ქვიზი: გამოიცანი ფილმი და უპასუხე სახალისო კითხვებს
28-11-2017
ქვიზი: გამოიცანი ფილმი და უპასუხე სახალისო კითხვებს
თუ გიყვართ ძველი ქართული ფილმები, მაშინ ადვილად უპასუხებთ კითხვებს, რომელსაც ამ სახალისო ვიდეოტესტში გთავაზობთ. უპასუხეთ კითხვებს და იხალისეთ ჩვენთან ერთად:
დალი
06 დეკემბერი 2017 17:52
ქართული მხატვრული ფილმი "ჭრიჭინა" არქიტექტორი
ლუხო
01 დეკემბერი 2017 14:41

isic momkvdara. . . .
ორი მოხუცის ბოლო ქეიფი

sufras, dumilis qariSxalma gadauara,
uxmod dagvsetyva, da რაფაზე Camojda fanjris,
erTxans gvicqira, wyeineba ar iuara,
mere, pidapir mogvaxala; _orniRa darCiT.

_wuxel is gogoc, suraTi rom daqqondaT jibiT,
Aam qveyniur cas, meteoris darad momwydara.
xo, is gogo, cugrumrla, wasula isic,
Mmayvlis Tvaleba, is patara, gogoc momkvdara.
Ggaxunebula Semoxedva, gxiblavdac visic,
Cumi kiskisi, Cumi oxvra, Sriali farCis,
L larnakis yeli damsxvreula, qaSanur minis,
. . . xvale ar vici, dReisTvis ki, orniRa darCiT.
*
2013წ.

beni
29 ნოემბერი 2017 15:31
სად არია ახლა ასეთი ფილმები?

რედაქტორის რჩევით