"ეს გან­შო­რე­ბა და­ემ­თხვა იმ დროს, როცა ტყუპს ვე­ლო­დე­ბით" - რას ყვება ია ჩანტლაძე იტალიელ ქმარზე?
"ეს გან­შო­რე­ბა და­ემ­თხვა იმ დროს, როცა ტყუპს ვე­ლო­დე­ბით" - რას ყვება ია ჩანტლაძე იტალიელ ქმარზე?
მსოფ­ლიო პან­დე­მი­ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლად შეც­ვა­ლა - თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ი­სა და კა­რან­ტი­ნის გამო, შინ მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნი გა­მო­ი­კე­ტა. სო­ცი­ა­ლურ­მა დის­ტან­ცი­ამ, გზე­ბის ჩა­კეტ­ვამ, სამ­სა­ხუ­რე­ბის გა­ჩე­რე­ბამ, ბევ­რიც ერ­თმა­ნეთს დრო­ე­ბით და­ა­შო­რა.
მუ­სი­კო­სი და ბიზ­ნეს­ლე­დი ია ჩანტლა­ძე ცოტა ხან­ში ტყუ­პის დედა გახ­დე­ბა, პან­დე­მი­ის გამო, რომ­ში ჩარ­ჩე­ნილ იტა­ლი­ელ მე­უღ­ლეს, რო­მე­ლიც ამ პე­რი­ოდ­ში ცხა­დია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლას ვე­რაფ­რით ახერ­ხებს, ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით ეკონ­ტაქ­ტე­ბა.

რო­გორ გა­დის დრო თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში, რა შე­იც­ვა­ლა იას ცხოვ­რე­ბა­ში ბოლო ორ თვე­ში და რას და­უთ­მობს დროს პან­დე­მი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ -
ია ჩანტლა­ძე AMBEBI.GE-ს თა­ვად ესა­უბ­რა:

- ამ პე­რი­ოდ­ში, ალ­ბათ, რო­გორც ყვე­ლა­სი, ჩემი ცხოვ­რე­ბაც ნამ­დვი­ლად შე­იც­ვა­ლა. დის­ტან­ცი­უ­რად ვმუ­შა­ობ, ასე­ვე ვკი­თხუ­ლობ, ვუს­მენ მუ­სი­კას, ვუ­ყუ­რებ ფილ­მებს... ზო­გა­დად, არ მი­ჭირს ჩემ თავ­თა­ნაც მარ­ტო ყოფ­ნა, სი­ახ­ლის გა­მო­ძებ­ნა და თა­ვის გარ­თო­ბა, თუმ­ცა მა­ინც უჩ­ვე­უ­ლოა ეს რე­ჟი­მი და დამ­თრგუნ­ვე­ლიც. მე­ნატ­რე­ბა არა­დის­ტან­ცი­უ­რი, აქ­ტი­უ­რი
ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, მოგ­ზა­უ­რო­ბა, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გას­ვლა.


მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ვე­ლო­დე­ბი გა­ზა­ფხულს, რად­გა­ნაც ამ დროს ყვე­ლა­ფე­რი ჩემ­შიც იღ­ვი­ძებს და ყო­ვე­ლი მი­ზე­ზის გა­რე­შეც უბედ­ნი­ე­რე­სი ვარ. წელს ეს ბედ­ნი­ე­რე­ბა კო­რო­ნამ წაგ­ვარ­თვა...

- იტა­ლი­ე­ლი მე­უღ­ლე გყავს, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად რომ­შია. რო­გორ გა­დის დრო ამ პე­რი­ოდ­ში თქვე­ნი წყვი­ლის­თვის?
- ჩვე­ნი წყვი­ლის­თვის ეს პე­რი­ო­დი ორ­მა­გად მძი­მეა, რად­გან ეს გან­შო­რე­ბა და­ემ­თხვა იმ დროს, როცა ტყუპს ვე­ლო­დე­ბით. სა­ქარ­თვე­ლო­დან სულ რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წა­სუ­ლი იყო, როცა სა­ზღვრე­ბი ჩა­ი­კე­ტა და ხე­ლახ­ლა და­გეგ­მი­ლი მგზავ­რო­ბა გა­უ­უქ­მდა. ვართ ახლა იმის მო­ლო­დინ­ში, რომ სა­ზღვრე­ბი გა­იხ­სნე­ბა და ისევ შევ­ძლებთ ერ­თად ყოფ­ნას. რას ვი­ზამთ, ესაა ცხოვ­რე­ბა! ვე­რას­დროს და­გეგ­მავ წი­ნას­წარ და არ იცი, რა გე­ლო­დე­ბა...

