"მოგაკითხავ, თან შენებსაც მოვიკითხავ" - რამ გამოიწვია კახა კალაძის გაღიზიანება ცოლის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოზე?
"მოგაკითხავ, თან შენებსაც მოვიკითხავ" - რამ გამოიწვია კახა კალაძის გაღიზიანება ცოლის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოზე?
რამ­დე­ნი­მე დღეა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­ხილ­ვის სა­გა­ნია ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი და იქ არ­სე­ბუ­ლი გა­დატ­ვირ­თუ­ლი სა­მან­ქა­ნო მოძ­რა­ო­ბა. ამის მი­ზე­ზი თბი­ლი­სის მე­რი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გახ­და, რომ­ლის მი­ხედ­ვით პირ­ვე­ლი აგ­ვის­ტო­დან ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ზე მუ­ნი­ცი­პა­ლურ­მა ტრან­სპორ­ტმა ახა­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით მოძ­რა­ო­ბა და­ი­წყო.

ავ­ტო­ბუ­სე­ბი მგზავ­რთა გა­დაყ­ვა­ნას სა­მან­ქა­ნო მოძ­რა­ო­ბის სა­პი­რის­პი­როდ, სპე­ცი­ა­ლუ­რად მათ­თვის გა­მო­ყო­ფილ ზოლ­ში ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა შეც­ვლილ­მა მოძ­რა­ო­ბამ დე­და­ქა­ლა­ქის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი გამ­ზი­რი დატ­ვირ­თა და თით­ქმის ყო­ველ­დღი­უ­რად იქ სა­ცო­ბე­ბია.

მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ად­გილ­ზე გა­და­ღე­ბულ ფოტო და ვი­დე­ო­კად­რებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მუდ­მი­ვად ტვირ­თა­ვენ და მე­რი­ას ინი­ცი­ა­ტი­ვას
უწუ­ნე­ბენ. ამ­ბო­ბენ, რომ სექ­ტემ­ბრი­დან, რო­დე­საც დე­და­ქა­ლაქ­ში ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­იზ­რდე­ბა, ვი­თა­რე­ბა დამ­ძიმ­დე­ბა და ვა­კე­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა "შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა".

"გა­ჭე­დილ ვა­კის" თე­მას არამ­ხო­ლოდ "ფე­ის­ბუქ­ზე", არა­მედ "ინ­სტაგ­რამ­ზეც" გა­ნი­ხი­ლა­ვენ, მათ შო­რის თბი­ლი­სის მე­რის ანუ­კი არე­ში­ძის პი­რად გვერ­დზე. ცოტა ხნის წინ კა­ლა­ძის მე­უღ­ლემ სა­კუ­თა­რი ფოტო გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც კო­მენ­ტა­რებ­ში სწო­რედ სა­ცო­ბებ­ზე ხუმ­რობ­დნენ.
ერთი-ერთი მო­ქა­ლა­ქის კო­მენ­ტარ­მა მე­რის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაც კი გა­მო­იწ­ვია. გაგრძელებაპატრიოტი 2
14 აგვისტო 2020 11:20
"უხეში, უზრდელი, თანამდებობისთვის შეუფერებელი" !!!
ბატონო მერიკო
11 აგვისტო 2020 12:30
ეს როგორ მოგივიდათ, მანქანებისთვის დატოვებულ იმ ერთ რიგში გავლაზე გადასახადი რომ არ დააწესეთ,

თუ ეს უკვე შემდეგი "ეტაპია"?
მეიდ ინ სამტრედია
11 აგვისტო 2020 12:14
უიმედობა, უილაჯობა,

აიტანს ვაკე კახის ქაჯობას???

რუბრიკის სხვა სიახლეები