"წყლით გა­ჭყეპ­ვა და 2-3 ლიტ­რი და­ლე­ვა არა­ნა­ი­რი ოქ­როს წესი არ არის!" - გასტროენტეროლოგი, რომელიც დიეტებზე შეხედულებას თავდაყირა აყენებს
"წყლით გა­ჭყეპ­ვა და 2-3 ლიტ­რი და­ლე­ვა არა­ნა­ი­რი ოქ­როს წესი არ არის!" - გასტროენტეროლოგი, რომელიც დიეტებზე შეხედულებას თავდაყირა აყენებს
კეტო დი­ე­ტა, ცი­ლე­ბის დი­ე­ტა, დუ­კა­ნის დი­ე­ტა - ეს იმ პო­პუ­ლა­რუ­ლი კვე­ბის რე­ჟი­მე­ბის მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რომ­ლე­ბიც ბოლო დროს ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ხში­რად რის­კე­ბის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბის გა­რე­შე მი­მარ­თა­ვენ ადა­მი­ა­ნე­ბი. AMBEBI.GE-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში, გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გი-ჰე­პა­ტო­ლო­გი ჯაბა ზარ­ქუა სწო­რედ დი­ე­ტე­ბის რის­კებ­სა და ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა, რომ­ლის დარ­ღვე­ვის შემ­თხვე­ვა­შიც ჭარ­ბწო­ნი­ა­ნო­ბა­სა და ფა­ტა­ლურ შე­დე­გე­ბამ­დეც კი მიჰ­ყავს ადა­მი­ა­ნი.

- ჯაბა, რა ზი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა მი­ად­გეს ორ­გა­ნიზმს სხვა­დას­ხვა პო­პუ­ლა­რუ­ლი დი­ე­ტე­ბის­გან?
- რო­დე­საც ვამ­ბობთ დი­ე­ტას, ვგუ­ლის­ხმობთ კონ­კრე­ტულ სამ­კურ­ნა­ლო ჩა­რე­ვას, რომ­ლის
ეფექ­ტუ­რო­ბაც დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია სან­დო, ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი, კლი­ნი­კუ­რი კვლე­ვე­ბით. არ მინ­და, დავ­წვრილ­მან­დე ნე­ბის­მი­ერ კონ­კრე­ტულ დი­ე­ტა­ზე, რომ­ლის და­წყე­ბა­საც აპი­რებთ მე­ზობ­ლის ან ვინ­მეს რჩე­ვით, ამ თე­მას­თან ასე თა­მა­ში არ შე­იძ­ლე­ბა.

დი­ე­ტა არის ცალ­კე მეც­ნი­ე­რე­ბა და ყვე­ლა ჩა­რე­ვა­ზე, რა­საც ჩვენ ორ­გა­ნიზმს ვუ­პი­რებთ, მე­დი­კა­მენ­ტი­სა თუ დი­ე­ტის სა­ხით, უნდა გვქონ­დეს წი­ნას­წარ სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია:
რის­თვის გვჭირ­დე­ბა, რა გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი აქვს, რო­დის არ შე­იძ­ლე­ბა, რას უნდა ვუფრ­თხილ­დეთ.

დი­ე­ტა უნდა გვირ­ჩი­ოს სპე­ცი­ა­ლის­ტმა, ინ­ტერ­ნეტ­ში წა­ვი­კი­თხე და უი, ცი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა თურ­მე კარ­გი ყო­ფი­ლა, და­უშ­ვე­ბე­ლი და სა­ხი­ფა­თო მიდ­გო­მაა. შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­გე­ბარ­მა დი­ე­ტებ­მა სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნო­ე­ბი დაგ­ვი­ზი­ა­ნოს ან წო­ნა­ში სწრა­ფად კი დაგ­ვაკ­ლე­ბი­ნოს, მაგ­რამ მერე ორ­მა­გად მოგ­ვა­მა­ტე­ბი­ნოს.

- ყვე­ლა­ზე ცუდი შე­დე­გი რა შე­იძ­ლე­ბა დად­გეს?
- დი­ე­ტას ისე­ვე, რო­გორც ნე­ბის­მი­ერ სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­ტერ­ვენ­ცი­ას, აქვს თა­ვი­სი გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბით მინ­და გა­მოვ­ყო კვე­ბი­თი და­ნა­მა­ტე­ბი. პა­ცი­ენ­ტე­ბი ზო­გი­ერ­თი კო­მერ­ცი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მიერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ მიქსტუ­რებს და მცე­ნა­რე­ულ ნა­ყე­ნებს მი­ირ­თმე­ვენ ამა­ვე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი დი­ე­ტუ­რი სქე­მე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად. ხშირ შემ­თხვე­ვებ­ში ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი არ არის კლი­ნი­კუ­რად დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი და მათ არ სცნობს მე­დი­ცი­ნა!

გახ­სოვ­დეთ, რომ ნე­ბის­მი­ერ­მა მცე­ნა­რე­ულ­მა სა­შუ­ა­ლე­ბამ და მიქსტუ­რამ შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ზი­ა­ნოს ღვიძ­ლი! სა­ბედ­ნი­ე­როდ ეს და­ზი­ა­ნე­ბა არის გარ­და­მა­ვა­ლი ხა­სი­ა­თის და შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქი, რო­მე­ლიც უმე­ტეს შემ­თხვე­ვებ­ში თვით­გან­კურ­ნე­ბა­დია სუბსტან­ცი­ე­ბის მი­ღე­ბის შე­წყვე­ტის შემ­დეგ, მაგ­რამ აღ­წე­რი­ლია ისე­თი მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბიც, რომ­ლე­ბიც ფა­ტა­ლუ­რა­დაც დას­რუ­ლე­ბუ­ლა.

- დი­ე­ტას თუ აქვს ასა­კი, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­ში­ში რა ასაკ­შია მკაც­რი დი­ე­ტა?
- ბავ­შვის ორ­გა­ნიზ­მის მე­ტა­ბო­ლიზ­მი სხვა­ნა­ი­რია და მოზ­რდი­ლის სხვა­ნა­ი­რი. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა ასე­ვე გან­სხვავ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. არ არ­სე­ბობს უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ე­ტა, რო­მე­ლიც შაბ­ლო­ნუ­რად მო­ერ­გე­ბა ყვე­ლას, ცი­რო­ზი­ან პა­ცი­ენ­ტსაც და 5 წლის ჯან­მრთელ ბავ­შვსაც. კი­დევ ერთხელ ხაზს ვუს­ვამ - დი­ე­ტას უნდა არ­ჩევ­დეს სპე­ცი­ა­ლის­ტი სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ.

ბავ­შვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში შიმ­ში­ლი და ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ხი­ფა­თო შე­იძ­ლე­ბა იყოს, მზარდ ორ­გა­ნიზ­მში გა­უ­აზ­რე­ბელ­მა ჩა­რე­ვამ შე­იძ­ლე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის ძა­ლი­ან სა­ყუ­რა­დღე­ბო და­ზი­ა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. შე­ხე­დეთ დი­ე­ტებს, რო­გორც წა­მალს - უნდა იცო­დეთ რა­ტომ იღებთ, რას ელით მის­გან, რა გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს და რა სარ­გე­ბე­ლი. თუ არ ხართ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი რომ ბე­ნე­ფი­ტე­ბი გა­დას­წო­ნის რის­კებს (და ამა­ში აპ­რი­ო­რი ვერ იქ­ნე­ბით დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი, თუ საქ­მე ეხე­ბა მეც­ნი­ე­რე­ბის­თვის უც­ნობ დი­ე­ტებ­სა და სუბსტან­ცი­ებს), მა­შინ თავი უნდა შე­ი­კა­ვოთ მათ­გან.

უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ე­ტა არის მხო­ლოდ ჯან­მრთე­ლი ცხოვ­რე­ბის წესი, რაც გუ­ლის­ხმობს წო­ნის კონ­ტროლს, ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბის ჭა­მას, მეტ ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბას, სწრაფ კვე­ბა­ზე, თამ­ბა­ქო­სა და ალ­კოჰოლ­ზე უა­რის თქმას.

- ხში­რად ადა­მი­ა­ნე­ბი მარ­ხვას დი­ე­ტა­დაც აღიქ­ვა­მენ...
- მარ­ხვის დროს უფრო მეტ ცო­მე­ულ­სა და მშრალ საკ­ვებს იღებს ადა­მი­ა­ნი. რო­გორც წესი, მარ­ხვა ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის­თვის სა­ზი­ა­ნო არ არის, მაგ­რამ არ­სე­ბობს და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, რა დრო­საც მეტი სიფრ­თხი­ლის გა­მო­ჩე­ნაა სა­ჭი­რო. მა­გა­ლი­თად, ღვიძ­ლის მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბის დროს, პა­ცი­ენ­ტებს ვურ­ჩევთ რომ გარ­კვე­უ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი და­უშ­ვან რა­ცი­ონ­ში. მარ­ხვა წო­ნა­ში და­საკ­ლე­ბად არ არის მო­გო­ნი­ლი, ეს არის მორ­წმუ­ნე­ე­ბის­თვის, რომ სულ­ზე იზ­რუ­ნონ და ხორ­ცი დათ­რგუ­ნონ. წო­ნა­ში დაკ­ლე­ბის­თვის უნდა მივ­მარ­თოთ მე­დი­ცი­ნას და არა - ეკ­ლე­სი­ას.

- წყლის მი­ღე­ბა თუ უწყობს წო­ნა­ში კლე­ბას ხელს? ოქ­როს წე­სად იქცა დღე­ში ორი ლიტ­რის და­ლე­ვა...

- ჯან­მრთელ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა წყა­ლი უნდა დავ­ლი­ოთ იმ­დე­ნი, რამ­დენ­საც ორ­გა­ნიზ­მი გვთხოვს. ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მი დაპ­რო­ექ­ტე­ბუ­ლია ჩვენ­ზე გა­ცი­ლე­ბით ჭკვი­ა­ნი გო­ნის მიერ და ამი­ტომ მან უკეთ იცის, რამ­დე­ნი წყა­ლი სჭირ­დე­ბა არ­სე­ბო­ბის­თვის. წყლით გა­ჭყეპ­ვა და 2-3 ლიტ­რი და­ლე­ვა ჯან­მრთელ პი­რებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მო­წო­დე­ბუ­ლი არ­სად არის. უზ­მო­ზე თუ ვინ­მე წყალს სვამს დიდი ოდე­ნო­ბით, ხში­რად ამას მა­დის და­საქ­ვე­ი­თებ­ლად აკე­თებს, მაგ­რამ ეს ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან არა­ფერ შუ­ა­შია

ჩვენ­მა ორ­გა­ნიზ­მმა თა­ვად იცის რამ­დე­ნი სი­თხე მი­ი­ღოს დღე­ში. ამის ბა­ლანს თა­ვად და­ი­ცავს და მი­ვან­დოთ ეს მას. მთე­ლი რიგი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს, ორ­გა­ნიზ­მის წყლით ზედ­მე­ტად დატ­ვირ­თვა შე­იძ­ლე­ბა სა­ხი­ფა­თოც კი იყოს. მა­გა­ლი­თად, თირკმლის, ღვიძ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს.

2 ლიტ­რი წყა­ლი დღე­ში არა­ნა­ი­რი ოქ­როს წესი არ არის! მეტ­საც გე­ტყვით - გან­სა­კუთ­რე­ბით სკეპ­ტი­კუ­რად შე­ხე­დეთ ყვე­ლა იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მე­ლიც იწყე­ბა ამ სი­ტყვე­ბით „ოქ­როს წესი“. იხილეთ სრულად


ნინო გიგიშვილი
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, რა არის კოვიდშემთხვევების მატების მიზეზი საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რა არის კოვიდშემთხვევების მატების მიზეზი საქართველოში?
დღის კითხვადი სტატიები