გაზეთი
კვირის პალიტრა № 5 კვირის პალიტრა № 5
№ 5
კვირის პალიტრა
01 თებერვალი 2010