აზიურ ფაროსანას საწინააღმდეგოდ 570 ათასი ჰექტარია დამუშავებული
10-09-2018
აზი­ურ ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის მო­რი­გი ეტა­პი მიმ­დი­ნა­რე­ობს და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­მეგ­რე­ლოს, იმე­რე­თის გუ­რი­ის რე­გი­ო­ნებ­სა და აჭა­რა­ში, თერ­მუ­ლი ნის­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­ით და ცივი შეს­ხუ­რე­ბით, 570 ათა­სი ჰექ­ტა­რი ფარ­თო­ბია და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი.

აგ­ვის­ტო­დან დღემ­დე და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლია 50 ათა­სამ­დე ფე­რო­მო­ნი "მო­ი­ზი­დე და გა­ა­ნად­გუ­რე" მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის მიზ­ნით. სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მცე­ნა­რე­თა დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი და აზი­ურ ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო შტა­ბის წევ­რე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან და ად­გი­ლობ­რი­ვი თვითთ­მარ­თვე­ლი ერ­თე­უ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში მარ­თა­ვენ შეხ­ვედ­რებს, სა­დაც მათ მი­ე­წო­დე­ბათ ინ­ფორ­მა­ცია მო­სახ­ლე­ო­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­სა და იმ
მე­თო­დებ­ზე, რომ­ლე­ბიც აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლია სხვა ქვეყ­ნებ­ში და ეფექ­ტი­ა­ნად მი­იჩ­ნე­ვა მავ­ნე­ბელ­თან ბრძო­ლის პრო­ცეს­ში.

პრაქ­ტი­კუ­ლი მა­გა­ლი­თე­ბის ჩვე­ნე­ბის მიზ­ნით, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მიერ მონ­ტაჟ­დე­ბა "მო­ი­ზი­დე და გა­ა­ნად­გუ­რე" სად­გუ­რის მარ­ტი­ვი კონ­სტრუქ­ცია, ფე­რო­მო­ნის, ბა­დის,სა­ნა­თის გა­მო­ყე­ნე­ბით. ღა­მის სა­ა­თებ­ში შუქ­ზე და ფე­რო­მონ­ზე მი­ზი­დუ­ლი მავ­ნე­ბე­ლი პრე­პა­რა­ტით გაჟ­ღენ­თილ ბა­დეს­თან შე­ხე­ბის შემ­დეგ ნად­გურ­დე­ბა. მავ­ნებ­ლის ბი­ო­ლო­გი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ტემ­პე­რა­ტუ­რის კლე­ბას­თან
ერ­თად მწე­რი გა­მო­სა­ზამ­თრებ­ლად ინაც­ვლებს სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებ­სა და და­ხუ­რულ შე­ნო­ბებ­ში.ბრძო­ლის ამ ეტაპ­ზე მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით მსგავ­სი მე­ქა­ნი­კუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გა­ტა­რე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია მავ­ნებ­ლის შემ­ცი­რე­ბა.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?