ბლოგერები
პაატა გაჩეჩილაძის ბლოგი
ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველში სათანადო ყურადღება არ ეთმობა იმ ძალზედ დრამატული პოლიტიკური მოვლენების ანალიზს, რაც როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე უშუალოდ ჩვენს რეგიონში და მის მახლობლად მიმდინარეობს. ამ მოვლენების შესახებ ჩვენში მხოლოდ არასრული ინფორმაციაა ცნობილი, რაც არ იძლევა საშუალებას სრულყოფილად გაანალიზდეს მისი შესაძლო შედეგები, როგორც გლობალური მასშტაბით, ასევე ჩვენი რეგიონისა და ქვეყნისათვის. მიგვაჩნია, რომ ამ თემებზე უფრო მეტი უნდა იწერებოდეს და საჯარო სივრცეში უნდა მიმდინარეობდეს მისი აქტიური განხილვა.