“მტე­რი ვე­რა­ფერს და­მაკ­ლებს. ვფიქ­რობ, რომ ზურა გა­ვა­ბერ­დნი­ე­რე და არ გა­მი­უ­ბე­დუ­რე­ბია“ - რას ჰყვება რუსუდან მუმლაძე მეუღლის ყოფილ ოჯახზე
“მტე­რი ვე­რა­ფერს და­მაკ­ლებს. ვფიქ­რობ, რომ ზურა გა­ვა­ბერ­დნი­ე­რე და არ გა­მი­უ­ბე­დუ­რე­ბია“ - რას ჰყვება რუსუდან მუმლაძე მეუღლის ყოფილ ოჯახზე
გუ­შინ, "რუს­თა­ვი 2"-ის ეთერ­ში გა­და­ცე­მა "ფა­რუ­ლი კონ­ვერ­ტის", კი­დევ ერთი სკან­და­ლუ­რი გა­და­ცე­მა გა­ვი­და. ია ფა­რუ­ლა­ვას სტუმ­რად მა­რი­ნა ბე­რი­ძის ყო­ფი­ლი ქმრის, ზურა ლა­ლი­აშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე ჰყავ­და. რუ­სუ­დან მუმ­ლა­ძემ გუ­ლახ­დი­ლად ისა­უბ­რა მისი და ზუ­რას რო­მა­ნის, ასე­ვე მა­რი­ნა ბე­რი­ძეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­სა­ხებ.

"ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ და­წყე­ბუ­ლა რო­მა­ნით, ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ი­წყო მუ­სი­კით. საქ­მი­ან ვი­თა­რე­ბა­ში გა­ვი­ცა­ნით ერ­თმა­ნე­თი - სა­დაც ვმღე­რო­დი, იქ მო­ვი­და ზურა და მისი მე­გობ­რე­ბი. მე­რი­დე­ბა ჩემს თავ­ზე სა­უ­ბა­რი, მაგ­რამ ეტყო­ბა მო­ე­წო­ნათ ჩემი ნამ­ღე­რი. ნუ ატყდა ერთი
ამ­ბა­ვი, კარ­გად მღე­რიო, მუ­სი­კა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა, არა­ფე­რი არ გაკ­ლი­აო და მოდი ვცა­დო­თო, გა­ვა­კე­თო­თო პროგ­რა­მა, ზუ­რამ შე­მომ­თა­ვა­ზა.

რა­ღაც პე­რი­ო­დის შემ­დეგ, მა­მა­კა­ცურ, მოკ­რძა­ლე­ბულ ინი­ცი­ა­ტი­ვას იჩენ­და, მაგ­რამ მე მქონ­და ჩემი მი­ზა­ნი, მა­შინ არც პი­რად გეგ­მებს ვგეგ­მავ­დი, იმი­ტომ რომ შვი­ლი მყავ­და გა­საზ­რდე­ლი და ამა­ზე ვი­ყა­ვი თა­ვი­დან ბო­ლომ­დე გა­დარ­თუ­ლი. მოკ­ლედ, შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში
გა­ვი­შა­ლეთ. მუ­სი­კას ძა­ლი­ან დიდი ძალა აქვს. მე არც ვი­ცო­დი ვის სახ­ლში დავ­დი­ო­დი, მე მივ­დი­ო­დი ზურა ლა­ლი­აშ­ვი­ლის სტუ­დი­ა­ში. იმ პე­რი­ოდ­ში არას­დროს შემ­ხვედ­რია მა­რი­ნა ბე­რი­ძე", - ამ­ბობს რუ­სუ­დან მუმ­ლა­ძე.

კი­თხვა­ზე - თვლი თუ არა, რომ აღ­მოჩ­ნდი მა­რი­ნა ბე­რი­ძი­სა და ზურა ლა­ლი­აშ­ვი­ლის ოჯა­ხის დან­გრე­ვის მი­ზე­ზი, ასე პა­სუ­ხობს:

"ვფიქ­რობ, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მთა­ვა­რი წლე­ბი არ არის, ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მთა­ვა­რი არის ხა­რის­ხი. ალ­ბათ, გაჩ­ნდა იქ სი­ცა­რი­ე­ლე, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ჩე­მამ­დეც. რო­დე­საც სი­ცა­რი­ე­ლე არ არის, გა­მო­რი­ცხუ­ლია ის ად­გი­ლი სხვამ და­ი­კა­ვოს. ჩვენ (გუ­ლის­ხმობს მა­რი­ნა ბე­რი­ძეს) შევ­ხვდით ერ­თმა­ნეთს, ამ თე­მა­ზე, და გულ­წრფე­ლად უნდა ვთქვა, მე და­ვი­ნა­ხე უფრო მე­ტად რე­პუ­ტა­ცი­ის შე­ლახ­ვის შიში, ვიდ­რე საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის და­კარ­გვის", - ამ­ბობს რუ­სუ­დან მუმ­ლა­ძე.

გა­და­ცე­მის ეთერ­ში გას­ვლის შემ­დეგ Aმბები.გე ქალ­ბა­ტონ რუ­სუ­დან მუმ­ლა­ძეს და­უ­კავ­შირ­და. გვი­თხრა, რომ მე­ო­რე დღეა მის ტე­ლე­ფონ­ზე ზა­რე­ბი არ გა­ჩე­რე­ბუ­ლა. მი­უ­ხე­და­ვად გა­და­ცე­მის სკან­და­ლუ­რო­ბი­სა, დარ­ჩა პა­სუ­ხგა­უ­ცე­მე­ლი კი­თხვე­ბი, რო­მე­ლიც ჩვენ და­ვუს­ვით...

- ოჯა­ხის დან­გრე­ვის შემ­დეგ ქალ­ბა­ტო­ნი მა­რი­ნა ამ­ბობ­და, "არის ოჯა­ხე­ბი, რო­მელ­საც ხელი არ უნდა მო­კი­დო, ეს და­მე­მარ­თა ქალს, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი ოჯა­ხით ამა­ყობ­და, ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო ოჯა­ხი მქონ­და..." და თქვენ ამ ოჯახს ხელი მო­კი­დეთ?

- ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მთა­ვა­რი მარ­ტო წლე­ბი არ არის, მთა­ვა­რი ხა­რის­ხია, მა­რა­დი­ულ სიყ­ვა­რულს კი სულ საზ­რდო­ო­ბა სჭირ­დე­ბა. ზურა ლა­ლი­აშ­ვი­ლი ის ადა­მი­ა­ნია, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან დიდი მოთ­მი­ნე­ბის უნა­რი გა­აჩ­ნია. დახ­ვე­წი­ლი და ინ­ტე­ლი­გენ­ტი ადა­მი­ა­ნია. ის არ გა­მო­ვა და ზედ­მეტ ლა­პა­რაკს არ და­ი­წყებს რა იყო, რო­გორ იყო და რა­ტომ მოხ­და ეს ამ­ბა­ვი, არც უნდა და­ი­წყოს. ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამო­ვი­კი­თხე, ამ­ბობ­და, ზურა ჩემს ჩრდილ­ქვეშ მო­ექ­ცაო. მა­რი­ნა ბე­რი­ძე ვერც ზუ­რა­სი და ვერც ჩემ ნიჭს ჩრდილს ვერ მი­ა­ყე­ნებს, რად­გან ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად ჩანს და ხალ­ხი არ­ჩევს შავ­სა და თეთ­რს. მე­ღი­მე­ბა ხოლ­მე ამა­ზე, რო­დე­საც ვკი­თხუ­ლობ მის ინ­ტერ­ვი­უს, რომ თურ­მე ზურა ლა­ლი­აშ­ვილს დის­კომ­ფორ­ტს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ქალი უქ­მნის. ჩემ­ზე კა­რი­ე­რის­ტი არა­ვინ მე­გუ­ლე­ბა (იღი­მის), რად­გან ბავ­შვო­ბი­დან შე­მოქ­მე­დე­ბით ვცხოვ­რობ, თუმ­ცა ზუ­რას ამ კუ­თხით პრობ­ლე­მა არა­სო­დეს შე­უქ­მნია. ჩვენ არ ვე­ჯიბ­რე­ბით ერ­თმა­ნეთს, ვინ უფრო ნი­ჭი­ე­რია, პი­რი­ქით, ამას ერ­თმა­ნე­თის სა­სარ­გებ­ლოდ ვი­ყე­ნებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ყუ­რა­დღე­ბას, ძა­ლი­ან ბევ­რი საქ­მე მაქვს და შე­იძ­ლე­ბა მთე­ლი დღე გა­სუ­ლი ვიყო, მაგ­რამ მე და ზუ­რას შო­რის ში­ნა­გა­ნი ძაფი არ წყდე­ბა. ალ­ბათ ეს არის ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­ი­დუმ­ლო.

- ერთ წი­ნა­და­დე­ბა­საც წა­გი­კი­თხავთ თქვენ­ზე, ქალ­ბა­ტო­ნი მა­რი­ნას ინ­ტერ­ვი­უ­დან "მას ეგო­ნა რომ ვბლო­კავ­დი, მის­მა პარ­ტი­ამ გა­ი­მარ­ჯვა ოც­ნე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რია.." - და მარ­თლაც, სად ხართ ახლა?

- უხერ­ხუ­ლია პარ­ტი­ე­ბით სა­უ­ბა­რი, რას ნიშ­ნავს მის­მა პარ­ტი­ამ, პარ­ლა­მენ­ტა­რი ვარ თუ მი­ნის­ტრი? მა­შინ "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბი" მისი პარ­ტი­აა, მაგ­რამ მე ეს არა­სო­დეს მიხ­სე­ნე­ბია, რად­გან ადა­მი­ა­ნებს პარ­ტი­ე­ბის მი­ხედ­ვით არ ვყოფ. უბ­რა­ლოდ გულ­ზე მოხ­ვდა რომ "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" გა­ი­მარ­ჯვა და ეს სი­ტყვე­ბიც ამან ათ­ქმე­ვი­ნა. გააგრძელეთ კითხვა
მეა
21 მაისი 2021 10:52
მარინა თვითნაბადი ოქროა. მის მიმართ "მუსიკალურმა" შურმა მიგიყვანა მაგ ნაბიჯამდე. მარინას წარმატებები "შენი მონაპოვარის" დამსახურაბა არ არის.. გაიგე, ეგ მარინას უნიკალური ნიჭია!! გოლიათებთან ბრძოლას განსაკუთრებული ცოდნა უნდა.

რუბრიკის სხვა სიახლეები