გაზეთი
კვირის პალიტრა № 11 კვირის პალიტრა № 11
№ 11
კვირის პალიტრა
15 მარტი 2010