"სარაჯიშვილმა“ საზოგადოებას ახალი ლიმიტირებული პროდუქტი "Sarajishvili VSOP Black” წარუდგინა
"სარაჯიშვილმა“ საზოგადოებას ახალი ლიმიტირებული პროდუქტი "Sarajishvili VSOP Black” წარუდგინა
კომ­პა­ნია სა­რა­ჯიშ­ვილ­მა, მომ­ხმა­რე­ბელს ახა­ლი პრო­დუქ­ტი - "Sarajishvili VSOP Black” წა­რუდ­გი­ნა. კომ­პა­ნი­ის ახა­ლი პრო­დუქ­ტი კლა­სი­კუ­რი ხა­ზის გაგ­რძე­ლე­ბაა, რომ­ლის მარ­კე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით ხდე­ბა.

"Sarajishvili VSOP Black“ პრე­ზენ­ტა­ცია სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის ქარ­ხნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გა­ი­მარ­თა და მას კულ­ტუ­რის სფე­როს და ბიზ­ნეს­სექ­ტო­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, სპორ­ტსმე­ნე­ბი, დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი და სხვა სა­პა­ტიო სტუმ­რე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ.

"VSOP Black“ მუ­ხის კას­რში და­ყოვ­ნე­ბუ­ლი, მუქი ქარ­ვის­ფე­რი სი­თხეა. სას­მელს, სპე­ცი­ა­ლუ­რი, შავი ფე­რის ბოთ­ლი სა­ი­მე­დოდ იცავს მზის სხი­ვე­ბის­გან. სა­გან­გე­ბოდ შერ­ჩე­უ­ლი, ქარ­თუ­ლი ჯი­შე­ბის ყუ­რძნის­გან მი­ღე­ბუ­ლი, გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­ცავ­ში
და­ცუ­ლი სპირ­ტე­ბის თა­ი­გუ­ლი, რო­მელ­თა­გან უძ­ვე­ლე­სი 12 წლი­საა“. - აცხე­დე­ბენ კომ­პა­ნი­ა­ში.


რო­გორც AMBEBI.GE-ს­თან სა­უ­ბარ­ში "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ბახ­ვა ბრეგ­ვა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, კომ­პა­ნი­ამ Sarajishvili VSOP Black შე­ზღუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­მო­უშ­ვა. მი­სი­ვე თქმით, სპე­ცი­ა­ლუ­რად პრე­ზენ­ტა­ცი­ის­თვის გა­და­წყდა შავი ფე­რის დრეს­კო­დი, რად­გან "Sarajishvili VSOP Black” გა­მო­ირ­ჩე­ვა დახ­ვე­წი­ლი დი­ზა­ი­ნით, რომ­ლის შე­ფუთ­ვა
მთლი­ა­ნად შავ ფერ­შია გა­და­წყვე­ტი­ლი.


"სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის­თვის“ 2018 წელი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­მოდ­გა. კომ­პა­ნი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ზუ­რაბ ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვი­ლის თქმით, გაზ­რდი­ლია სა­ექ­სპორ­ტო მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, ასე­ვე კომ­პა­ნი­ამ წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი პრო­დუქ­ტიც შეს­თა­ვა­ზა.

"ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გვქონ­და: იყო სა­ექ­სპორ­ტო ზრდა და გა­მო­ვუშ­ვით რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი პრო­დუქ­ტი, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი სწო­რედ დღეს წარ­ვუდ­გი­ნეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. ეს არის სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის კლა­სი­კუ­რი ხა­ზის გაგ­რძე­ლე­ბა. "Sarajishvili VSOP Black” - აქვს შავი შე­ფუთ­ვა, სი­თხეც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია და ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­დუქ­ტი გა­მოგ­ვი­ვი­და“ - გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვილ­მა.

კომ­პა­ნია სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი, 1884 წელს და­ვით სა­რა­ჯიშ­ვილ­მა და­ა­ფუძნა, რო­მელ­მაც პირ­ვე­ლი პრუ­დუქ­ცია 1887 წელს გა­მო­უშ­ვა.


"სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი“ ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე წარ­მარ­ტე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­აა ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში. მისი პრო­დუქ­ცი­ით და­ინ­ტე­რე­სე­ბა მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად იზ­რდე­ბა. ამ­ჟა­მად "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის სახ­ლი“ ბრენ­დის სამ - კლა­სი­კურ, უნი­კა­ლურ და ვინ­ტა­ჟურ ხაზს აერ­თი­ა­ნებს.

კლა­სი­კუ­რი ხაზი, სა­დაც მარ­კე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია ფრან­გუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით ხდე­ბა, უნი­კა­ლუ­რი ხაზი "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის სახ­ლის“ გა­მორ­ჩე­ულ პრო­დუქ­ტებს აერ­თი­ა­ნებს, რო­მელ­თა შექ­მნას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იდეა უდევს სა­ფუძ­ვლად და ვინ­ტა­ჟუ­რი ხაზი, რო­მელ­საც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კონ­ცეფ­ცია აქვს - მისი მთა­ვა­რი იდეა სა­კუ­პა­ჟე კომ­პო­ზი­ცი­ა­ში, კონ­კრე­ტუ­ლად ერთი წლის სპირ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბაა.

ბოთ­ლის დი­ზა­ი­ნი, კომ­პა­ნი­ის ბრენდ დი­რექ­ტორ­მა არ­ჩილ გო­გე­ლი­ამ შექ­მნა. რო­გორც "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის“ მთა­ვა­რი ტექ­ნო­ლო­გი, და­ვით აბ­ზი­ა­ნი­ძე ამ­ბობს, გან­გებ შე­არ­ჩი­ეს შავი ბოთ­ლი, რად­გან, სი­თხე და­ცუ­ლია მზის სხი­ვე­ბი­სა­გან და შე­სა­ბა­მი­სად, დაძ­ვე­ლე­ბის შიდა პრო­ცე­სე­ბი ძა­ლი­ან ინ­ტენ­სი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

(R)

ნიკა სა­ჯა­ია
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
რომელია ღვინისთვის ყველაზე ოპტიმალური ტემპერატურა?
/
თქვენი აზრით, რა არის დღეს საქართველოში კრიმინალის ზრდის მიზეზი?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რა არის დღეს საქართველოში კრიმინალის ზრდის მიზეზი?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები