"მთე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის იმი­ჯი, სე­რი­ო­ზუ­ლად შე­არ­ყია მის­მა მე­უღ­ლემ" - ქართველი პოლიტიკოსების ცოლები, რომლებიც სხვადასხვა დროს სკანდალში გაეხვნენ
"მთე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის იმი­ჯი, სე­რი­ო­ზუ­ლად შე­არ­ყია მის­მა მე­უღ­ლემ" - ქართველი პოლიტიკოსების ცოლები, რომლებიც სხვადასხვა დროს სკანდალში გაეხვნენ
ქარ­თველ პო­ლი­ტი­კოს­თა ცო­ლე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის" შემ­დეგ მო­ექ­ცნენ. მა­ნამ­დე თუ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მხო­ლოდ ნა­ნუ­ლი შე­ვარ­დნა­ძეს იც­ნობ­და, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გაპ­რე­ზი­დენ­ტე­ბის შემ­დეგ, მე­დი­ა­ში გა­მოჩ­ნდნენ ახალ­გაზ­რდა პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ცო­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გუ­ლახ­დი­ლად ყვე­ბოდ­ნენ მე­უღ­ლის გაც­ნო­ბის ის­ტო­რი­ა­სა და ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ზე. თუმ­ცა იდი­ლია დიდ­ხანს არ გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლა. ამ­ბო­ბენ, რომ "ნაც­მოძ­რა­ო­ბის" რე­ი­ტინ­გის და­კარ­გვა­სა და და­მარ­ცხე­ბა­ში წვლი­ლი ნა­წი­ლობ­რივ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის ცო­ლებ­საც მი­უ­ძღო­დათ.

გა­ვიხ­სე­ნოთ ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ცო­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა დროს სკან­დალ­ში გა­ეხვნენ.

ლელა კი­ლა­ძე და გიგი უგუ­ლა­ვა


თბი­ლი­სის იმ­ჟა­მინ­დე­ლი მე­ო­ჯა­ხე
მერი ხში­რად ჩნდე­ბო­და ხოლ­მე ცოლ­თან და ორ ქა­ლიშ­ვილ­თან ერ­თად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. ჭორს, რომ გიგი უგუ­ლა­ვა ცოლს გა­შორ­და და მისი ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი ვი­ზა­ჟის­ტი ლელა კი­ლა­ძე იყო, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გა ხანს არ იჯე­რებ­და.

თუმ­ცა სა­ბო­ლო­ოდ, გი­გიმ საყ­ვა­რელ ქალ­ზე იქორ­წი­ნა, თუმ­ცა სკან­და­ლე­ბი ამით არ დამ­თავ­რე­ბუ­ლა. ლელა მუდ­მი­ვად ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში იყო,
ხში­რად იწე­რე­ბო­და მის ძვი­რა­დღი­რე­ბულ გარ­დე­რობ­ზე, ამ­ბობ­დნენ, რომ და­ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი მე­რი­ა­ში და­ა­საქ­მა. ყვე­ლა­ზე დიდი სკან­და­ლი კი ლელა კი­ლა­ძი­სა და გუკა რჩე­უ­ლიშ­ვი­ლის ფა­რულ რო­მანს მოყ­ვა, რო­მე­ლიც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გიგი უგუ­ლა­ვას­თან და­შო­რე­ბი­თა და რჩე­უ­ლიშ­ვილ­ზე და­ქორ­წი­ნე­ბით დას­რულ­და.

თაკო სა­ლა­ყა­ია და ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი


არა მხო­ლოდ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მიერ "ქვეყ­ნის ხერ­ხემ­ლად" მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის, არა­მედ მთე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის იმი­ჯი, სე­რი­ო­ზუ­ლად შე­არ­ყია მის­მა მე­უღ­ლემ თაკო სა­ლა­ყა­ი­ამ. სწო­რედ ის აღ­მოჩ­ნდა ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის კა­რი­ე­რის დას­რუ­ლე­ბი­სა და ცი­ხე­ში მოხ­ვედ­რის ერთ-ერთი მი­ზე­ზიც. სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნის მკვლე­ლო­ბა, "ვარ­დე­ბის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის" ყვე­ლა­ზე დიდი შავი ლა­ქაა.

სა­ბე­დის­წე­რო გა­მოდ­გა სუფ­რა შარ­დენ­ზე, სა­დაც თაკო სა­ლა­ყა­ია მე­გობ­რებ­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და... სწო­რედ იქ მომ­ხდარ გა­უ­გებ­რო­ბას შე­ე­წი­რა სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნი. თაკო სა­ლა­ყა­ია მას შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში აღარ გა­მო­ჩე­ნი­ლა, მხო­ლოდ სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სებ­ზე, მოწ­მის სა­ხით ვხე­დავ­დით. მარ­თა­ლია, ხში­რად გავ­რცელ­და ჭორი მათი და­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ, თუმ­ცა ამ ტრა­გე­დი­ის შემ­დეგ მე­რა­ბიშ­ვილ-სა­ლა­ყა­ი­ას წყვილს კი­დევ ერთი შვი­ლი შე­ე­ძი­ნათ და ცხოვ­რე­ბას ჩვე­უ­ლებ­რივ აგ­რძე­ლე­ბენ.

თა­მა­რა ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი და გიგა ბო­კე­რია

მე­უღ­ლის გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბის გამო ხში­რად სთხოვ­დნენ გიგა ბო­კე­რი­ას გან­მარ­ტე­ბის გა­კე­თე­ბას. ეპა­ტა­ჟუ­რი თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი ყო­ველ­თვის გუ­ლახ­დი­ლად აკ­რი­ტი­კებ­და მე­უღ­ლის პარ­ტი­ის წევ­რსაც კი და ამის გამო, ხში­რად ეხ­ვე­ო­და სკან­დალ­ში. ამ­ჟა­მად ფოთ­ში გიგა ბო­კე­რი­ას სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს და მისი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ვი­დე­ო­ე­ბი ხში­რად რო­გორც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის, ისე ოპო­ზი­ცი­ის გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი ხდე­ბა. თა­მა­რა არც ახლა ერი­დე­ბა სკან­და­ლურ გან­ცხა­დე­ბებ­სა და მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის კრი­ტი­კას...

ანუ­კი არე­ში­ძე და კახი კა­ლა­ძე

ანუ­კი არე­ში­ძე რო­დე­საც წარ­მა­ტე­ბულ ფეხ­ბურ­თელ კახი კა­ლა­ძეს ცო­ლად მიყ­ვე­ბო­და ალ­ბათ ვერ წარ­მო­იდ­გენ­და, რომ მისი მე­უღ­ლე სპორ­ტი­დან ჯერ ბიზ­ნეს­ში, შემ­დეგ პო­ლი­ტი­კა­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებ­და. ამის გამო, კი წლე­ბის წინ ჩა­წე­რილ ინ­ტერ­ვი­უ­ებ­ზეც კი გან­მარ­ტე­ბის გა­კე­თე­ბა მო­უ­წევ­და. ანუ­კის აკ­რი­ტი­კებ­დნენ რუ­სუ­ლის არ­ცოდ­ნის გამო, იმის გა­მოც, რომ ნაძ­ვის­ხე ერ­თდო­ლა­რი­ა­ნე­ბით მორ­თო. კა­ლა­ძე-არე­ში­ძის წყვი­ლი მუდ­მი­ვად ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრშია და "ინ­სტაგ­რამ­ზე" გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი პოს­ტე­ბი ხში­რად ხდე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბი­სა და კრი­ტი­კის მი­ზე­ზი. ბო­ლოს, მის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ­მა "ოც­ნე­ბის" მან­ქა­ნის ფო­ტომ კი მისი მე­უღ­ლე კი­დევ ერთ სკან­დალ­ში გახ­ვია.

ნუ­ნუ­კა თა­მა­ზაშ­ვი­ლი და ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი

მათი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლიც კი ღიად ყვე­ბო­და. მი­ლი­არ­დე­რი ტრი­ბუ­ნი­დან ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრად და­ნიშ­ვნის შემ­დეგ გვე­უბ­ნე­ბო­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი ლედი სწო­რედ მისი მე­უღ­ლე, ნუ­ნუ­კა თა­მა­ზაშ­ვი­ლი გახ­ლდათ. თუმ­ცა, რო­გორც პო­ლი­ტი­კურ კუ­ლუ­ა­რებ­ში ამ­ბო­ბენ, სწო­რედ ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის ცო­ლის ნა­თე­სა­ვე­ბის და­საქ­მე­ბა აღ­მოჩ­ნდა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ზე­ზი. ასე­ვე ბევ­რი იწე­რე­ბო­და ნუ­ნუ­კას კა­ბე­ბის ფა­სებ­ზე, რომ­ლე­ბი­თაც პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ მე­უღ­ლეს შეხ­ვედ­რებ­ზე დაჰ­ყვე­ბო­და. ერთ-ერთი კაბა, რო­მე­ლიც ობა­მებ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე ეცვა, რამ­დე­ნი­მე ათა­სი დო­ლა­რი ღირ­და. გაგრძელება

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები