"თეგეტა მოტორსი“ "ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის“ სტუდენტებისათვის ჰაკათონს გამართავს
"თეგეტა მოტორსი“ "ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის“ სტუდენტებისათვის ჰაკათონს გამართავს
15 ოქ­ტომ­ბერს "თე­გე­ტა მო­ტორ­სი“ "ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის“ სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის ჰა­კა­თონს გა­მარ­თავს. ჰა­კა­თო­ნის მი­ზა­ნია, ხელი შე­უ­წყოს "თე­გე­ტას ციფ­რულ ტრანსფორ­მა­ცი­ას, მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­ურ სფე­რო­ში თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას და მო­წი­ნა­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და­ნერგვის პრო­ცესს. ჰა­კა­თო­ნის ფარ­გლებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი "თე­გე­ტა ჰოლ­დინ­გში“ და­საქმდე­ბი­ან.

ჰა­კა­თო­ნი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის ჩა­ტარ­დე­ბა. ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი თემა კი­ბე­რუ­საფრ­თხო­ე­ბა იქ­ნე­ბა. სტუ­დენ­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ წი­ნას­წარ მო­ცე­მუ­ლი კი­ბერ­სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბი ამოხ­სნან და შემ­დგომ­ში "თე­გე­ტა ჰოლ­დინ­გში“ და­საქმდნენ.

"თე­გე­ტა მო­ტორ­სი“ ლი­დე­რია ავ­ტო­ინ­დუსტრი­ა­ში. ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კომ­პა­ნი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად ჩავ­რთოთ ახალ­გაზ­რდე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ,
ვცდი­ლობთ "თე­გე­ტა ჰოლ­დინ­გის“ გუნდში ინო­ვა­ცი­უ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო იდე­ე­ბის მქო­ნე ახალ­გაზ­რდე­ბი შე­მო­ვი­ერ­თოთ და ხელი შე­ვუ­წყოთ მათ პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას,“ - აცხა­დე­ბენ "თე­გე­ტა მო­ტორსში“

ჰა­კა­თო­ნის ორ­გა­ნი­ზე­ბას "თე­გე­ტა ჰოლ­დინ­გი“ კორ­პო­რა­ცი­უ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში ახორ­ცი­ე­ლებს. ჰოლ­დინ­გი ოთხი მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ობს: გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა, გა­რე­მოს დაც­ვა, ქალ­თა გაძ­ლი­ე­რე­ბა და ინო­ვა­ცი­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რა.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები