თამარ ციციშვილი - ქართველი მსახიობი
"დარიკოს" "ვეფხისტყაოსნის" მიხედვით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "ქაჯეთი" მოჰყვა, სადაც თამარი ნესტან-დარეჯანის როლს განასახიერებდა. შემდეგ იყო: დავით გურამიშვილი", "აკაკის აკვანი", "ქეთო და კოტე", "ჭრიჭინა", "ბაში-აჩუკი", "ბედნიერი შეხვედრა"...