- რა ინ­ფორ­მა­ცი­ას გაწ­ვდის რო­მი­დან, რა შე­ზღუდ­ვე­ბი აქვთ იქა­უ­რებს მთავ­რო­ბის მიერ და რო­გორ გა­და­აქვთ ეს პე­რი­ო­დი?
- იტა­ლი­ე­ლე­ბიც სახ­ლებ­ში არი­ან ჩა­კე­ტი­ლე­ბი, მთე­ლი ქვე­ყა­ნა კა­რან­ტინ­შია. გა­რეთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი საშ­ვე­ბის გა­რე­შე ვერ გა­დი­ან, ისიც საკ­ვებ პრო­დუქ­ტებ­ზე და პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის ნივ­თებ­ზე მოქ­მე­დებს. თუმ­ცა, უკვე და­ი­გეგ­მა ეტა­პობ­რი­ვად რა­ღაც სამ­სა­ხუ­რე­ბის აღ­დგე­ნა. რო­გორც ყვე­ლას, მა­თაც უჭირთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ სა­ში­ნე­ლი შე­დე­გე­ბის ფონ­ზე, რაც თავს და­ა­ტყდათ.

- რო­დის და­უ­კავ­ში­რეთ შენ და შენ­მა მე­უღ­ლემ ერ­თმა­ნეთს ცხოვ­რე­ბა?
- მე და ჩემ­მა მე­უღ­ლემ წლე­ბის წინ, რომ­ში ჩემი მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს გა­ვი­ცა­ნით ერ­თმა­ნე­თი. უც­ნა­უ­რია, ალ­ბათ მარ­თლა ბედ­მა უნდა მი­გიყ­ვა­ნოს სა­დღაც, თო­რემ ისე ვე­რაფ­რით ავ­ხსნი, ამ­დე­ნი ტექ­ნი­კუ­რი სირ­თუ­ლის მი­უ­ხე­და­ვად აქამ­დე რო­გორ მო­ვე­დით. დღეს უკვე ოჯა­ხი გვაქვს და ვცხოვ­რობთ ასე - ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის გა­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი, რაც, სი­მარ­თლე ვთქვა, მომ­წონს.

- ია, ახალ­მა თა­ო­ბამ თუ არა, 2000-ია­ნებ­მა კარ­გად იცი­ან, რომ ადრე აქ­ტი­უ­რად მღე­რო­დი და ასე გა­გიც­ნო ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ. რა­ტომ არ დარ­ჩი ამ სფე­რო­ში?
- მუ­სი­კას ძა­ლი­ან დიდი როლი ეჭი­რა და უჭი­რავს ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში, თუმ­ცა, მე 2000-ია­ნებ­ში უკვე მქონ­და არ­ჩე­უ­ლი პრო­ფე­სია, რაც მა­ინ­ტე­რე­სებ­და. შე­საძ­ლებ­ლად მი­მაჩ­ნდა მუ­სი­კა­სა და ჩემს პრო­ფე­სი­ა­ში პა­რა­ლე­ლუ­რად ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი. თან, გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია - სტუ­დენ­ტი რომ გავ­ხდი, მა­შინ კონ­სერ­ვა­ტო­რი­ა­ში ჯა­ზის ფა­კულ­ტე­ტი, ან თა­ნა­მედ­რო­ვე მუ­სი­კას­თან ახ­ლოს მყო­ფი რა­ი­მე ფა­კულ­ტე­ტი არ არ­სე­ბობ­და, ამი­ტომ, იქ არც ჩა­ვა­ბა­რე, რად­გან კლა­სი­კუ­რი ვო­კა­ლის­ტო­ბა არ მინ­დო­და, არც პი­ა­ნის­ტო­ბა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბავ­შვო­ბა­ში კარ­გად ვუკ­რავ­დი.

დღეს წინა წლებ­თან შე­და­რე­ბით, უამ­რა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და ინ­ფორ­მა­ცი­აა. ახლა 17 წლის რომ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი, ალ­ბათ პრო­ფე­სი­ად მუ­სი­კას ავირ­ჩევ­დი.

- სიმ­ღე­რას თუ ახერ­ხებ და ხომ არ ფიქ­რობ ოდეს­მე ამ სფე­რო­ში ისევ აქ­ტი­უ­რად დაბ­რუ­ნე­ბას?
- დიდი სურ­ვი­ლი მაქვს, რომ სცე­ნას ისევ და­ვუბ­რუნ­დე, მაქვს იდე­ე­ბიც - რა შე­იძ­ლე­ბა გა­ვა­კე­თო. თუმ­ცა, წი­ნას­წარ ვე­რა­ფერს ვი­ტყვი. იმ­დე­ნი ცვლი­ლე­ბა იგეგ­მე­ბა ჩემ ცხოვ­რე­ბა­ში, გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლად არ შე­მიძ­ლია ვთქვა, მექ­ნე­ბა თუ არა დრო, რომ აქ­ტი­უ­რად ვიყო სცე­ნა­ზე. გაგრძელება
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები