"კარ­გი გო­გოა, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბი­საა თუ არა" - როგორ ცხოვრობენ მიხეილ სააკაშვილის უფროსი ვაჟი და რძალი
"კარ­გი გო­გოა, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბი­საა თუ არა" - როგორ ცხოვრობენ მიხეილ სააკაშვილის უფროსი ვაჟი და რძალი
მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის უფ­რო­სი ვაჟი ედუ­არ­დი მა­შინ და­ი­ბა­და, რო­დე­საც მა­მა­მი­სი ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მი­ნის­ტრის პოსტს იკა­ვებ­და. მა­შინ ამ­ბობ­დნენ, რომ სა­ა­კაშ­ვილ­მა შვილს სა­ხე­ლი მა­შინ­დე­ლი პრე­ზი­დენ­ტის პა­ტივ­სა­ცე­მად და­არ­ქვა. თუმ­ცა გა­ირ­კვა, რომ სან­დრა რუ­ლოვ­სის მა­მა­საც ედუ­არ­დი ერ­ქვა და პო­ლი­ტი­კოს­მა სწო­რედ სი­მამ­რის პა­ტივ­სა­ცე­მად შე­ურ­ჩია შვილს სა­ხე­ლი.

ედუ­არდ სა­ა­კაშ­ვილს სა­ქარ­თვე­ლო­ში მარ­ტი­ვი ცხოვ­რე­ბა არ ჰქო­ნია. "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის" შემ­დეგ მა­მის პო­პუ­ლა­რო­ბამ ცოტა ხანს გას­ტა­ნა და მას შემ­დეგ მუდ­მი­ვად კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი იყო ოჯა­ხი. ამ­ბობ­დნენ, რომ ამას მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის უფ­რო­სი
ვაჟი ძა­ლი­ან გა­ნიც­დი­და, მაგ­რამ მშობ­ლე­ბი მუდ­მი­ვად ცდი­ლობ­დნენ, რომ შვი­ლი სა­ჯა­რო­ო­ბის­თვის აე­რი­დე­ბი­ნათ და მხო­ლოდ ოფი­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე იდგა მათ გვერ­დით.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ედუ­არ­დმა ქვე­ყა­ნა და­ტო­ვა და სას­წავ­ლებ­ლად აშშ-ში გა­ემ­გზავ­რა. 2018 წელს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი "ფე­ის­ბუ­ქის" გვერ­დი­დან ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ედუ­არ­დი და­ქორ­წინ­და. სა­ა­კაშ­ვი­ლე­ბის რძა­ლი ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბის გო­გო­ნა
ადი­ნა სპერ­ტუს მელ­პუ­სია.

მა­შინ ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა რძლის შე­სა­ხებ მოკ­ლედ ისა­უბ­რა:

"ხა­ლი­სი­ა­ნად გა­მო­ვი­ყუ­რე­ბი იმის გამო, რომ ახლა ვიმ­ყო­ფე­ბი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში, სა­დაც გუ­შინ და­ვეს­წა­რი ჩემი შვი­ლის, ედუ­არ­დის ქორ­წილს. გუ­შინ­დე­ლი­ვით მახ­სოვს, მე თვი­თონ რო­გორ დავ­ქორ­წინ­დი ნიუ-იორკში, რო­გო­რი იყო სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბა... რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ნი ერ­თად ჩა­მო­ვე­დით და გან­წყო­ბა მაქვს ძა­ლი­ან კარ­გი...

კარ­გი გო­გოა, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბი­საა თუ არა. ძა­ლი­ან კარ­გია, რომ ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბი­საა, ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო ქარ­თვე­ლიც, უკ­რა­ი­ნე­ლიც და ავ­სტრა­ლი­ე­ლიც - ამას მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, რაც მთა­ვა­რია, ძა­ლი­ან თბი­ლი ოჯა­ხია და მე­გობ­რუ­ლი ხალ­ხია", - ისა­უბ­რა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა. გაგრძელება


რუბრიკის სხვა სიახლეები