"წიგნის ქურდი“ - ტრაგედიითა და ჰუმანურობით აღსავსე პატარა გოგონას ისტორია, რომელსაც ფაშისტურ გერმანიაში მოუწია ცხოვრება
"წიგნის ქურდი“ - ტრაგედიითა და ჰუმანურობით აღსავსე პატარა გოგონას ისტორია, რომელსაც ფაშისტურ გერმანიაში მოუწია ცხოვრება
ნა­ცის­ტუ­რი გერ­მა­ნი­ის რე­ჟი­მის შთა­გო­ნე­ბით შექ­მნი­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის ძი­რი­თად ნა­წილს და­უნ­დობ­ლო­ბა, სი­სას­ტი­კე და სიკ­ვდი­ლი აერ­თი­ა­ნებს, მაგ­რამ ყვე­ლა გმი­რის ის­ტო­რია გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ტრა­გი­კუ­ლი და არა­ვის მსგავ­სია.

სა­ნამ მათ წა­კი­თხვას და­ვი­წყებთ, წი­ნას­წარ ვი­ცით, რომ აქ დაგ­ვხვდე­ბა ესე­სი, სა­კონ­ცენ­ტრა­ციო ბა­ნა­კე­ბი, გა­ზის კა­მე­რე­ბი, სის­ხლი და ომი, მაგ­რამ მა­ინც გვა­ინ­ტე­რე­სებს, სა­დამ­დე შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­დეს ადა­მი­ა­ნის სი­სას­ტი­კე და შე­უ­წყნა­რებ­ლო­ბა? ან­გა­რე­ბა და ჩაგ­ვრის სურ­ვი­ლი? ამ ყვე­ლა­ფერს შეჩ­ვე­უ­ლებს კი გულ­ზე მა­ლა­მო­სა­ვით გვე­დე­ბა ოს­კარ შინდლე­რის ჰუ­მა­ნუ­რო­ბა, გერ­მა­ნე­ლი და ზო­ლი­ან პი­ჟა­მა­ში შე­მო­სი­ლი ებ­რა­ე­ლი
ბი­ჭუ­ნე­ბის მე­გობ­რო­ბა, ლი­ზე­ლის დე­დო­ბილ-მა­მო­ბი­ლის მიერ ებ­რა­ე­ლი ბი­ჭის შე­ფა­რე­ბა...

ჩა­მოთ­ვლილ­თა­გან ზოგი ის­ტო­რია გა­მო­გო­ნი­ლია, ზოგი რე­ა­ლუ­რი, თუმ­ცა ყვე­ლა სიკ­ვდი­ლის ქრო­ნი­კას ასა­ხავს.

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L”-მა გა­და­წყვი­ტა, ჩვე­ნი უახ­ლე­სი ის­ტო­რი­ი­დან, ომის თე­მა­ტი­კა­ზე შექ­მნი­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი ერთ პრო­ექ­ტში გა­ე­ერ­თი­ა­ნე­ბი­ნა.

სე­რია "ომებ­სა და ადა­მი­ა­ნებ­ზე“ თო­მას კე­ნი­ლის "შინდლე­რის სიით“ და­ი­წყო და მარ­კუს
ზუ­ზა­კის "წიგ­ნის ქურ­დით“ გრძელ­დე­ბა. წიგ­ნი ჟურ­ნალ "გზას­თან“ ერ­თად, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად, 29 ოქ­ტომ­ბერს გა­მო­ვა. ნა­წარ­მო­ე­ბის მთა­ვა­რი გმი­რე­ბი გა­მო­გო­ნი­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი არი­ან, თუმ­ცა რეპ­რე­სი­ე­ბი, მკაც­რი კონ­ტრო­ლი, რო­მე­ლიც მათ მი­მართ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, ნა­ცის­ტუ­რი გერ­მა­ნი­ის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია.

"წიგ­ნის ქურ­დის“ მთა­ვა­რი გმი­რი ცხრა წლის გო­გო­ნა ლი­ზე­ლია, რო­მე­ლიც 1939 წლის გერ­მა­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს. ეს ის დროა, როცა სიკ­ვდი­ლი სახ­ლი­დან სახ­ლში და ქა­ლა­ქი­დან ქა­ლაქ­ში მო­უ­რი­დებ­ლად დაჰ­ქ­რის და საქ­მე სულ უფრო და უფრო ემა­ტე­ბა.

ლი­ზე­ლი დე­დო­ბილ-მა­მო­ბილ­თან ერ­თად ჰი­მელ-სტრიტ­ზე ცხოვ­რობს, რად­გან მისი მშობ­ლე­ბი სა­კონ­ცენ­ტრა­ციო ბა­ნაკ­ში გაგ­ზავ­ნეს. რო­გორც ლი­ზე­ლის, ისე ყვე­ლა მე­ზობ­ლის სახ­ლში შიში, უი­მე­დო­ბა და შიმ­ში­ლი ჩა­ბუ­დე­ბუ­ლა და არ­სად წას­ვლას არ აპი­რებს. ლი­ზე­ლი შემ­თხვე­ვით გახ­დე­ბა წიგ­ნის ქურ­დი. ის სულ უფრო და უფრო მეტს კი­თხუ­ლობს, ბო­ლოს კი თა­ვად იწყებს წე­რას. პა­ტა­რა, ნაც­რის­ფე­რი ქუ­ჩი­დან სხვა­დას­ხვა ქა­ლაქ­სა და ქვე­ყა­ნა­ში მოგ­ზა­უ­რობს. ოჯა­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბას ამ­ძი­მებს ებ­რა­ე­ლი ბიჭი, რო­მე­ლიც მათ სარ­დაფ­ში და­მა­ლეს და ესე­სის ოფიც­რე­ბის მკაც­რი შე­მოწ­მე­ბა. ერთ დღეს კი ჰი­მელ-სტრიტს და­ბომ­ბა­ვენ...

წიგნ­ში მო­თხრო­ბი­ლია ქა­ლა­ქის მე­რის ოჯა­ხის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაც პა­ტა­რა ლი­ზე­ლის მი­მართ, აღ­წე­რი­ლია, 1939 წელს რო­გორ ცხოვ­რობ­დნენ გერ­მა­ნი­ა­ში, რო­გორ ექ­ცე­ოდ­ნენ ნა­ცის­ტე­ბი უდა­ნა­შა­უ­ლო ადა­მი­ა­ნებს.

მწე­რალ­მა მარ­კუს ზუ­ზაკ­მა იმ ის­ტო­რი­ა­თა ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც წიგნ­შია აღ­წე­რი­ლი, მშობ­ლე­ბის­გან მო­ის­მი­ნა. ისი­ნი მი­უნ­ხენ­ში ცხოვ­რობ­დნენ და თა­ვი­ან­თი თვა­ლით ხე­დავ­დნენ, რო­გორ მიჰ­ყავ­დათ გერ­მა­ნე­ლე­ბი სა­კონ­ცენ­ტრა­ციო ბა­ნაკ­ში. სწო­რედ მშობ­ლე­ბის მო­ნა­თხრობ­მა მო­ახ­დი­ნა მწე­რალ­ზე უდი­დე­სი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა.

2013 წელს გა­მო­ვი­და ბრა­ი­ან პერ­სი­ვა­ლის მიერ გა­და­ღე­ბუ­ლი ფილ­მი - "წიგ­ნის ქურ­დი“, რო­მე­ლიც დღე­საც დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. რო­გორც წესი, ფილ­მის და­სას­რუ­ლი მა­ყუ­რე­ბელს თვალ­ცრემ­ლი­ანს ტო­ვებს-ხოლ­მე.

ასე­თი­ვე სიმძრაფ­რი­თაა აღ­წე­რი­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ნა­წარ­მო­ებ­შიც, რო­მე­ლიც ქარ­თულ ენა­ზე "პა­ლიტ­რა L”-მა რამ­დე­ნი­მე წლის წინ უკვე გა­მოს­ცა, თუმ­ცა პრო­ექ­ტის "ომებ­სა და ადა­მი­ა­ნებ­ზე“ ფარ­გლებ­ში, "წიგ­ნის ქურ­დის“ ახა­ლი გა­მო­ცე­მა უკვე მომ­ზად­და და დღის სი­ნათ­ლეს მალე იხი­ლავს.

უახ­ლე­სი ის­ტო­რი­ის თე­მა­ტი­კა­ზე შექ­მნი­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვი­უ­რად, ჟურ­ნალ "გზას­თან“ ერ­თად გა­მო­ვა და მკი­თხვე­ლი მას სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 8 ლა­რად, ჟურ­ნალ­თან ერ­თად კი 10 ლა­რად შე­ი­ძენს.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები