მონეტებით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - განძი, რომელიც უკვე ხელშესახებია
მონეტებით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - განძი, რომელიც უკვე ხელშესახებია
"ქარ­თუ­ლი მო­ნე­ტე­ბის ოქ­როს კო­ლექ­ცია“ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბის მა­ტი­ა­ნეა, რო­მე­ლიც უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან XIX სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყი­სამ­დე პე­რი­ოდს მო­ი­ცავს. ამ მო­ნე­ტე­ბით მო­ყო­ლი­ლი ის­ტო­რია არის სა­ინ­ტე­რე­სო გზა, რომ გაჰ­ყვე სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ვაჭ­რო გზებს, იმ პე­რი­ო­დებს, რო­დე­საც ფული იჭ­რე­ბო­და. ყვე­ლა მო­ნე­ტა ძა­ლი­ან სკურ­პუ­ლო­ზუ­რად არის შერ­ჩე­უ­ლი იმ პე­რი­ო­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, იმ მე­ფე­ებ­თან, რომლთაც სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უჭი­რავთ. ყვე­ლა ფული დე­ვალ­ვა­ცი­ას გა­ნიც­დის,თუმ­ცა ეს არის ფული, რო­მე­ლიც არას­დროს უფა­სურ­დე­ბა.

პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მი­სა და "გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L“ -ის მიერ გან­ხორ­ცი­ელ­
და და ის წიგნ-ალ­ბომ­სა და მო­ნე­ტე­ბის კო­ლექ­ცი­ას აერ­თი­ა­ნებს, 24 გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­ნე­ტა, სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ას ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რად გვი­ამ­ბობს.

"ქარ­თუ­ლი მო­ნე­ტე­ბის ოქ­როს კო­ლექ­ცია" შედ­გე­ბა 24 მო­ნე­ტი­სა­გან, რომ­ლი­თაც ივ­სე­ბა წიგ­ნი-ალ­მო­ბი. 14 ნო­ემ­ბრი­დან, თვე­ში ერთხელ, ჟურ­ნალ "გზას­თან" ერ­თად, მო­ნე­ტე­ბის კომ­პლექ­ტი სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. პრო­ექ­ტი 5 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაგ­რძელ­დე­ბა. მკი­თხვე­ლი 4 თვის
გამ­ნავ­ლო­ბა­ში, ჟურ­ნალ­თან ერ­თად, 5-5, ბოლო თვეს კი 4 მო­ნე­ტას მი­ი­ღებს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ პრო­ექ­ტის გამ­ნავ­ლო­ბა­ში (5 თვე) წიგ­ნი-ალ­ბო­მი, რო­მელ­საც მკი­თხვე­ლი შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი 24 მო­ნე­ტით შე­ავ­სებს, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 20.90 ლა­რად იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. ალ­ბომს, ასე­ვე, მოჰ­ყვე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ლუპა. ვფიქ­რობ, რომ ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტია, რად­გან უკვე ყვე­ლა ჩვენ­განს აქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, შე­ე­ხოს სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ას .“- "პა­ლიტ­რა L“-ის მარ­კე­ტინ­გის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ანა­ნო თავ­ხე­ლი­ძე.


ალ­ბომ­ზე ნუ­მიზ­მატ­თა და ის­ტო­რი­კოს­თა გუნ­დი დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და. წიგნ-ალ­ბომ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მო­ნე­ტე­ბის ორი­გი­ნა­ლე­ბი და­ცუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში.

თი­თო­ე­ულ მო­ნე­ტას ერ­თვის შე­სა­ბა­მი­სი ეპო­ქის მი­მო­ხილ­ვა. ალ­ბომ­ში შეხ­ვდე­ბით ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში და­ცულ, ეპო­ქე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ექ­სპო­ნა­ტე­ბის ფო­ტო­ებ­საც, რომ­ლე­ბიც ის­ტო­რი­უ­ლი სი­ზუს­ტით აღ­წე­რენ თი­თო­ე­ულ მო­ნე­ტას.


მაია პა­ტა­რი­ძე, ქარ­თუ­ლი მო­ნე­ტე­ბის ოქ­როს კო­ლექ­ცი­ის თა­ნა­ავ­ტო­რი: "მო­ნე­ტებ­თან ერ­თად ავარ­ჩი­ეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში და­ცუ­ლი ექ­სპო­ნა­ტე­ბიც, რათა ეპო­ქა შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად გაგ­ვე­ცო­ცხლე­ბი­ნა. და­ახ­ლო­ე­ბით ნე­კის ფრჩხი­ლის­ხე­ლაა იმე­რე­თის მეფე გი­ორ­გი მე­ო­რის მო­ნე­ტა, მაგ­რამ მას­ზე და­ტა­ნი­ლი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა ზუს­ტად იმე­ო­რებს გე­ლა­თის ტაძ­რის ფრეს­კას, რომ­ლის ფო­ტო­მა­სა­ლაც თან ერ­თვის წიგნს. და­ვით ნა­რი­ნის მო­ნე­ტას ფო­ტო­მა­სა­ლად დმა­ნი­სის ნა­ქა­ლა­ქა­რი შე­ვურ­ჩი­ეთ... მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თა­მარ მე­ფის მო­ნე­ტა, რო­მელ­ზეც დე­დოფ­ლის ხელრ­თვა (ფაქ­სი­მი­ლეა) აღ­ბეჭ­დი­ლი და თა­მა­რის ვერ­ცხლის სურა, რო­მე­ლიც სვა­ნე­თის მუ­ზე­უმ­შია და­ცუ­ლი. ერეკ­ლე მე­ფის მო­ნე­ტას მე­ფის ხმლის ფოტო და­ვურ­თეთ. ასე რომ, ეს წიგ­ნი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა. მისი გაც­ნო­ბით, კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რო­ბის სურ­ვილ­თან ერ­თად, შე­საძ­ლოა მკი­თხველს სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­ტე­რე­სიც გა­უჩ­ნდეს. ვინ იცის, ეგებ, ამ წიგ­ნით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ­მა ახალ­გაზ­რდებ­მა ხვალ ჩვენ შეგვცვა­ლონ."
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პაკეტი უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოში თავისუფალ, სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პაკეტი უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოში თავისუფალ, სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებს?
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა