პაშა ბანკის მხარდაჭერით, წეროვანში ახალგაზრდული სამკითხველო მოეწყო
პაშა ბანკის მხარდაჭერით, წეროვანში ახალგაზრდული სამკითხველო მოეწყო
პაშა ბან­კის მხარ­და­ჭე­რით, წე­რო­ვან­ში ახალ­გო­რის დევ­ნი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის ახალ­გაზ­რდუ­ლი სამ­კი­თხვე­ლო მო­ე­წყო. პრო­ექ­ტის ინი­ცი­ა­ტო­რი ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მოძ­რა­ო­ბა, ეკ­ვი­ლიბ­რი­უ­მია.

წე­რო­ვა­ნის დევ­ნილ­თა და­სახ­ლე­ბა­ში მცხოვ­რე­ბი ბავ­შვე­ბი და მო­ზარ­დე­ბი უკვე შეძ­ლე­ბენ, ეზი­ა­რონ თა­ნა­მედ­რო­ვე ავ­ტორ­თა შე­მოქ­მე­დე­ბას და გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნონ ცოდ­ნა.

"ეკ­ვი­ლიბ­რი­უ­მი გუ­ლის­ხმობს სოფ­ლის ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის წიგ­ნე­ბით, ინ­ტერ­ნე­ტით, კომ­პი­უ­ტე­რით მო­მა­რა­გე­ბას, მათ აღ­დგე­ნას. ძა­ლი­ან გვი­ხა­რია, რომ პაშა ბან­კი შე­მო­უ­ერ­თდა ჩვენს ინი­ცი­ა­ტი­ვას და სა­ა­ხალ­წლო სა­ჩუქ­რად, სწო­რედ 31 დე­კემ­ბერს ჩა­ვი­ტა­ნეთ წე­რო­ვა­ნის დევ­ნილ­თა და­სახ­ლე­ბის­თვის უახ­ლე­სი გა­მო­ცე­მე­ბი. ვფიქ­რობ, რომ ეს მრა­ვალ­მხრივ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამ­ბა­ვია და
ბუ­ნებ­რი­ვია, იმე­დი გვაქვს, რომ ეს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა გაგ­რძელ­დე­ბა",- გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძე, ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის დი­რექ­ტო­რი.

"გვი­ხა­რია, რომ ეკ­ვი­ლიბ­რი­უ­მის პრო­ექ­ტში ჩარ­თვის შან­სი მოგ­ვე­ცა და ჩვე­ნი წვლი­ლი შე­ვი­ტა­ნეთ წე­რო­ვა­ნის დევ­ნილ­თა და­სახ­ლე­ბა­ში მცხოვ­რე­ბი ბავ­შვე­ბი­სა და მო­ზარ­დე­ბის გა­ნათ­ლე­ბა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. იმე­დი გვაქვს, მო­მა­ვალ­შიც შევ­ძლებთ, სულ უფრო მეტი ბავ­შვის­თვის გავ­ხა­დოთ წიგ­ნი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი",- პაშა
ბან­კის სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ანა­ნო ქორ­ქია.

პაშა ბანკს ამ დრომ­დე არა­ერ­თი პრო­ექ­ტი აქვს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და გამ­წვა­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

პაშა ბან­კი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტია, რომ­ლის სა­თაო ოფი­სიც ბა­ქო­ში მდე­ბა­რე­ობს. ის ოპე­რი­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თურ­ქეთ­სა და აზერ­ბა­ი­ჯან­ში. პაშა ბან­კი მსხვილ, სა­შუ­ა­ლო და მცი­რე ზო­მის ბიზ­ნეს­კომ­პა­ნი­ებს სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და კორ­პო­რა­ცი­ულ მომ­სა­ხუ­რე­ბას უწევს.

(R)
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები