პიტსბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერების აღმოჩენა - მოლეკულა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ანე­იტ­რა­ლებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახალ შტამს ?
პიტსბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერების აღმოჩენა - მოლეკულა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ანე­იტ­რა­ლებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახალ შტამს ?
აშშ-ში, პიტსბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მეც­ნი­ე­რებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს ბი­ო­მო­ლე­კუ­ლა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ანე­იტ­რა­ლებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახალ შტამს.

პიტსბურ­გის მე­დი­ცი­ნის სკო­ლის მკვლე­ვარ­თა მიგ­ნე­ბა­ზე სა­უ­ბა­რია ჟურ­ნალ Cell-ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ან­გა­რიშ­ში, რო­მელ­შიც ნათ­ქვა­მია, რომ საქ­მე შე­ე­ხე­ბა შე­ნა­ერ­თს, რო­მე­ლიც სრუ­ლი ზო­მის ან­ტის­ხე­უ­ლებ­ზე 10-ჯერ უფრო მცი­რე ზო­მი­საა და მას COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო პრე­პა­რატ Ab8-ის შე­საქ­ნე­ლად იყე­ნე­ბენ.

მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­პა­რა­ტი ეფექ­ტუ­რი აღ­მოჩ­ნდა COVID-19-ის წი­ნა­აღ­მდეგ რო­გორც თე­რა­პი­უ­ლი, ასე­ვე პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით თაგ­ვებ­სა და ზა­ზუ­ნებ­ში. ცდა ჯერ მხო­ლოდ ცხო­ვე­ლებ­ზე ჩა­ტარ­და, თუმ­ცა მეც­ნი­ერ­თა თქმით, პრე­პა­რატს აქვს
პო­ტენ­ცი­ა­ლი, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი და­იც­ვას კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის­გან და ასე­ვე გან­კურ­ნოს უკვე და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბიც.

“Ab8-ს არა მხო­ლოდ COVID-19-ის თე­რა­პი­ის პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს, არა­მედ შე­საძ­ლე­ბე­ლია მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა იმ მიზ­ნით, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი არ და­ა­ვად­ნენ კო­რო­ნა­ვირუ­სით“, - ამ­ბობს კვლე­ვის თა­ნა­ავ­ტო­რი ჯონ მე­ლორ­სი.

უფრო მეტი დე­ტა­ლი პრე­პა­რა­ტი­სა და ბი­ო­მო­ლე­კუ­ლის შე­სა­ხებ ამ ეტაპ­ზე უც­ნო­ბია,
თუმ­ცა მეც­ნი­ე­რე­ბი იმე­დი­ა­ნად არი­ან გან­წყო­ბილ­ნი. გაგრძელება

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
დღის კითხვადი სტატიები