"ჩემი ფეს­ვე­ბი აქაა, დე­და­ჩე­მის საფ­ლა­ვია აქ, გაქ­ცე­ვაზე არასდროს მიფიქრია" - როგორ ცხოვრობს 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ტელეწამყვანი თეა გვასალია
"ჩემი ფეს­ვე­ბი აქაა, დე­და­ჩე­მის საფ­ლა­ვია აქ, გაქ­ცე­ვაზე არასდროს მიფიქრია" -  როგორ ცხოვრობს 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ტელეწამყვანი თეა გვასალია
10 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი გა­და­ცე­მის წამ­ყვა­ნი იყო. წაყ­ვა­ნის თა­ვი­სე­ბუ­რი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი სტი­ლი ჰქონ­და, მა­ყუ­რე­ბელს უყ­ვარ­და თეა გვა­სა­ლი­აც, მისი გა­და­ცე­მაც და წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერ­თგუ­ლად უყუ­რებ­და. მაგ­რამ ყვე­ლა­ფერს და­სა­წყი­სი და და­სას­რუ­ლი აქვს და "ამ­ბო­ბე­ნიც" დას­რულ­და...

დღეს თეა გვა­სა­ლია ტე­ლე­ვი­ზი­ი­დან ძა­ლი­ან შორს, საყ­ვა­რელ საქ­მე­ში მთლი­ა­ნად ჩაფ­ლუ­ლია - პრო­ფე­სი­ით ეს­პა­ნუ­რი ენის სპე­ცი­ა­ლის­ტი ცოდ­ნას ახალ თა­ო­ბას უზი­ა­რებს, რაც დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს.

ერთ დროს სუ­პერ­პო­პუ­ლა­რულ­მა წამ­ყვან­მა AMBEBI.GE-სთან მრა­ვალ­წლი­ა­ნი დუ­მი­ლი და­არ­ღვია და პირ­ვე­ლი, ექ­სკლუ­ზი­უ­რი
ინ­ტერ­ვიუ მოგ­ვცა:

- წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიგ­ყავ­დათ ერთ-ერთი რე­ი­ტინ­გუ­ლი, სა­ავ­ტო­რო გა­და­ცე­მა "ამ­ბო­ბენ". იმ თე­ა­დან დღე­ვან­დელ თე­ამ­დე ბევ­რი წელი გა­ვი­და... ნოს­ტალ­გია არ გაქვთ?
- ტე­ლე­ვი­ზი­ის ნოს­ტალ­გია სა­ერ­თოდ არ მაქვს. იქ მის­ვლის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან ვი­ცო­დი, რომ ცხოვ­რე­ბის ეს ეტა­პი ოდეს­მე დამ­თავ­რდე­ბო­და. თით­ქმის 10 წელი გა­დი­ო­და „ამ­ბო­ბენ“ ეთერ­ში. ძა­ლი­ან
მინ­დო­და, იმ ბნელ და გა­ყი­ნულ ქვე­ყა­ნა­ში ფე­რე­ბი, ხა­ლი­სი და პო­ზი­ტი­ვი შე­მე­ტა­ნა. მეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა, რო­გორ ცხოვ­რობ­დნენ ჰო­ლი­ვუ­დის ვარ­სკვლა­ვე­ბი, ევ­რო­პე­ლი პრინ­ცე­ბი და პრინ­ცე­სე­ბი, რა ხდე­ბო­და მო­დის სამ­ყა­რო­ში…
მსი­ა­მოვ­ნებ­და ამ გა­და­ცე­მის კე­თე­ბა და წაყ­ვა­ნა, მაგ­რამ ჩემი ძი­რი­თა­დი „სიყ­ვა­რუ­ლი“ ყო­ველ­თვის ეს­პა­ნუ­რი ენა იყო. იმის­თვის არ ვის­წავ­ლე ამ­დე­ნი აქაც და ეს­პა­ნეთ­შიც, რომ მარ­ტო გა­სარ­თო­ბი გა­და­ცე­მე­ბი მე­კე­თე­ბი­ნა.

16 წლი­დან ვთარ­გმნი­დი გაბ­რი­ელ გარ­სია მარ­კესს. მისი ოცამ­დე წიგ­ნი მაქვს ნა­თარ­გმნი. ყო­ველ­თვის მინ­დო­და, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბევ­რს სცოდ­ნო­და ეს­პა­ნუ­რი. ბო­ლოს და ბო­ლოს, 20 ქვეყ­ნის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ენაა, ნა­ხე­ვა­რი აშშ, ეს­პა­ნუ­რად ლა­პა­რა­კობს. ამი­ტომ, როცა ტე­ლე­ვი­ზი­ი­დან წა­მო­ვე­დი, მცი­რე ხნით თავს უფ­ლე­ბა მი­ვე­ცი, და­მეს­ვე­ნა, პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი გა­და­მე­ლა­გე­ბი­ნა, არა­სა­ტე­ლე­ვი­ზიო მო­მა­ვალ­ზე მე­ფიქ­რა და ცხოვ­რე­ბის ახა­ლი ეტა­პი და­მე­წყო...

დღეს ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ზე მე­ტად მიყ­ვარს ჩემი საქ­მე. მიყ­ვარს ჩემი მოს­წავ­ლე­ე­ბი (მათი ასა­კი 10-დან 55 წლამ­დეა), მა­ხა­რებს მათი მიღ­წე­ვე­ბი და წარ­მა­ტე­ბე­ბი. მათი დიდი ნა­წი­ლი უკვე ეს­პა­ნეთ­ში ან ამე­რი­კა­შია და იქი­დან მწერს, რო­გორ გა­მო­ად­გათ ჩემ­თან ნას­წავ­ლი ეს­პა­ნუ­რი ენა. ეს ჩემ­თვის ყვე­ლა­ზე დიდი კომ­პლი­მენ­ტია!

- რო­გორც გა­ვი­გე, ბოლო დროს სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ზეც გი­მუ­შა­ვი­ათ...
- სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოც სწო­რედ იმი­ტომ დავ­წე­რე, რომ ჩემი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის სწავ­ლის პრო­ცე­სი გა­მე­ად­ვი­ლე­ბი­ნა. ესაა მოკ­ლედ და გა­სა­გე­ბად გად­მო­ცე­მუ­ლი ეს­პა­ნუ­რი ენის გრა­მა­ტი­კის პრაქ­ტი­კუ­ლი კურ­სი. გა­სუ­ლი ზა­ფხუ­ლი ამ საქ­მეს და­ვუთ­მე. წიგ­ნი უკვე სტამ­ბა­შია ჩაშ­ვე­ბუ­ლი და დღე-დღე­ზე გა­მო­ვა...

- მკაც­რი პე­და­გო­გი ხართ?
- მკაც­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ნამ­დვი­ლად არ ვარ, რად­გან ჩემ­თან ვინც მო­დის, ყვე­ლას გუ­ლით უნდა ამ ენის სწავ­ლა, ყვე­ლა მონ­დო­მე­ბუ­ლი და მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლია და რაზე უნდა გა­ვუბ­რაზ­დე? რო­გორც წესი, მე და ჩემი მოს­წავ­ლე­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, სა­ბო­ლო­ოდ მე­გობ­რე­ბი ვხდე­ბით ხოლ­მე.

წელს ჩემს მოს­წავ­ლე­ებს მო­მა­ვა­ლი ექი­მე­ბი და­ე­მატ­ნენ. სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში ჩა­ხე­დუ­ლებ­მა იცი­ან, რომ ჩვენს სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ამე­რი­კუ­ლი, ემო­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პროგ­რა­მა ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს, სა­დაც სტუ­დენ­ტებს ინ­გლი­სურ ენა­ზე, ამე­რი­კუ­ლი პროგ­რა­მით ას­წავ­ლი­ან. მათი უმე­ტე­სო­ბა ალ­ბათ ამე­რი­კა­ში წავა სა­მუ­შა­ოდ, იქ კი ეს­პა­ნუ­რი მე­ო­რე კი არა, ლა­მის პირ­ვე­ლი ენაა. ამი­ტომ პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლებ­მა გა­და­წყვი­ტეს მო­მა­ვალ ექი­მებს ეს­პა­ნუ­რიც ას­წავ­ლონ და ლექ­ცი­ე­ბის წა­სა­კი­თხად მი­მიწ­ვი­ეს.

- მოგ­ვი­ყე­ვით შვი­ლებ­ზე, სამი შვი­ლი გყავთ, მკაც­რად ზრდით მათ?
- სამი შვი­ლი მყავს: 16 წლის ელე­ნე და 12 წლის ტყუ­პი - სან­დრო და მე­ლა­ნო. სა­მი­ვე ეგ­ზი­უ­პე­რის სა­ხე­ლო­ბის ფრან­გულ-ქარ­თულ სკო­ლა­ში და­დის, სა­დაც გაძ­ლი­ე­რე­ბულ ფრან­გულ ენას ას­წავ­ლი­ან. თუმ­ცა, მათ ინ­გლი­სუ­რი უფრო უყ­ვართ და კარ­გა­დაც იცი­ან. ეს­პა­ნუ­რის სიყ­ვა­რუ­ლი არც ერთს არ გა­და­ე­ცა მემ­კვიდ­რე­ო­ბით.

მკაც­რი დედა არ ვარ, რად­გან არ მაძ­ლე­ვენ სიმ­კაც­რის­თვის სა­ბაბს. ძა­ლი­ან კარ­გად სწავ­ლო­ბენ, მი­ჯე­რე­ბენ და რაც მთა­ვა­რია, ხე­და­ვენ და აფა­სე­ბენ ყვე­ლა­ფერს, რა­საც მათ­თვის ვა­კე­თებ.

- ხომ არ გაქვთ სურ­ვი­ლი, რომ მო­მა­ვალ­ში მათ გა­ნათ­ლე­ბა უცხო­ეთ­ში მი­ი­ღონ?

- სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, არც ერ­თის გაშ­ვე­ბას არ ვა­პი­რებ სა­ზღვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად. აქ ჩა­ა­ბა­რონ, კარ­გად გა­ერ­კვნენ რა უნ­დათ, ცოტა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა­საც მი­ეჩ­ვი­ონ და მერე მა­გის­ტრა­ტუ­რა­ში გა­აგ­რძე­ლონ სწავ­ლა, სა­დაც მო­უნ­დე­ბათ და სა­დაც შეძ­ლე­ბენ. იხილეთ სრულად

ლალი ფაცია
mixo
04 ნოემბერი 2019 14:16
გაიხარეთ ქ-ნო თეა! უდავოდ ნიჭიერი და შრომისმოყვარე ადამიანი ბრძანდებით. ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვუყურებდი თქვენ გადაცემას ,,ამბობენ". ვისურვებდი თქვენს ტელევიზიაში დაბუნებას.
მარინა მოლაშვილი
30 ოქტომბერი 2019 13:17
ქ-ნო თეა თქვენთან მეცადინეობდა ჩემი შვილი, ნინო ქემოკლიძე, ძალიან გვიყვარხართ, თქვენ ხართ ადამიანი , რომელიც ყველას აყვარებს ესპანურ ენას.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით,  მოაგვარებს თუ არა პრობლემას აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, მოაგვარებს თუ არა პრობლემას აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა?