"ის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია, ჩა­კე­ტი­ლი პი­რო­ნე­ბაა, ორი გვა­რი აქვს" - ვინ არის ედუარდ შევარდნაძის პირველი შვილიშვილი, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს
"ის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია, ჩა­კე­ტი­ლი პი­რო­ნე­ბაა, ორი გვა­რი აქვს" - ვინ არის ედუარდ შევარდნაძის პირველი შვილიშვილი, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს
ფოტო:თამუნა მოსაშვილი - შევარდნაძე ბაბუასთან ერთად
სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ოჯა­ხის შე­სა­ხებ მე­დი­ა­ში ხში­რად იწე­რე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის შვი­ლებ­სა და შვი­ლიშ­ვი­ლებს.

მა­გა­ლი­თად სო­ფი­კო შე­ვარ­დნა­ძე, რო­მე­ლიც ჟურ­ნა­ლის­ტია და წლე­ბია მოს­კოვ­ში მოღ­ვა­წე­ობს, ხში­რად ექ­ცე­ვა ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. ასე­ვე, წლე­ბის წინ ბევ­რი იწე­რე­ბო­და მის ძმა­ზე, ლაშა შე­ვარ­დნა­ძე­ზე, რო­მე­ლიც პი­ა­ნისტ თა­თია შა­რან­გი­ა­ზე იყო და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი და წყვი­ლი ორი შვი­ლის შე­ძე­ნის შემ­დეგ და­შორ­და.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბას წა­რუდ­გი­ნა და გა­აც­ნო სო­ფომ თა­ვი­სი უმ­ცრო­სი და ნა­ნუ­ლი შე­ვარ­დნა­ძე, რო­მე­ლიც პა­რიზ­ში ცხოვ­რობს და სწავ­ლობს.

ამ­ჯე­რად
შე­ვარ­დნა­ძის პირ­ველ შვი­ლიშ­ვილს თა­მუ­ნა მო­საშ­ვი­ლი-შე­ვარ­დნა­ძეს წარ­მო­გიდ­გენთ, რო­მე­ლიც ერ­თა­დერ­თხელ გა­მოჩ­ნდა ტე­ლე­ვი­ზი­ით, ეკა ხო­ფე­რი­ას გა­და­ცე­მა­ში, სა­დაც დე­და­მი­სი მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე გუ­ლახ­დი­ლად სა­უბ­რობ­და.

თა­მუ­ნა მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძის ერ­თა­დერ­თი შვი­ლია. პრე­ზი­დენ­ტის ქა­ლიშ­ვილს ის პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან ჰყავს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე მე­ო­რე ქორ­წი­ნე­ბა­შია გია ჯოხ­თა­ბე­რი­ძეს­თან.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თა­მუ­ნა მო­საშ­ვი­ლი-შე­ვარ­დნა­ძე, მე­დი­ის­თვის
და­ხუ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს, მის შე­სა­ხებ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა დროს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი­დან სა­ინ­ტე­რე­სო დე­ტა­ლე­ბი მო­ვი­ძი­ეთ.

1998 წელს მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში იხ­სე­ნებ­და, რომ თა­მუ­ნა ხში­რად აპ­რო­ტეს­ტებ­და ცნო­ბი­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ბა­ბუ­ის გამო, რომ დაც­ვის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვეშ უწევ­და ყოფ­ნა:

"ზა­ფხუ­ლი მო­ვი­დო­და თუ არა, და­სას­ვე­ნებ­ლად ლი­ძა­ვა­ში მივ­დი­ო­დით. აგა­რა­კი შე­მო­სა­ზღვრულ და და­ცულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე იყო. ჩემი შვი­ლი სულ წუ­წუ­ნებ­და: არ მინ­და "რე­ზერ­ვა­ცი­ა­ში", გა­მიშ­ვით ჩვე­უ­ლებ­რივ ტურ­ბა­ზა­შიო. თუმ­ცა, ბა­ბუა-შვი­ლიშ­ვილს შო­რის უფა­ქი­ზე­სი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იყო, ისე­თი, ხან­და­ხან შვი­ლებ­თა­ნაც რომ არ ჰქო­ნია..."

2014 წელ ეკა ხო­ფე­რი­ას შო­უ­ში სტუმ­რად მყო­ფი მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე შვილ­ზე ჰყვე­ბა:

"ის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია, ჩა­კე­ტი­ლი პი­რო­ნე­ბაა, ორი გვა­რი აქვს. თა­ვად გა­და­წყვი­ტა გარ­კვე­ულ ასაკ­ში მე­ო­რე გვა­რი - შე­ვარ­დნა­ძე აეღო. სა­მე­ჯლი­სო ცეკ­ვებ­ზე და­დი­ო­და და უსა­ზღვროდ ბედ­ნი­ე­რი იყო, ამით ის­წავ­ლა ურ­თი­ერ­თო­ბა ხე­ლოვ­ნე­ბას­თან

დე­და­ზე და ბა­ბუ­ა­ზე მოკ­ლე სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ინ­ტერ­ვი­უ­დან თა­მუ­ნას მო­გო­ნე­ბა ასე­თია:

"დედა ჩემს მი­მართ სუ­ბი­ექ­ტუ­რია, ძა­ლი­ან ვუყ­ვარ­ვარ, მაგ­რამ კრი­ტი­კულ მო­მენ­ტებ­ში ყო­ველ­თვის ობი­ექ­ტუ­რად მირ­ჩევს ყვე­ლა­ფერს. მას ყო­ველ­თვის ჰქონ­და თა­ვი­სი საქ­მე, დავ­ყავ­დი კონ­ცერ­ტებ­ზე, გა­და­ღე­ბებ­ზე. მახ­სოვს ჩაგ­ვის­ვამ­და მან­ქა­ნა­ში მე და ჩემ მე­გობ­რებს, თვი­თონ სა­ჭეს­თან იჯდა და თე­ლავ­ში მივ­დი­ო­დით.

მუ­სი­კა­ზე შე­მიყ­ვა­ნა და მა­მე­ცა­დი­ნებ­და, მაგ­რამ არ მომ­წონ­და. ერთხელ გაბ­რაზ­და და თმა­ზე მომ­ქა­ჩა და დღემ­დე ვე­უბ­ნე­ბი ხოლ­მე ფი­ზი­კურ შე­უ­რა­ცხყო­ფას მა­ყე­ნებ­დი, მირ­ტყამ­დი (იცი­ნის). არც ნიჭი მქონ­და და არც სურ­ვი­ლი, ბო­ლოს მიხ­ვდა და მუ­სი­კი­დან გა­მო­მიყ­ვა­ნა. ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძე არის ძა­ლი­ან თბი­ლი, ტაქ­ტი­ა­ნი და გამ­გე­ბი ადა­მი­ა­ნი. მას­თან ისეთ პი­რად სა­კი­თხებ­ზე შე­მიძ­ლია რჩე­ვის კი­თხვა, რომ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ" - ამ­ბობ­და ბა­ბუ­ა­ზე თა­მუ­ნა მო­საშ­ვი­ლი.

თა­მუ­ნას ერ­თა­დერ­თი შვი­ლი თე­ო­დო­რე-ან­დრია ხარ­პო­პუ­ლის-შე­ვარ­დნა­ძე ჰყავს. ბავ­შვის­თვის მე­ო­რე გვა­რის მი­ცე­მის სურ­ვი­ლი თა­მუ­ნას ბერ­ძენ ქმარ­საც ჰქონ­და, რად­გან მი­აჩ­ნია, რომ ბავ­შვს სა­ა­მა­ყო დიდი ბა­ბუა ჰყავს.

ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის უფ­რო­სი შვი­ლიშ­ვი­ლი ამ­ჟა­მად თბი­ლის­ში ცხოვ­რობს... იხილეთ სრულად


ნინო გიგიშვილი

იოსები
27 ოქტომბერი 2019 20:13
მაოხარი გზირი
სერპენტოლოგი
19 ოქტომბერი 2019 06:12
ჩემი პროფესიული ინტერესთა სფეროდან გამომდინარე ყოველთვის მაინტერესებდა ეს ოჯახი!
მიყვარს კიდეც!
განა შეიძლება არ გიყვარდეს 1991/92 წწ. დეკემბერ-იანვრის თბილისის მოვლენების, ანდა 10 000 ქართველისა და 3 000 აფხაზის სამოთხის გზაზე გამყენებელი "ბაბუ" ??? მისი გამოწერილი საგზურით ზვიადიც ხომ სამოთხეში ნებივრობს?საქართველოს ეკონომიკის ამაყვავებლების, შადმან ვალავისა და ლეშეკ ბალცეროვიჩის ჩამომყვანს განა არ ეკუთვნის ქართველი ერის ლოცვა-კურთხევა?
ჰოდა, დალოცვილ იყვნენ!
პრესამ კი ცოტა ხშირად უნდა შეგვახსენოს მამულისათვის დამაშვრალი რაინდების და მათი მონაგარის თავი!
გიო
18 ოქტომბერი 2019 19:33
ედუარდი ღმერთმა მოუვლინა საქართველოს დასასჯელად და ასაოხრებლად.
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები