"სარაჯიშვილმა“ საზოგადოებას ახალი ლიმიტირებული პროდუქტი "Sarajishvili VSOP Black” წარუდგინა
"სარაჯიშვილმა“ საზოგადოებას ახალი ლიმიტირებული პროდუქტი "Sarajishvili VSOP Black” წარუდგინა
კომ­პა­ნია სა­რა­ჯიშ­ვილ­მა, მომ­ხმა­რე­ბელს ახა­ლი პრო­დუქ­ტი - "Sarajishvili VSOP Black” წა­რუდ­გი­ნა. კომ­პა­ნი­ის ახა­ლი პრო­დუქ­ტი კლა­სი­კუ­რი ხა­ზის გაგ­რძე­ლე­ბაა, რომ­ლის მარ­კე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით ხდე­ბა.

"Sarajishvili VSOP Black“ პრე­ზენ­ტა­ცია სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის ქარ­ხნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გა­ი­მარ­თა და მას კულ­ტუ­რის სფე­როს და ბიზ­ნეს­სექ­ტო­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, სპორ­ტსმე­ნე­ბი, დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი და სხვა სა­პა­ტიო სტუმ­რე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ.

"VSOP Black“ მუ­ხის კას­რში და­ყოვ­ნე­ბუ­ლი, მუქი ქარ­ვის­ფე­რი სი­თხეა. სას­მელს, სპე­ცი­ა­ლუ­რი, შავი ფე­რის ბოთ­ლი სა­ი­მე­დოდ იცავს მზის სხი­ვე­ბის­გან. სა­გან­გე­ბოდ შერ­ჩე­უ­ლი, ქარ­თუ­ლი ჯი­შე­ბის ყუ­რძნის­გან მი­ღე­ბუ­ლი, გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­ცავ­ში
და­ცუ­ლი სპირ­ტე­ბის თა­ი­გუ­ლი, რო­მელ­თა­გან უძ­ვე­ლე­სი 12 წლი­საა“. - აცხე­დე­ბენ კომ­პა­ნი­ა­ში.


რო­გორც AMBEBI.GE-ს­თან სა­უ­ბარ­ში "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ბახ­ვა ბრეგ­ვა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, კომ­პა­ნი­ამ Sarajishvili VSOP Black შე­ზღუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­მო­უშ­ვა. მი­სი­ვე თქმით, სპე­ცი­ა­ლუ­რად პრე­ზენ­ტა­ცი­ის­თვის გა­და­წყდა შავი ფე­რის დრეს­კო­დი, რად­გან "Sarajishvili VSOP Black” გა­მო­ირ­ჩე­ვა დახ­ვე­წი­ლი დი­ზა­ი­ნით, რომ­ლის შე­ფუთ­ვა
მთლი­ა­ნად შავ ფერ­შია გა­და­წყვე­ტი­ლი.


"სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის­თვის“ 2018 წელი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­მოდ­გა. კომ­პა­ნი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ზუ­რაბ ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვი­ლის თქმით, გაზ­რდი­ლია სა­ექ­სპორ­ტო მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, ასე­ვე კომ­პა­ნი­ამ წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი პრო­დუქ­ტიც შეს­თა­ვა­ზა.

"ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გვქონ­და: იყო სა­ექ­სპორ­ტო ზრდა და გა­მო­ვუშ­ვით რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი პრო­დუქ­ტი, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი სწო­რედ დღეს წარ­ვუდ­გი­ნეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. ეს არის სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის კლა­სი­კუ­რი ხა­ზის გაგ­რძე­ლე­ბა. "Sarajishvili VSOP Black” - აქვს შავი შე­ფუთ­ვა, სი­თხეც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია და ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­დუქ­ტი გა­მოგ­ვი­ვი­და“ - გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვილ­მა.

კომ­პა­ნია სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი, 1884 წელს და­ვით სა­რა­ჯიშ­ვილ­მა და­ა­ფუძნა, რო­მელ­მაც პირ­ვე­ლი პრუ­დუქ­ცია 1887 წელს გა­მო­უშ­ვა.


"სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი“ ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე წარ­მარ­ტე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­აა ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში. მისი პრო­დუქ­ცი­ით და­ინ­ტე­რე­სე­ბა მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად იზ­რდე­ბა. ამ­ჟა­მად "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის სახ­ლი“ ბრენ­დის სამ - კლა­სი­კურ, უნი­კა­ლურ და ვინ­ტა­ჟურ ხაზს აერ­თი­ა­ნებს.

კლა­სი­კუ­რი ხაზი, სა­დაც მარ­კე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია ფრან­გუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით ხდე­ბა, უნი­კა­ლუ­რი ხაზი "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის სახ­ლის“ გა­მორ­ჩე­ულ პრო­დუქ­ტებს აერ­თი­ა­ნებს, რო­მელ­თა შექ­მნას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იდეა უდევს სა­ფუძ­ვლად და ვინ­ტა­ჟუ­რი ხაზი, რო­მელ­საც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კონ­ცეფ­ცია აქვს - მისი მთა­ვა­რი იდეა სა­კუ­პა­ჟე კომ­პო­ზი­ცი­ა­ში, კონ­კრე­ტუ­ლად ერთი წლის სპირ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბაა.

ბოთ­ლის დი­ზა­ი­ნი, კომ­პა­ნი­ის ბრენდ დი­რექ­ტორ­მა არ­ჩილ გო­გე­ლი­ამ შექ­მნა. რო­გორც "სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის“ მთა­ვა­რი ტექ­ნო­ლო­გი, და­ვით აბ­ზი­ა­ნი­ძე ამ­ბობს, გან­გებ შე­არ­ჩი­ეს შავი ბოთ­ლი, რად­გან, სი­თხე და­ცუ­ლია მზის სხი­ვე­ბი­სა­გან და შე­სა­ბა­მი­სად, დაძ­ვე­ლე­ბის შიდა პრო­ცე­სე­ბი ძა­ლი­ან ინ­ტენ­სი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

(R)

ნიკა სა­ჯა­ია
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?