"დიდი ვიზუალური ენვიკლოპედიის" პირველი ტომის შეძენა გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად უკვე შესაძლებელია
"დიდი ვიზუალური ენვიკლოპედიის" პირველი ტომის შეძენა გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად უკვე შესაძლებელია
5 ოქ­ტომ­ბრი­დან "დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის" პირ­ვე­ლი ტომი "დე­და­მი­წა, ცხო­ვე­ლე­ბი, მცე­ნა­რე­ე­ბი" წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად, უკვე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია.

წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფა­სია 10.00 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 11.50.

ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ა­ში თავ­მოყ­რი­ლი ტერ­მი­ნე­ბი ასა­ხავს თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­როს იმ სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ სფე­რო­ებ­ში, რომ­ლე­ბიც ქმნი­ან ჩვენს ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას.

7-ტო­მე­უ­ლი აერ­თი­ა­ნებს 25 000 გან­მარ­ტე­ბას და 8 000 დე­ტა­ლურ ილუსტრა­ცი­ას. ყვე­ლა ტერ­მი­ნი­ო­რე­ნა­ზე - ქარ­თუ­ლად და ინ­გლი­სუ­რა­დაა მო­ცე­მუ­ლი.

მკი­თხველ­თა ფარ­თო წრის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი ენ­ციკ­ლო­პე­დია 18 თე­მა­დაა და­ყო­ფი­ლი.

პირ­ველ
ტომ­ში შე­დის შემ­დე­გი თე­მე­ბი:

დე­და­მი­წა;

მცე­ნა­რე­ე­ბი;

ცხო­ვე­ლე­ბი.

ამ ტო­მი­დან მკი­თხვე­ლი შე­ი­ტყობს ინ­ფორ­მა­ცი­ას დე­და­მი­წის სტრუქ­ტუ­რის, მისი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის, სხვდას­ხვა ბუ­ნებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნის, ფი­ზი­კუ­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი კარ­ტოგ­რა­ფი­ის, მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი რუ­კი­სა და სად­გუ­რის, მი­ნე­რა­ლე­ბის, კვე­ბი­თი ჯაჭ­ვის შე­სა­ხებ დას­ხვა.

მცე­ნა­რე­ე­ბის ნა­წილ­ში მო­ცე­მუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცია მისი ნა­ირ­სა­ხე­ო­ბის, ზრდა-გან­თვი­თა­რე­ბი­სა და მრეწ­ვე­ლო­ბა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ.

რაც შე­ე­ხე­ბა
ცხო­ვე­ლე­ბის ნა­წილს, აქ მო­ცე­მუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცია ევო­ლუ­ცი­ის შე­სა­ხებ, ასე­ვე, თევ­ზებ­ზე, მწე­რებ­ზე, ქვე­წარ­მავ­ლებ­ზე, სხვა­დას­ხვა ჩლი­ქო­სან, მტა­ცე­ბელ, ჩან­თო­სან თუ წყლის ძუ­ძუმ­წოვ­რებ­ზე.

გა­მო­ცე­მა 7 ტო­მად, თვე­ში ერთხელ, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად გა­მო­ვა­გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად.მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები