რუსეთი ოკუპანტია !
ასოცირების დღის წესრიგი
14-07-2014
ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგი, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის ერთობლივი მუშაობისათვის განსაზღვრული პრიორიტეტების 3-წლიან გეგმას წარმოადგენს, გვავალდებულებს მართლმსაჯულების სექტორის შემდგომ რეფორმირებას და თომას ჰამარბერგის 2013 წლის სექტემბრის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებას. საქართველო იღებს ვალდებულებას, მიიღოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ყოვლისმომცველი ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ასევე "მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ" გაეროს კონვენციისა და "რეგიონული და უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპულ ქარტიასთან" დაკავშირებით და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, გადადგას ნაბიჯები გაეროსა და ევროსაბჭოს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ არსებული
შესაბამისი ინსტრუმენტების ხელმოწერის, რატიფიკაციისა და ეროვნულ კანონმდებლობაში გადმოტანისთვის და ა.შ.

lukho
15 ივლისი 2014 11:43
Zveli egviptelebi, Zvel berZnebi, Zveli romaelebi imitom gadaSendnen rom, fizikuri da zneobrivi gaSiSvlebis zRvari dakarges.

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა რუსთაველის გამზირზე 20-21 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა რუსთაველის გამზირზე 20-21 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე?