ბრიტანელმა ქალმა უფროსს "ჩიტის" დაძახების გამო უჩივლა - "ქალისთვის "ჩიტის" დაძახება არის სექსისტური და ასე ხუმრობით მიმართვაც კი სულელურია"
23-09-2021
ბრიტანელმა ქალმა უფროსს "ჩიტის" დაძახების გამო უჩივლა - "ქალისთვის "ჩიტის" დაძახება არის სექსისტური და ასე ხუმრობით მიმართვაც კი სულელურია"
ბრიტანელმა ქალმა უფროსს "ჩიტის" დაძახების გამო უჩივლა - "ქალისთვის "ჩიტის" დაძახება არის სექსისტური და ასე ხუმრობით მიმართვაც კი სულელურია"

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს ერთ-ერთი მო­სა­მარ­თლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ქა­ლის­თვის "ჩი­ტის" და­ძა­ხე­ბა არის "აშ­კა­რად სექ­სის­ტუ­რი" და ამ ტერ­მი­ნით ქა­ლის­თვის ხუმ­რო­ბით მი­მარ­თვაც კი "სუ­ლე­ლუ­რია." მით უფრო, რომ ასე "ქა­რაფ­შუ­ტო­ბას", "გა­მო­უც­დე­ლო­ბას" უს­ვა­მენ ხაზს. (ცნო­ბის­თვის, სა­სა­უბ­რო ინ­გლი­სურ­ში სი­ტყვით - ბირდ ქა­რაფ­შუ­ტა ქალს მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ.)

სა­სა­მარ­თლო ტრი­ბუ­ნალ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ჩი­ნე­ბა შემ­დეგ საქ­მე­ზე მი­ი­ღო - სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბანკ Barclays-ში მო­მუ­შა­ვე ქალ­მა უფ­როსს
უჩივ­ლა და გა­ნა­ცხა­და, რომ მუდ­მი­ვად "ჩიტს" ეძახ­და.

ანა ლა­კა­ტუ­სის თქმით, მისი უფ­რო­სი, ჯე­იმს კინ­გჰორ­ნი აგ­რძე­ლებ­და მის­თვის ჩი­ტის და­ძა­ხე­ბას მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ქალ­მა სთხო­ვა, ასე აღარ მი­ე­მარ­თა და რომ ყო­ვე­ლი­ვე თავს არა­კომ­ფორ­ტუ­ლად აგ­რძნო­ბი­ნებ­და.

გა­მო­ცე­მა independent წერს, რომ მო­სა­მარ­თლე ჯონ ქრო­ფი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, მხო­ლოდ სუ­ლელ­მა შე­იძ­ლე­ბა იფიქ­როს, რომ
ვი­ღა­ცის­თვის ამ სა­ხე­ლით მი­მარ­თვა შე­იძ­ლე­ბა სა­ხა­ლი­სო იყოს და ყო­ვე­ლი­ვეს გამო ლა­კა­ტუ­სის­თვის მის უფ­როსს კომ­პენ­სა­ცი­ის გა­დახ­და მო­უ­წევს.

ქალი თა­ვის სა­ჩი­ვარ­ში ამ­ბობს, რომ უფ­როს­მა ქინ­გჰორნ­მა "ჩიტი" პირ­ვე­ლად 2018 წელს უწო­და, ანამ ეს მა­შინ­ვე გა­აპ­რო­ტეს­ტა, მაგ­რამ მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, კაცი აგ­რძე­ლებ­და ასე­თი ფორ­მით მი­მარ­თვას. გარ­და ამი­სა, უფ­როს­მა მას უთხრა, რომ HR-თან აღ­ნიშ­ნუ­ლის გამო არ ეჩივ­ლა და არა­ფე­რი ეთ­ქვა.

სა­სა­მარ­თლო­ზე ქინ­გჰორნ­მა აღი­ა­რა, რომ მისი ლექ­სი­კა შე­უ­ფე­რე­ბე­ლი, შე­უ­სა­ბა­მო იყო.

"სი­ტყვა "ჩი­ტის" გა­მო­ყე­ნე­ბა იყო უად­გი­ლო და ირო­ნი­ის შემ­ცვე­ლი, რა­მაც ადა­მი­ა­ნის შე­უ­არ­ცხყო­ფა გა­მო­იწ­ვია. ირო­ნი­ი­სა, თუ მის გა­რე­შე, ასე­თი ლექ­სი­კა სრუ­ლად სექ­სის­ტუ­რია", - აცხა­დებს მო­სა­მარ­თლე.

ამას­თან, სა­სა­მარ­თლომ ისიც და­ად­გი­ნა, რომ დიდი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ანა ლა­კა­ტუ­სი ვე­რა­ფერს ამ­ბობ­და, რად­გა­ნაც ამის გამო უფ­როსს შე­ეძ­ლო მისი კა­რი­ე­რის­თვის ზი­ა­ნი მი­ე­ყე­ნე­ბი­ნა.

გარ­და ამი­სა, ლა­კა­ტუს­მა სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბანკს და­უმ­ტკი­ცა, რომ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბამ არ შე­ას­რუ­ლა მისი თხოვ­ნა, შე­ექ­მნათ მას­ზე მორ­გე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი, რაც სჭირ­დე­ბო­და ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე - აწუ­ხებ­და ენ­დო­მეტ­რი­ო­ზი და შფოთ­ვა.

"ყო­ვე­ლი­ვეს შე­დე­გად მისი და­ა­ვა­დე­ბა პროგ­რე­სირ­და, მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა უფრო სტრე­სუ­ლი გახ­და. ჩვენ ვა­ღი­ა­რებთ, რომ გუნ­დის­თვის შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, მაგ­რამ ადა­მი­ანს აწუ­ხებ­და ენ­დო­მეტ­რი­ო­ზი, სტრე­სი და შფოთ­ვა და ეს არ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეს. ყო­ვე­ლი­ვე დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის სე­რი­ო­ზუ­ლი შემ­თხვე­ვაა", - აღ­ნიშ­ნა მო­სა­მარ­თლემ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის დად­გე­ნი­ლი კომ­პენ­სა­ცი­ის რა­ო­დე­ნო­ბა. აღ­ნიშ­ნულ თე­მა­ზე მოს­მე­ნა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ი­მარ­თე­ბა.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
თვის კითხვადი სტატიები