რას ამბობს ენდოკრინოლოგი ინტერვალურ დიეტაზე, რომელიც 16-საათიან შიმშილს გულისხმობს?
რას ამბობს ენდოკრინოლოგი ინტერვალურ დიეტაზე, რომელიც 16-საათიან შიმშილს გულისხმობს?
"ინ­ტერ­ვა­ლუ­რი დი­ე­ტა", ასე უწო­დე­ბენ კვე­ბის რე­ჟიმს, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე თვეა სა­ქარ­თვე­ლო­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს და ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლე­ბიც ხში­რად სა­უბ­რო­ბენ მის ეფექ­ტუ­რო­ბა­სა და გა­სა­ო­ცარ შე­დე­გებ­ზე.

მო­დე­ლი და ინფლუ­ენ­სე­რი ალექ­სან­დრა პა­ი­ჭა­ძე, რო­მე­ლიც ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის სტილს იცავს, პი­რად "ინ­სტაგ­რა­მის" გვერ­დზე ამ დი­ე­ტის შე­სა­ხებ წერს:

"ნა­ნატ­რი პოს­ტი - ინ­ტერ­ვა­ლურ შიმ­შილ­ზე... ის, რაც გა­მო­მი­ყე­ნე­ბია და ჩემ­თვის ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რია, სხვა რე­ჟი­მებ­სა და გა­სახ­დომ კვე­ბებს შო­რის. ინ­ტერ­ვა­ლუ­რი შიმ­ში­ლი მარ­თლაც ეხ­მა­რე­ბა გახ­დო­მა­ში ორ­გა­ნიზმს, უფრო მე­ტიც, გა­ჯან­სა­ღე­ბა­შიც! (მაგ: წნე­ვის და­რე­გუ­ლი­რე­ბა­ში)

ეს სის­ტე­მა 8/16 ნიშ­ნავს, რომ 16 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ ვჭამთ არა­ფერს. და­ნარ­ჩე­ნი 8 სა­ა­თია ღიაა კვე­ბის­თვის. მე მყოფ­ნის, რომ გა­მოვ­ტო­ვო სა­უზ­მე ან ვახ­შა­მი და და­ახ­ლო­ე­ბით, 16 ან 18 სა­ა­თი მის­რულ­დე­ბა უჭ­მე­ლი ყო­ველ­დღე.

რამ­დენს გიყ­ვართ დი­ლით სა­უზ­მე? მე სა­ერ­თოდ არა, და მი­ად­ვილ­დე­ბა ამის კე­თე­ბა - ვჭამ
სა­ღა­მოს 7-8-ზე და მე­ო­რე დღეს მხო­ლოდ 12-2-ზე

შიმ­ში­ლის 16/18/20 სა­ა­თის დროს, ინ­სუ­ლი­ნის გა­მო­ყო­ფა რე­გუ­ლირ­დე­ბა, ორ­გა­ნიზ­მი სა­კუ­თა­რი ცხი­მის რე­ზერ­ვე­ბის წვა­ზე გა­და­დის. ძა­ლი­ან ბევ­რი ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის მუ­შა­კი თვლის, რომ ეს წეს­რი­გი იმუ­ნი­ტეტს ამაღ­ლებს, ჰორ­მო­ნა­ლურ ფონს აუმ­ჯო­ბე­სებს და შაქ­რის დო­ნე­საც არე­გუ­ლი­რებს.

გან­სა­ზღვრეთ, რო­დის ჯობს შიმ­ში­ლი თქვენ­თვის, დი­ლით თუ სა­ღა­მო­ო­ბით და ჩემი რჩე­ვაა, რომ ხში­რად იკი­თხოთ ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის შე­სა­ხებ. სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტია არ ვჭა­მოთ სა­ღა­მოს 8-ის მერე, მე­ო­რე დღის 12-მდე... პ.ს. მა­ინც გა­ე­სინ­ჯეთ ან გა­ე­სა­უბ­რეთ ექიმს და­წყე­ბამ­დე" - წერს ალექ­სან­დრა პა­ი­ჭა­ძე.

იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რა დარ­ღვე­ვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს დრო­ში შე­ზღუ­დულ­მა კვე­ბამ და ვის­თვის არ არის სა­სურ­ვე­ლი, AMBEBI.GE ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ ლიკა ცუც­ქი­რი­ძეს გა­ე­სა­უბ­რა:

"რო­დე­საც ადა­მი­ანს დი­ა­ბე­ტი, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აქვს და არის მკურ­ნა­ლო­ბის ქვეშ, გარ­კვე­ულ დროს უნდა მი­ი­ღონ საკ­ვე­ბი და წა­მა­ლი, შე­სა­ბა­მი­სად 16-სა­ა­თი­ან შიმ­ში­ლო­ბას ვერ შეძ­ლე­ბენ. ჩემი პა­ცი­ენ­ტე­ბის­თვის, არ მგო­ნია სა­სურ­ვე­ლი ეს დი­ე­ტა.

- რა­ი­მე სა­ხის დარ­ღვე­ვა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში 16-სა­ა­თი­ან­მა შიმ­შილ­მა?
- არა, დარ­ღვე­ვებს არ გა­მო­იწ­ვევს, თუმ­ცა, და­ნარ­ჩენ სა­ა­თებ­ში ძი­რი­თა­დად ცი­ლო­ვა­ნი საკ­ვე­ბით უნდა იკ­ვე­ბონ, რად­გან წო­ნის ყვე­ლა­ზე დიდი მტე­რი ნახ­შირ­წყლე­ბი და ტკბი­ლე­უ­ლია. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სწრა­ფი შაქ­რე­ბი...

ნახ­შირ­წყლე­ბის სრუ­ლი­ად აკ­რძალ­ვაც არ არის სა­სურ­ვე­ლი, მისი მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ ხი­ლის სა­ხით, ისიც გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით... იხილეთ სრულად
ნინო გი­გიშ­ვი­ლი
ვიღაცა
18 სექტემბერი 2019 13:17
ინფლუენსერი რაღა ჯანდაბაა? ქართულად ვერ დაწერთ? ყველაფრის კალკირება რა უბედურებაა?

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტნის - თორნიკე შენგელიას გადაწყვეტილებას მოსკოვის „ცსკა“-ში გადასვლის შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტნის - თორნიკე შენგელიას გადაწყვეტილებას მოსკოვის „ცსკა“-ში გადასვლის შესახებ?
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა