კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
შპს "ნიუსრუმი" უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის kvirispalitra.ge მომხმარებლების კონფიდენციალურობის დაცვას.

რა არის ქუქი?

ქუქი - არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში, პლანშეტსა თუ მობილურ ტელეფონში. ამ ფაილებში შენახული ინფორმაცია არაა ზიანის მომტანი არც მოწყობილობისთვის და არც თქვენი უსაფრთხოებისთვის. გამოიყენება ვებ-ფუნქციების გააუმჯობესისათვის, სტატისტიკისთვის და ა.შ

რა სახის "cookie" - ებს არსებობს?

 1. დროებითი ქუქი
 2. დროებითი ქუქის საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ საიტზე ნავიგაცია, გამოიყენო მათი სერვისები და ფუნქციები. ამ აუცილებელი ქუქის გ
  არეშე, საიტი ვერ იფუნქციონირებს შეუფერხებლად და არ გვექნება შესაძლებლობა უზრუნველვყოთ საიტის მნიშვნელოვანი სერვისებისა და ფუნქციების მუშაობა.
 3. არჩევითი ქუქი
 4. არჩევითი "Cookies" - ები აგროვებს ინფორმაციას თქვენი შეხედულებისა და უპირატესობ
  ებისამებრ და გვაძლევს საშუალებას დავიმახსოვროთ ენა ან სხვა ადგილობრივი პარამეტრები და  შესაბამისად საიტი მორგებულია მომხმარებელზე.
 5. სოციალური მედიის
 6. გამოიყენება სოციალურ ქსელში გვერდების და კონტენტის გააზიარებლად.  მსგავსი "Cookies" - ები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სარეკლამო მიზნებისთვისაც.
 7. ანალიტიკური
 8. -ეს ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას საიტის გამოყენების შესახებ. მაგალითად, იმ გვერდების შესახებ, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნახულობს მომხმარებელი. აღნიშნული ფაილები არ იღებენ კონკრეტული მომხმარებლების პირად ინფორმაციას. ყველა შეგროვებული მონაცემი ანონიმურია და სტატისტიკური ხასიათისაა. ანალიტიკური „cookies“ გამოიყენება იმისათვის, რომ საიტი გახდეს მეტად საინტერესო და მომხმარებელთა ინტერესების შესაბამისი. აღნიშნულის მეშვეობით ცნობილი ხდება სტატისტიკურად რომელი გვერდებია ყველაზე პოპულარული მომხმარებლისთვის, რომელი რეკლამაა ეფექტური და ა.შ. ამ მონაცემების ანალიზის შედეგად საიტის გაუმჯობესება მარტივი ხდება.(აღნიშნული სახის „cookies“ გამორთვის საშუალება მომხმარებელს აქვს.)
 9. სარეკლამო
 10. სარეკლამო “Cookies” - ები გამოიყენება იმისათვის, რომ ვმართოთ რეკლამები. ეს "Cookies" - ები აგროვებს ინფორმაციას საიტზე თქვენი აქტივობების შესახებ და აგღჭურავთ მიზანმიმარტული

მონაცემების შენახვა და გამოყენება
 • ვებ-გვერდის მომხმარებელთა მონაცემი გროვდება და ინახება ბრაუზერში  ე.წ. ლოგების სახით.
 • მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის;
 • გამოიყენება შესაძლო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენისა და ვებ ადმინისტრირების მიზნებისთვის;
 • ვებ-გვერდის მიერ დამუშავებული არცერთი მონაცემი არ გადაეცემა მესამე მხარეს;
 • ვებ-გვერდზე მომხმარებელთა სტუმრობისას, ბრაუზერში ფიქსირდება ვებ-გვერდზე შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი.
ანალიტიკური სერვისი (Google Analytics)

ვებ-გვერდის ტექნიკური შეფასების მიზნით, შპს "ნიუსრუმი" სარგებლობს Google  Analytics-ის სერვისით.  აღნიშნული სერვისი იძლევა სტატისტიკურ მონაცემებს  მომხმარებლების  მიერ  ვებ-გვერდზე  მოთხოვნილი  ინფორმაციის  (ძიების შინაარსი,  ვებ-გვერდის ესა თუ ის განყოფილება და სხვა)  შესახებ.  მაგალითად,  რომელი ქვეყნიდან/ქალაქიდან  განხორციელდა  ვებ-გვერდზე  წვდომა,   ვებ-გვერდზე  სტუმრობის ხანგრძლივობა,  გამოყენებული ოპერაციული სისტემა.  ინფორმაცია მუშავდება მხოლოდ სტატისტიკური  მიზნით  და ტექნიკურ  დონეზე  მომხმარებელთა  იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

სხვა ვებ-გვერდები

შპს"ნიუსრუმი"-ს ვებ-გვერდი - kvirispalitra.ge შესაძლოა შეიცავდეს ინფორმაციას სხვა ვებ-გვერდების შესახებ. შპს "ნიუსრუმი" არ არის პასუხისმგებელი ასეთ ვებ-გვერდებზე არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე.  სხვა ვებ-გვერდის სტუმრობისას შეგიძლიათ გაეცნოთ მასზე არსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.
...
04 აგვისტო 2019 02:49
კარგად მუშაობს ტროლების საამქრო.