"ემუქ­რე­ბოდ­ნენ.. ჩემი შვი­ლი ბო­ლოს ორი დღის წინ ვნა­ხე" - ვინ არის ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც კასპში მძევლები აიყვანა
"ემუქ­რე­ბოდ­ნენ.. ჩემი შვი­ლი ბო­ლოს ორი დღის წინ ვნა­ხე" - ვინ არის ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც კასპში მძევლები აიყვანა
ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის, ვლდი­მერ ბორ­ცვა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, პირი, რო­მელ­საც კას­პში მძევ­ლე­ბი ჰყავ­და აყ­ვა­ნი­ლი, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლია.

ბორ­ცვა­ძის თქმით, მან პი­რა­დი გან­ცხა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე პო­ლი­ცი­ე­ლის პოს­ტი 2018 წელს და­ტო­ვა.

"ის იყო ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თა­ნამ­შრო­მე­ლი. მან 2018 წელს პო­ლი­ცი­ის რი­გე­ბი და­ტო­ვა და სამ­სა­ხუ­რი­დან წა­ვი­და. პი­რა­დი პა­ტა­კით და­ტო­ვა სამ­სა­ხუ­რი", - აცხა­დებს ბორ­ცვა­ძე.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ყო­ფი­ლი პო­ლი­ცი­ე­ლი, რო­მელ­მაც კას­პში მძევ­ლე­ბი აიყ­ვა­ნა, გი­ორ­გი მე­ნაბ­დიშ­ვი­ლია. "ტვ პირ­ვე­ლი" და­კა­ვე­ბუ­ლის დე­დას ესა­უბ­რა. იგი ამ­ტკი­ცებს, რომ მის
შვილს პრობ­ლე­მე­ბი ბიზ­ნეს­პარტნი­ორ­თან ჰქონ­და, რო­მე­ლიც მე­ნაბ­დიშ­ვილს მოკ­ვლით ემუქ­რე­ბო­და.

მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გი­ორ­გი მე­ნაბ­დიშ­ვი­ლი ქვის სა­ამ­ქროს ერთ-ერთი მე­წი­ლეც იყო და და­ახ­ლო­ე­ბით 10 პრო­ცენ­ტი­ან წილს ფლობ­და. რო­გორც და­კა­ვე­ბუ­ლის დედა ამ­ბობს, მის შვილს და­ნარ­ჩე­ნი მე­წი­ლე­ე­ბი სთხოვ­დნენ, რომ ბიზ­ნე­სი­დან გა­სუ­ლი­ყო.

"ემუქ­რე­ბოდ­ნენ.. 6 თვეა ჩემი შვი­ლი იქ მუ­შა­ცაა, ყვე­ლა­ფე­რია. ბო­ლოს ორი
დღის წინ ვნა­ხე. მე­უბ­ნე­ბო­და, რომ მას ემუქ­რე­ბოდ­ნენ, ამ ფაქტს არ მა­ლავ­და, პო­ლი­ცი­ა­შიც იჩივ­ლა" - ამ­ბობს ბრალ­დე­ბუ­ლის დედა.

ცნო­ბის­თვი­ის, გი­ორ­გი მე­ნაბ­დიშ­ვი­ლი კას­პში, ერთ-ერთი სა­წარ­მოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე შე­იჭ­რა და სა­ნა­დი­რო თო­ფის მუ­ქა­რით ორი მო­ქა­ლა­ქე მძევ­ლად აიყ­ვა­ნა.

თავ­დას­ხმის შე­სა­ხებ შე­ტყო­ბი­ნე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მოხ­და სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბის მო­ბი­ლი­ზე­ბა, პო­ლი­ცი­ამ მყი­სი­ე­რი რე­ა­გი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში შე­მო­სა­ზღვრა ტე­რი­ტო­რია და და­ი­წყო სპე­ცი­ა­ლუ­რი ოპე­რა­ტი­უ­ლი და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი.

რამ­დე­ნი­მე­სა­ა­თი­ა­ნი აქ­ტი­უ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად, თავ­დამ­სხმე­ლის მიერ მძევ­ლად აყ­ვა­ნი­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი უვ­ნებ­ლად გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ, რომ­ლე­ბიც პო­ლი­ცი­ამ უსაფრ­თხო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გა­და­იყ­ვა­ნა. შს მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­კა­ცი მძი­მე ფსი­ქი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

"რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა მძევ­ლე­ბი და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შემ­დეგ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­დე­გად, ბრალ­დე­ბუ­ლი და­კა­ვე­ბუ­ლია. მას ბრა­ლად ედე­ბა მძევ­ლად ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა, ის იმ­ყო­ფე­ბო­და საკ­მა­ოდ მძი­მე ემო­ცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, იყო საკ­მა­ოდ აღელ­ვე­ბუ­ლი, გა­ტარ­და ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რომ ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო მაქ­სი­მა­ლუ­რად, რომ ყვე­ლას უფ­ლე­ბა და­ცუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო და არ და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი­ყო არც ერთი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე და ჯან­მრთე­ლო­ბა.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­და. მისი მო­თხოვ­ნა იყო, რომ სა­მარ­თალ­დამ­ცავ ორ­გა­ნო­ებს მი­ეყ­ვა­ნათ მან­ქა­ნა და აპი­რებ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის და­ტო­ვე­ბას რუ­სე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მისი ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მო­თხოვ­ნა სწო­რედ ეს იყო, ასე­ვე რამ­დე­ნი­მე დღის უკან, მან მოგ­ვმარ­თა გან­ცხა­დე­ბით, გარ­კვე­უ­ლი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი ჰქონ­და გარ­კვე­ულ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. ამ ფაქ­ტზე ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­მო­ძი­ე­ბა და­წყე­ბუ­ლია, მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ტარ­დე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი, ეს ფაქ­ტიც რა თქმა უნდა, გა­მოკ­ვლე­უ­ლი იქ­ნე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სი სა­მარ­თლებ­რი­ვი შე­ფა­სე­ბა მი­ე­ცე­მა", - გა­ნა­ცხა­და ბორ­ცვა­ძემ.

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები