"მოგაკითხავ, თან შენებსაც მოვიკითხავ" - რამ გამოიწვია კახა კალაძის გაღიზიანება ცოლის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოზე?
04-08-2020
"მოგაკითხავ, თან შენებსაც მოვიკითხავ" - რამ გამოიწვია კახა კალაძის გაღიზიანება ცოლის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოზე?
რამ­დე­ნი­მე დღეა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­ხილ­ვის სა­გა­ნია ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი და იქ არ­სე­ბუ­ლი გა­დატ­ვირ­თუ­ლი სა­მან­ქა­ნო მოძ­რა­ო­ბა. ამის მი­ზე­ზი თბი­ლი­სის მე­რი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გახ­და, რომ­ლის მი­ხედ­ვით პირ­ვე­ლი აგ­ვის­ტო­დან ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ზე მუ­ნი­ცი­პა­ლურ­მა ტრან­სპორ­ტმა ახა­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით მოძ­რა­ო­ბა და­ი­წყო.

ავ­ტო­ბუ­სე­ბი მგზავ­რთა გა­დაყ­ვა­ნას სა­მან­ქა­ნო მოძ­რა­ო­ბის სა­პი­რის­პი­როდ, სპე­ცი­ა­ლუ­რად მათ­თვის გა­მო­ყო­ფილ ზოლ­ში ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა შეც­ვლილ­მა მოძ­რა­ო­ბამ დე­და­ქა­ლა­ქის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი გამ­ზი­რი დატ­ვირ­თა და თით­ქმის ყო­ველ­დღი­უ­რად იქ სა­ცო­ბე­ბია.

მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ად­გილ­ზე გა­და­ღე­ბულ ფოტო და ვი­დე­ო­კად­რებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მუდ­მი­ვად ტვირ­თა­ვენ და მე­რი­ას ინი­ცი­ა­ტი­ვას
უწუ­ნე­ბენ. ამ­ბო­ბენ, რომ სექ­ტემ­ბრი­დან, რო­დე­საც დე­და­ქა­ლაქ­ში ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­იზ­რდე­ბა, ვი­თა­რე­ბა დამ­ძიმ­დე­ბა და ვა­კე­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა "შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა".

"გა­ჭე­დილ ვა­კის" თე­მას არამ­ხო­ლოდ "ფე­ის­ბუქ­ზე", არა­მედ "ინ­სტაგ­რამ­ზეც" გა­ნი­ხი­ლა­ვენ, მათ შო­რის თბი­ლი­სის მე­რის ანუ­კი არე­ში­ძის პი­რად გვერ­დზე. ცოტა ხნის წინ კა­ლა­ძის მე­უღ­ლემ სა­კუ­თა­რი ფოტო გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც კო­მენ­ტა­რებ­ში სწო­რედ სა­ცო­ბებ­ზე ხუმ­რობ­დნენ.
ერთი-ერთი მო­ქა­ლა­ქის კო­მენ­ტარ­მა მე­რის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაც კი გა­მო­იწ­ვია. გაგრძელებაპატრიოტი 2
14 აგვისტო 2020 11:20
"უხეში, უზრდელი, თანამდებობისთვის შეუფერებელი" !!!
ბატონო მერიკო
11 აგვისტო 2020 12:30
ეს როგორ მოგივიდათ, მანქანებისთვის დატოვებულ იმ ერთ რიგში გავლაზე გადასახადი რომ არ დააწესეთ,

თუ ეს უკვე შემდეგი "ეტაპია"?
მეიდ ინ სამტრედია
11 აგვისტო 2020 12:14
უიმედობა, უილაჯობა,

აიტანს ვაკე კახის ქაჯობას???

რედაქტორის რჩევით
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
თვის კითხვადი სტატიები