლე­ბით იც­ნო­ბენ, "აკტა­ნას" "ნათ­ლო­ბის" ცე­რე­მო­ნი­ა­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ­დე პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად და­ტო­ვა.

"ამ და სხვა მი­ზე­ზე­ბის გამო, ძა­ლი­ან დიდი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მოთ­ქვა "რუ­სე­თის ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს ლი­დერ­მა" ზა­ხარ, იგი­ვე შაქ­რო კა­ლა­შოვ­მა, რო­მელ­მაც "აკტა­ნას" "ნათ­ლო­ბას" "არად­რო­უ­ლი" უწო­და.

"ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, "აკტა­ნამ" თა­ვი­დან შაქ­როს მი­მარ­თა, თუმ­ცა, მან უარი უთხრა. ამის შემ­დეგ, ის და მისი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი "ქუ­თა­ი­სე­ლებ­თან" წა­ვიდ­ნენ და მათ­თან სა­ერ­თო ენაც იპო­ვეს", - წერს primecrime.ru.

ფორ­მა­ლუ­რად, შაქ­რო კა­ლა­შო­ვის თვალ­ში "აკტა­ნას" კან­დი­და­ტუ­რამ "ასა­კობ­რი­ვი ცენ­ზი" ვერ გა­ი­ა­რა, თუმ­ცა, სი­ნამ­დვი­ლე­ში, მას არ აქვს საკ­მა­რი­სი "დამ­სა­ხუ­რე­ბა", გა­სუ­ლი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში საქ­მით არას­დროს "გა­ნუ­ცხა­დე­ბია" ქურ­დულ ოჯახ­ში მოხ­ვედ­რის შე­სა­ხებ. თუმ­ცა, ასეთ­მა მიდ­გო­მამ "ქუ­თა­ი­სე­ლე­ბი" ვერ და­ა­მუხ­რუ­ჭა. მათი თქმით, შაქ­რო არც მეფე და არც მე­თა­უ­რი არაა, მას აქვს ისე­თი­ვე ერთი ხმის უფ­ლე­ბა, რო­გორც და­ნარ­ჩე­ნებს.

გა­მო­ცე­მის წყა­როს ცნო­ბით, შაქ­რო ძა­ლი­ან გაბ­რაზ­და იმა­ზე, რომ მისი მო­საზ­რე­ბა უკვე მე­ო­რედ "და­ა­იგ­ნო­რეს". გაგრძელება


ლალი პაპასკირი


judo
15 აპრილი 2019 17:54
ტარო რაცჰასჰი სჰენი სახლი აუსჰენებელია ასჰენებინე.......
RUSUDANI
15 აპრილი 2019 15:55
ისევ ისეთია როგორც 30 წლის წინ. მე ვეფერები როგორც,ბავშვობის მეგობარს
15 აპრილი 2019 15:02
Didxans sicocxlesa da janmrtelobas gisurvebt

რუბრიკის სხვა სიახლეები
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თვის კითხვადი სტატიები