"არ არსებობს საშუალება, რომელიც კორონავირუსის პრობლემას გადაჭრის, შესაძლოა, არც მომავალში გამოჩნდეს"
"არ არსებობს საშუალება, რომელიც კორონავირუსის პრობლემას გადაჭრის, შესაძლოა, არც მომავალში გამოჩნდეს"
"არ არსებობს საშუალება, რომელიც კორონავირუსის პრობლემას გადაჭრის და ასეთი საშუალება, შესაძლოა, არც მომავალში გამოჩნდეს" - ჯანმოს ხელმძღვანელი

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ტედ­როს ად­ჰა­ნომ გებ­რე­ი­ე­სუ­სი აცხა­დებს, რომ არ არ­სე­ბობს სა­შუ­ა­ლე­ბა, რო­მე­ლიც კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მას მყი­სი­ე­რად გა­დაჭ­რის და ასე­თი სა­შუ­ა­ლე­ბა, შე­საძ­ლოა, არც მო­მა­ვალ­ში გა­მოჩ­ნდეს.

"რამ­დე­ნი­მე ვაქ­ცი­ნა­ზე კლი­ნი­კუ­რი ცდე­ბის მე­სა­მე ფაზა მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ჩვენ ყვე­ლას იმე­დი გვაქვს, რომ გვექ­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რი ვაქ­ცი­ნე­ბი, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნებს ვირუ­სის პრე­ვენ­ცი­ა­ში
და­ეხ­მა­რე­ბა. მაგ­რამ ამ დრო­ის­თვის ვერ­ცხლის ტყვია არ არ­სე­ბობს და შე­საძ­ლოა, არც არას­დროს იარ­სე­ბოს,“- აღ­ნიშ­ნა ჯან­მო-ს ხელ­მძღვა­ნელ­მა.
რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, კორონავირუსის შემთხვევათა მატება შეუშლის თუ არა ხელს წინსაარჩევნო პროცესების სრულფასოვან წარმართვას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, კორონავირუსის შემთხვევათა მატება შეუშლის თუ არა ხელს წინსაარჩევნო პროცესების სრულფასოვან წარმართვას?